Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 54 Sayı: 3 Yıl: 2006
Tuberculosis and Thorax
Volume: 54 Number: 3 Year: 2006
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Mediastinal lezyonların cerrahi tedavisi
Surgical management of mediastinal lesions (2031 defa görüntülendi)
207 - 212
Thedosios DOSIOS, Efstratios KOUSKOS, Vasiliki KYRIAKOU 
[Özet ] [PDF ] 
 İnterstisyel akciğer hastalarında polisomnografi ile uyku özelliklerinin değerlendirilmesi
Assessment of sleep with polysomnography in patients with interstitial lung disease (2264 defa görüntülendi)
213 - 221
Müge AYDOĞDU, Bülent ÇİFTÇİ, Selma FIRAT GÜVEN, Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ, Yurdanur ERDOĞAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Nargile, sigara ve pasif içiciliğin mukosiliyer klerens üzerindeki etkileri
The effects of water-pipe, cigarette and passive smoking on mucociliary clearance (2074 defa görüntülendi)
222 - 228
Nalan KÖSEOĞLU, Aysel AYDIN, Eyüp Sabri UÇAN, Emel CEYLAN, Özlem EMİNOĞLU, Hatice DURAK, Hülya GÜVEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Küçük hücreli dışı akciğer kanseri beyin metastazı tanısında bilgisayarlı beyin tomografisi ve manyetik rezonans görüntüleme yönteminin karşılaştırılması
Comparison of computed tomography and magnetic resonance imaging to diagnose brain metastasis in non-small cell lung cancer (2307 defa görüntülendi)
229 - 234
Mehmet Akif ÖZGÜL, Mehmet Atilla UYSAL, Figen KADAKAL, Banu ALTOPARLAK, Hakan CİNEMRE, Veysel YILMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Beyin metastazı bulunan primer akciğer kanserli hastalarda prognozu etkileyen faktörler
Factors affecting the prognosis in patients with primary lung cancer and brain metastases (2544 defa görüntülendi)
235 - 242
Ahmet Selim YURDAKUL, Hüseyin HALİLÇOLAR, Can ÖZTÜRK, Dursun TATAR, Jale KARAKAYA 
[Özet ] [PDF ] 
 Hemoptizili 203 hastada risk faktörleri ve nüks olasılıkları
Risk factors and recurrence patterns in 203 patients with hemoptysis (1941 defa görüntülendi)
243 - 248
Mehmet Akif ÖZGÜL, Akif TURNA, Pınar YILDIZ, Esra ERTAN, Selim KAHRAMAN, Veysel YILMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Fırsatçı pulmoner infeksiyon ön tanısıyla yapılan bronkoalveoler lavajın mikrobiyolojik sonuçları
Microbiological results of bronchoalveolar lavage that was performed for opportunistic pulmonary infections (2151 defa görüntülendi)
249 - 253
Aylin GÜLCÜ, Can SEVİNÇ, Nuran ESEN, Oğuz KILINÇ, Eyüp Sabri UÇAN, Oya İTİL, Arif Hikmet ÇIMRIN, Nuray KÖMÜS, Gülper ŞENER, Atila AKKOÇLU, Zeynep GÜLAY, Mine YÜCESOY  
[Özet ] [PDF ] 
 Çocuklardaki solunum yolu infeksiyonlarında Chlamydia ve Mycoplasma serolojisi
Chlamydia and Mycoplasma serology in respiratory tract infections of children (1848 defa görüntülendi)
254 - 258
Yavuz BÜTÜN, Suna KÖSE, Arzu BABAYİĞİT, Duygu ÖLMEZ, Özden ANAL, Nevin UZUNER, Özkan KARAMAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik obstrüktif akciğer hastalığında yaşam kalitesinin belirlenmesinde SF-36 sağlık taramasının değeri
The value of SF-36 questionnaire for the measurement of life quality in chronic obstructive pulmonary disease (4128 defa görüntülendi)
259 - 266
Şadan SOYYİĞİT, Müzeyyen ERK, Nazlı GÜLER, Günseli KILINÇ 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Nörofibromatoziste torasik bulgular
Thoracic findings in neurofibromatosis (2035 defa görüntülendi)
267 - 272
Güngör ÇAMSARI, Aygün GÜR, Gülcihan ÖZKAN, Nur Dilek BAKAN, Fatma ZENGİN, Ayşe KÜLCÜ 
[Özet ] [PDF ] 
 Fleksibl bronkoskopi ile elektrokoter yoluyla tedavi edilen endobronşiyal hamartom olgusu
Endobronchial hamartoma removed by flexible fiberoptic bronchoscopy via electrocautery (1944 defa görüntülendi)
273 - 276
Selda KAYA, Ayşegül KARALEZLİ, Erkan BALKAN, Ece ÇAKIROĞLU, H. Canan HASANOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Wegener granülomatozisi taklit eden sinonazal bölge tutulumlu NK/T-hücreli lenfoma: Olgu sunumu
Sinonasal NK/T-cell lymphoma mimicking Wegener's granulomatosis: A case report (1937 defa görüntülendi)
277 - 280
Merve PAMUKÇUOĞLU, Narin NASIROĞLU, Nuriye YILDIRIM, Özgün ÖZÇELİK, Berna ÖKSÜZOĞLU, Hüseyin ABALI, Nurullah ZENGİN 
[Özet ] [PDF ] 
 Klippel-Trenaunay-Weber sendromlu bir hastada pulmoner emboli
Pulmonary embolism in a patient with Klippel-Trenaunay-Weber syndrome (2085 defa görüntülendi)
281 - 287
Ayşegül KARALEZLİ, Seher SEVGİLİ, Dilek ERNAM TURGUT, Adnan HASANOĞLU, H. Canan HASANOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Nadir görülen bir yabancı cisim aspirasyonu
Unusual foreign body aspiration (1938 defa görüntülendi)
288 - 291
Pınar ÇELİK, Ece KAYA, Ayşın ŞAKAR, Arzu YORGANCIOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 İnflamatuvar bağırsak hastalığı ve akciğer tutulumu
Inflammatory bowel disease and lung (2253 defa görüntülendi)
292 - 298
Berrin CEYHAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Unexpectedly high prevalence of narcolepsy in Sivas
Unexpectedly high prevalence of narcolepsy in Sivas (1700 defa görüntülendi)
299 - 300
Levent ÖZTÜRK, Erdoğan BULUT 
[Özet ] [PDF ]