Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 54 Sayı: 2 Yıl: 2006
Tuberculosis and Thorax
Volume: 54 Number: 2 Year: 2006
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Orta şiddetli KOAH olgularında ipratropium bromür ve formoterolün egzersiz kapasitesine etkileri arasında fark var mıdır?
Is there any difference between effects of ipratropium bromide and formoterol on exercise capacity in moderate COPD patients? (2252 defa görüntülendi)
105 - 113
Öznur AKKOCA YILDIZ, Zeynep Pınar ÖNEN, Gizem DEMİR, Banu ERİŞ GÜLBAY, Sevgi SARYAL, Gülseren KARABIYIKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik obstrüktif akciğer hastaları ve astımlılarda indükte balgamda MMP-9 ve TIMP-1 düzeyleri
MMP-9 and TIMP-1 levels in the sputum of patients with chronic obstructive pulmonary disease and asthma (1920 defa görüntülendi)
114 - 121
Mukadder ÇALIKOĞLU, Ali ÜNLÜ, Lülüfer TAMER, Eylem ÖZGÜR 
[Özet ] [PDF ] 
 Stabil kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalar ile sigara içenlerde hava yolu inflamasyonu ve lenfosit alt tiplerinin analizi
Airway inflammation and lymphocyte subset analysis in patients with chronic obstructive pulmonary disease and healthy smokers (1917 defa görüntülendi)
122 - 127
Ahmet Selim YURDAKUL, Nevin TACİ HOCA, Filiz ÇİMEN, Şükran ATİKCAN, Tuğrul ŞİPİT, Melike ATASEVER, Mustafa BALCI 
[Özet ] [PDF ] 
 Akut astım atağı tedavisinde nebülize budesonidin klinik etkinliği
Clinical effectiveness of nebulised budesonide in the treatment of acute asthma attacks (1939 defa görüntülendi)
128 - 136
Dane EDİGER, Funda COŞKUN, Esra KUNT UZASLAN, Eser GÜRDAL YÜKSEL, Mehmet KARADAĞ, Ercüment EGE, Oktay GÖZÜ 
[Özet ] [PDF ] 
 N-asetil transferaz-2 gen polimorfizmi ve bronşiyal astım riski arasındaki ilişki
Relationship between N-acetyl transferase-2 gene polymorphism and risk of bronchial asthma (3980 defa görüntülendi)
137 - 143
Lülüfer TAMER, Mukadder ÇALIKOĞLU, Nurcan ARAS ATEŞ, Hatice YILDIRIM, Sevim KARAKAŞ, Uğur ATİK 
[Özet ] [PDF ] 
 N-asetilsisteinin sigara dumanına maruz bırakılan tavşanlarda akciğer histopatolojisi ve oksidan-antioksidan sistem üzerine etkileri
Effects of N-acetylcysteine on the lung histopathology and oxidant-antioxidant status in rabbits exposed to cigarette smoke (2140 defa görüntülendi)
144 - 151
Murat SEZER, Fatma FİDAN, Mehmet ÜNLÜ, Önder ŞAHİN, Hıdır ESME, Tülay KÖKEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Yenidoğan pnömotoraks olgularının predispozan ve prognostik faktörler açısından değerlendirilmesi
Evaluation of predisposing and prognostic factors in neonatal pneumothorax cases (2003 defa görüntülendi)
152 - 156
Ayşegül ZENCİROĞLU, Cumhur AYDEMİR, Ahmet Yağmur BAŞ, Nihal DEMİREL 
[Özet ] [PDF ] 
 Pulmoner rezeksiyon yapılan hastalarda doku yapıştırıcısı kullanımı ve hastane maliyetine etkisi
The use of tissue glue and its effect on hospital cost in patients undergoing pulmonary surgery (1969 defa görüntülendi)
157 - 160
Ahmet Gökhan GÜNDOĞDU, Alkın YAZICIOĞLU, Murat KARA, Meral KANBAK, Rıza DOĞAN 
[Özet ] [PDF ] 
 İleri evre küçük hücreli dışı akciğer karsinomunda sisplatin-etoposid ile mitomisin-ifosfamid-sisplatin kombinasyonlarının karşılaştırılması
Comparing cisplatin plus etoposide with combination of mitomycin, ifosfamide and cisplatin in advanced non-small cell lung cancer patients (1855 defa görüntülendi)
161 - 167
Gürsel ÇOK, Tuncay GÖKSEL, Serdar SOYER, Hülya ATIL, Asuman GÜZELANT, Tülin AYSAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Tekrarlayan pulmoner tromboemboli ile komplike pulmoner arter anevrizması ve intrakardiyak trombüs ile seyreden Behçet hastalığı olgusu
A Behçet's disease patient with intracardiac thrombus, pulmonary artery aneurysms complicating recurrent pulmonary thromboembolism (1930 defa görüntülendi)
168 - 171
Dilek ERNAM, Figen ATALAY, Aysun ALP, H. Canan HASANOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Timik kistler: Altı olgu nedeniyle
Thymic cysts: A report of six cases (2217 defa görüntülendi)
172 - 176
Müyesser ERTUĞRUL, Ümmühan BAYRAM SELVİ, Ebru DAMADOĞLU, Sibel ARINÇ, Ebru SULU, Leyla YAĞCI TUNCER, Ali ATASALİHİ, Adnan YILMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Ağır idiyopatik pulmoner arteryel hipertansiyonda oral sildenafil tedavisine eklenen inhale iloprost tedavisinin uzun dönem sonuçları
Inhaled iloprost as a long-term additional therapy to oral sildenafil in severe idiopathic pulmonary arterial hypertension (1852 defa görüntülendi)
177 - 181
Zeynep Pınar ÖNEN, Öznur AKKOCA YILDIZ, Banu ERİŞ GÜLBAY, Gülseren KARABIYIKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Parotis bezi büyümesinin nadir bir nedeni; parotis bezi tüberkülozu
An unusual reason of parotid gland enlargement; parotid gland tuberculosis (2095 defa görüntülendi)
182 - 184
Beril ERDOĞAN, Esra UZASLAN, Ezgi DEMİRDÖĞEN, Şaduman BALABAN ADIM, Arzu SALAN, Ümit ÇAKIR 
[Özet ] [PDF ] 
 Lepirudin infüzyonu ile tedavi edilen heparine bağlı trombositopeni olgusu: Olgu sunumu
A case of heparin induced thrombocytopenia treated with lepirudin infusion: Case report (2220 defa görüntülendi)
185 - 188
Şule SÜNMEZ, Gülfer OKUMUŞ, Esen KIYAN, Turhan ECE, Orhan ARSEVEN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Astımlı hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanımı
The use of complementary and alternative treatment in patients with asthma (2303 defa görüntülendi)
189 - 196
Yasemin TOKEM 
[Özet ] [PDF ] 
 Primer pulmoner lenfoma
Primary pulmonary lymphoma (2478 defa görüntülendi)
197 - 202
Sibel ARINÇ, Adnan YILMAZ 
[Özet ] [PDF ]