Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 54 Sayı: 4 Yıl: 2006
Tuberculosis and Thorax
Volume: 54 Number: 4 Year: 2006
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Obstrüktif uyku apne hastalarının global kardiyovasküler risk faktörlerinde cinsiyet farkları
Gender differences in global cardiovascular risk factors of obstructive sleep apnea patients (1925 defa görüntülendi)
305 - 314
Neşe DURSUNOĞLU, Dursun DURSUNOĞLU, Sibel ÖZKURT, Göksel KİTER, Fatma EVYAPAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Sürücülerde uyku ile ilgili hastalıkların prevalansı ve trafik kazaları ile ilişkisi
The prevalence of sleep related disorders among the drivers and it's relation with traffic accidents (2196 defa görüntülendi)
315 - 321
Ömer Tamer DOĞAN, Uğur DAL, Sefa Levent ÖZŞAHİN, İbrahim AKKURT, Zehra SEYFİKLİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Kuzey Anadolu'da bulunan Samsun'da sigara, cins ve yaşa göre solunumsal semptomlar ve astımın prevalansı
Prevalence of asthma and respiratory symptoms by age, gender and smoking behaviour in Samsun, North Anatolia Turkey (2037 defa görüntülendi)
322 - 329
Hasan HAMZAÇEBİ, Meftun ÜNSAL, Servet KAYHAN, Salih BİLGİN, Saliha ERCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğer tüberkülozlu hastalarda aktivasyon ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde serum neopterin düzeyinin yeri
The role of serum neopterin level in the evaluation of activation and response to treatment in the patients with pulmonary tuberculosis (2025 defa görüntülendi)
330 - 335
Müjgan GÜLER, Deniz HÜDDAM, Ebru ÜNSAL, Bülent ÇİFTÇİ, Neslihan BUKAN, Yurdanur ERDOĞAN, Nermin ÇAPAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Cizre'de ilkokul çocuklarında tüberküloz taramasının sonuçları
Tuberculosis screening results made at primary schools in Cizre (1933 defa görüntülendi)
336 - 340
Çetin TANRIKULU, Abdurrahman ABAKAY, Özlem ABAKAY, Adil ALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Gaziantep 2 No'lu Verem Savaş Dispanseri'nin 2004 yılı izlem sonuçları
The results of patients follow up at Gaziantep Number II Dispensary of Tuberculosis Control in the year 2004 (2180 defa görüntülendi)
341 - 348
Osman ELBEK, Ahmet Doğan YARDI, Meral UYAR, Mustafa TANRIÖVER, Şermin BÖREKÇİ, Öner DİKENSOY 
[Özet ] [PDF ] 
 Doğu Anadolu'daki tüberküloz hastalarının klinik ve sosyal özellikleri
Clinical and social characteristics of the patients with tuberculosis in Eastern Anatolia (2171 defa görüntülendi)
349 - 354
Metin AKGÜN, Hasan KAYNAR, Leyla SAĞLAM, Ömer ARAZ, Kemalettin ÖZDEN, Turgut YAPANOĞLU, Bülent AYDINLI, Arzu MİRİCİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Bronşektazi olgularında Pseudomonas aeruginosa kolonizasyonu ve klinik yansımaları
Pseudomonas aeruginosa colonisation in bronchiectatic patients and clinical reflections (2300 defa görüntülendi)
355 - 362
Nuray KÖMÜS, Kemal Can TERTEMİZ, Atila AKKOÇLU, Zeynep GÜLAY, Erkan YILMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Toraks duvarı defektlerinin onarımında mersilen meş-metil metakrilat sandviç greft kullanımı ile rekonstrüksiyon
Mersilene mesh-methyl methacrylate sandwich graft reconstruction for repair of chest wall defects (2223 defa görüntülendi)
363 - 369
Dalokay KILIÇ, Alper FINDIKÇIOĞLU, Ahmet BİLEN, Ahmet HATİPOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Diyafragmatik disfonksiyona bağlı akut solunum yetmezliği gelişen multisistem atrofi olgusu
Multiple system atrophy presenting with acute respiratory failure due to diaphragmatic dysfunction (2025 defa görüntülendi)
370 - 373
Nurdan KÖKTÜRK, Gül GÜRSEL, Reha KURUOĞLU, Firdes KERVAN, Ali İhsan BAYSAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Periferal intrapulmoner lipom: Bir olgu sunumu ve literatürün yeniden gözden geçirilmesi
Peripheral intrapulmonary lipoma: A case report and review of the literature (2021 defa görüntülendi)
374 - 377
Kısmet CİVİ, Evrim ÇİFTÇİ, Esra GÜRLEK OLGUN, Sinan ERGİNEL, Ragıp ÖZKAN, Muzaffer METİNTAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Orak hücreli anemi ve hemidiyafragma paralizisi birlikteliği
Co-existince of sickle cell disease and hemidiaphragm paralysis (3299 defa görüntülendi)
378 - 381
Cenk BABAYİĞİT, İsmet Murat MELEK, Taşkın DUMAN, Abdurrahman ŞENYİĞİT, Edip GALİ 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Obstrüktif uyku apnede kardiyovasküler hastalıklar
Cardiovascular diseases in obstructive sleep apnea (2000 defa görüntülendi)
382 - 396
Dursun DURSUNOĞLU, Neşe DURSUNOĞLU 
[Özet ] [PDF ]