Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 55 Sayı: 2 Yıl: 2007
Tuberculosis and Thorax
Volume: 55 Number: 2 Year: 2007
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Solunum hastalığı olanlarda eşlik eden hastalıklar
Co-morbid illnesses in patients with respiratory disease (2181 defa görüntülendi)
127 - 134
Kouji KANEMOTO, Hiroaki SATOH, Hiroichi ISHIKAWA, Masaaki SUMI, Morio OHTSUKA 
[Özet ] [PDF ] 
 Astım şiddetinin yaşam kalitesi üzerine etkisi
Effect of severity of asthma on quality of life (1999 defa görüntülendi)
135 - 140
Ayşın ŞAKAR, Arzu YORGANCIOĞLU, Ömer AYDEMİR, Levent SEPİT, Pınar ÇELİK 
[Özet ] [PDF ] 
 Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sigara içme prevalansı
The prevalence of cigarette smoking in the Eastern Black Sea Region (1951 defa görüntülendi)
141 - 147
Gamze ÇAN, Haşim ÇAKIRBAY, Murat TOPBAŞ, Murat KARKUCAK, Erhan ÇAPKIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Primer akciğer kanserinde transtorasik ince iğne aspirasyonunun hücre tipi uyumu
Cell type accuracy of transthoracic fine needle aspiration in primary lung cancer (1947 defa görüntülendi)
148 - 152
Leyla YAĞCI TUNCER, Sibel ARINÇ, Esra KARABAY ÖĞÜTÇÜ, Müyesser ERTUĞRUL, Sema NERGİZ, Erdal OKUR, Semih HALEZEROĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Hastane kökenli pnömoni olgularında etken dağılımı ve prognoza etkili faktörler
Hastane kökenli pnömoni, bakteriyoloji, prognoz, mortalite. (2137 defa görüntülendi)
153 - 159
Can SEVİNÇ, Sibel ŞAHBAZ, Ülker UYSAL, Oğuz KILINÇ, Hülya ELLİDOKUZ, Oya İTİL, Zeynep GÜLAY, Sedat YUNUSOĞLU, Serdar SARGUN, Kürşat Kaan AKKOYUN, Eyüp Sabri UÇAN  
[Özet ] [PDF ] 
 Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde solunum yolu örneklerinde Aspergillus spp. izolasyonları
Aspergillus spp. isolations from respiratory tract samples in Trakya University Hospital (2006 defa görüntülendi)
160 - 166
Şaban GÜRCAN, Muzaffer DEMİR, Gündeniz ALTIAY, Melek TİKVEŞLİ, Haluk KILIÇ, Metin OTKUN 
[Özet ] [PDF ] 
 Hemodiyaliz hastalarının Pittsburgh uyku kalite indeksi ile değerlendirilmesi
Evaluation of the hemodialysis patient with Pittsburgh sleep quality index (2285 defa görüntülendi)
167 - 173
Mehmet ÇÖLBAY, Şeref YÜKSEL, Fatma FİDAN, Gürsel ACARTÜRK, Özcan KARAMAN, Mehmet ÜNLÜ 
[Özet ] [PDF ] 
 Pulmoner emboli tanısında klinik olasılıkların bilgisayarlı tomografi pulmoner anjiyografi bulguları ile karşılaştırılması
Comparison of clinical assessments with computerized tomography pulmonary angiography results in the diagnosis of pulmonary embolism (2331 defa görüntülendi)
174 - 181
Aylin GÜLCÜ, Atila AKKOÇLU, Erkan YILMAZ, Berat ÖZTÜRK, Emine OSMA, Belgin ŞENGÜN 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Uzun süreli inhale ve intranazal kortikosteroid kullanan bir hastada aseptik femur başı nekrozu
Aseptic femoral head necrosis in a patient receiving long term courses of inhaled and intranasal corticosteroids (1945 defa görüntülendi)
182 - 185
Kiriakos KARKOULIAS, Nikos CHAROKOPOS, Alexander KAPARIANOS, Fotis SAMPSONAS, Maria TSIAMITA, Kostas SPIROPOULOS 
[Özet ] [PDF ] 
 Diabetes mellitusu olan hastada endobronşiyal tüberkülozu taklit eden primer endobronşiyal aktinomikozis
Primary endobronchial actinomycosis simulating endobronchial tuberculosis in a patient with diabetes mellitus (2166 defa görüntülendi)
186 - 190
Mohammad Hossein Rahimi RAD, Majid MILANI 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Ulusal verilerle toplum kökenli pnömoniler
Community-acquired pneumonia based on the Turkish national data (2349 defa görüntülendi)
191 - 212
Tevfik ÖZLÜ, Yılmaz BÜLBÜL, Savaş ÖZSU 
[Özet ] [PDF ] 
 Akut bronşiyolit tedavisinde yeni yaklaşımlar
Current treatment of acute bronchiolitis (2208 defa görüntülendi)
213 - 220
Nilgün E. ATAY, İbrahim Etem PİŞKİN 
[Özet ] [PDF ]