Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 55 Sayı: 1 Yıl: 2007
Tuberculosis and Thorax
Volume: 55 Number: 1 Year: 2007
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Son dönem akciğer hastalığı olan hastalar için psikotropik ilaçlar
Psychotropic drugs for terminally ill patients with respiratory disease (1894 defa görüntülendi)
5 - 10
Kouji KANEMOTO, Hiroaki SATOH, Katsunori KAGOHASHI, Koichi KURISHIMA, Hiroichi ISHIKAWA, Morio OHTSUKA 
[Özet ] [PDF ] 
 Astımlı hastalarda Beck depresyon ölçeğini etkileyen faktörler
The factors affecting Beck depression scale in asthmatic patients (1912 defa görüntülendi)
11 - 17
Tansu YAKAR, Ateş BARAN, Sinem GÜNGÖR, Bülent ALTINSOY, Murat YALÇINSOY, Günay CAN, Esen AKKAYA 
[Özet ] [PDF ] 
 Diyarbakır ilinde tüberküloz insidansını etkileyen faktörler
Factors affecting incidence of tuberculosis in Diyarbakır (1851 defa görüntülendi)
18 - 23
Abdullah Çetin TANRIKULU, Abdurrahman ABAKAY, Özlem ABAKAY, Adil ALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Venöz tromboembolizm tanısında tek detektör sıralı ve çok detektör sıralı BT anjiyografi
Diagnosis of venous thromboembolism by single-detector row and multi-detector row CT angiography (1825 defa görüntülendi)
24 - 33
Abdullah KOYUNCU, Uğur BOZLAR, Bahri ÜSTÜNSÖZ, Fatih ÖRS, Mustafa TAŞAR, Ömer DENİZ, Arzu BALKAN, İbrahim SOMUNCU 
[Özet ] [PDF ] 
 Masif ve submasif pulmoner tromboembolide trombolitik tedavi sonuçlarımız
The effectiveness of thrombolytic therapy in patients with massive and submassive pulmonary thromboembolism (2309 defa görüntülendi)
34 - 42
Şerife SAVAŞ BOZBAŞ, Şule AKÇAY, Tülay KIVANÇ, Aylin ÖZSANCAK, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 İstanbul'un Gaziosmanpaşa ve Eyüp ilçelerindeki sağlık çalışanlarının sigara içme alışkanlıkları ve sigara içmeye yaklaşımları
The smoking habits of health care workers and their approach to smoking in Gaziosmanpaşa and Eyüp counties of İstanbul (1966 defa görüntülendi)
43 - 50
Fahrettin TALAY, Sedat ALTIN, Erdoğan ÇETİNKAYA 
[Özet ] [PDF ] 
 Türkiye'de akciğer kanserinin maliyeti
The cost of lung cancer in Turkey (1920 defa görüntülendi)
51 - 58
Ebru ÇAKIR EDİS, Celal KARLIKAYA 
[Özet ] [PDF ] 
 Primer akciğer kanserinde tümör tipi ve cinsiyet dağılımı değişiyor mu? 2004 yılı sonuçlarının daha önceki yıllar ile karşılaştırılması
Does tumor type and sex distribution of primary lung cancer change? The comparison of the results of 2004 and previous years (1948 defa görüntülendi)
59 - 63
Ebru SULU, Ebru DAMADOĞLU, Sema NERGİZ, Müyesser ERTUĞRUL, Cüneyt SALTÜRK, Esra ÖĞÜTÇÜ KARABAY, Adnan YILMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Yaşlı hastalarda spinal anestezi uygulamasının solunum fonksiyon testlerine etkisi
The effect of spinal anesthesia on pulmonary function tests in old patients (1872 defa görüntülendi)
64 - 70
Mustafa OĞURLU, Selda ŞEN, Mehmet POLATLI, Emine SIRTHAN, Feray GÜRSOY, Orhan ÇİLDAĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Plevral ampiyemlerin tedavisinde video-yardımlı torakoskopik cerrahinin rolü
The role of video-assisted thoracoscopic surgery in the treatment of pleural empyema (2074 defa görüntülendi)
71 - 76
Hatice ERYİĞİT, Alpay ÖRKİ, Altuğ KOŞAR, Oral AKIN, Hakan KIRAL, Şenol ÜREK, Bülent ARMAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Erişkin bir hastada kortikosteroid tedavisine iyi yanıt veren idiyopatik pulmoner hemosiderozis
Idiopathic pulmonary hemosiderosis in an adult patient responded well to corticosteroid therapy (1774 defa görüntülendi)
77 - 82
Ömer DENİZ, Önder ÖNGÜRÜ, Fatih ÖRS, Seyfettin GÜMÜŞ, Ergun TOZKOPARAN, Hayati BİLGİÇ, Kudret EKİZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğer lob torsiyonu için yeni bir noninvaziv tanısal metod: Pulmoner BT anjiyografi
A new non-invasive diagnostic method for lung lobe torsion: Pulmonary CT angiography (1880 defa görüntülendi)
83 - 86
Serkan ENÖN, Ulaş KUMBASAR, Ayten KAYI CANGIR, Çetin ATASOY, Şevket KAVUKÇU 
[Özet ] [PDF ] 
 Kot taşlamacılığı ve silikozis: Türkiye'den iki yeni olgu
Denim sandblasting and silicosis two new subsequent cases in Turkey (1972 defa görüntülendi)
87 - 91
Sibel ŞAHBAZ, Handan İNÖNÜ, Serpil ÖCAL, Ayşe YILMAZ, Cemal PAZARLI, Ali YEĞİNSU, Nurper FİLİZ, Zehra SEYFİKLİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Dinamik trakeal stent yutulması: Olağan dışı bir komplikasyon
Swallowing of a dynamic tracheal stent: An unusual complication (2001 defa görüntülendi)
92 - 94
Serkan ENÖN, Ayten KAYI CANGIR, İlker ÖKTEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Çocuktaki nadir bir kist hidatik prezentasyonu
A rare presentation of hydatid cyst in a child (1873 defa görüntülendi)
95 - 98
Arzu BABAYİĞİT, Duygu ÖLMEZ, Nevin UZUNER, Barış ERDUR, Özkan KARAMAN, Oğuz ATEŞ, Mustafa OLGUNER, Feza AKGÜR 
[Özet ] [PDF ] 
 Uzak organ metastazlarını apseler şeklinde gösteren bir akciğer epidermoid karsinomu olgusu
A squamous cell lung carcinoma with abscess-like distant metastasis (2001 defa görüntülendi)
99 - 102
Neşe DURSUNOĞLU, Sevin BAŞER, Fatma EVYAPAN, Göksel KITER, Sibel ÖZKURT, Bahattin POLAT, Nevzat KARABULUT 
[Özet ] [PDF ] 
 Kuş besleyicisi hastalığı (iki olgu nedeniyle)
Bird fancier's lung disease (report of two cases) (2294 defa görüntülendi)
103 - 107
Sinem GÜNGÖR, Sevinç BİLGİN, Belma AKBABA, Murat YALÇINSOY, Esen AKKAYA 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Tüberküloz tanısında yeni bir yöntem: İnterferon-gama araştırmasına dayanan testler
New diagnostic tool of tuberculosis: Interferon-gamma assays (2159 defa görüntülendi)
108 - 117
Ümit ÇELİK, Emine KOCABAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Silikozis yeniden; sebepler ve sorumluluklar
Silikozis yeniden; sebepler ve sorumluluklar (1781 defa görüntülendi)
118 - 122
Arif ÇIMRIN 
[Özet ] [PDF ]