Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 56 Sayı: 1 Yıl: 2008
Tuberculosis and Thorax
Volume: 56 Number: 1 Year: 2008
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Sarkoidozlu Türk hastalarda vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) ve tümör nekroz faktörü (TNF) gen polimorfizmi
Vascular endothelial growth factor and tumor necrosis factor genes polymorphisms in Turkish patients with sarcoidosis (2170 defa görüntülendi)
5 - 14
Ekrem Cengiz SEYHAN, Erdoğan ÇETİNKAYA, Zeki GÜNLÜOĞLU, Sedat ALTIN, Vedat YÜKSEL, Halim İŞSEVER 
[Özet ] [PDF ] 
 Sigara içenlerde kapsaisin ile öksürük duyarlılığı
Sensitivity of cough with capsaicin in smokers (2112 defa görüntülendi)
15 - 21
Çetin Aydın YILDIRIM, Pınar ÇELİK, Yavuz HAVLUCU, Evşen COŞKUN, Arzu YORGANCIOĞLU, Ayşın ŞAKAR, Gönül DİNÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Küçük hücreli akciğer kanserinde prognostik faktörler
Prognostic factors in small cell lung cancer (2017 defa görüntülendi)
22 - 29
Elif TORUN, Ali FİDAN, Benan ÇAĞLAYAN, Taflan SALEPÇİ, Alpaslan MAYADAĞLI, Banu SALEPÇİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Göğüs hastalıkları polikliniğine başvuran olguların sigara içme özellikleri
The characteristics of smoking habit among patients evaluated at our outpatient clinic (1849 defa görüntülendi)
30 - 36
Göksel KITER, Sevin BAŞER, Beyza AKDAĞ, Ali EKİNCİ, Nihal ÜNAL, Esma ÖZTÜRK 
[Özet ] [PDF ] 
 Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda homosistein düzeyleri
Homocysteine levels in patients with obstructive sleep apnea syndrome (1931 defa görüntülendi)
37 - 42
Zekiye YAVUZ, Ahmet URSAVAŞ, Ercüment EGE, Yeşim OZARDA ILÇOL, Mehmet KARADAĞ, Esra UZASLAN, R. Oktay GÖZÜ 
[Özet ] [PDF ] 
 Endobronşiyal tümörlerde çok kesitli BT sanal bronkoskopinin tanısal etkinliği
The diagnostic efficiency of multislice CT virtual bronchoscopy in detecting endobronchial tumors (2069 defa görüntülendi)
43 - 49
Barış BAKIR, Ümit TÜZÜN, Ege TERZİBAŞIOĞLU, Memduh DURSUN, Koray GÜVEN, Artür SALMASLIOĞLU, Atadan TUNACI 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğer kanserli olgularda serum 'vascular endothelial growth factor (VEGF)' düzeylerinin metastazlar ve diğer tümör belirteçleri ile ilişkisinin incelenmesi
The evaluation to relationship between serum vascular endothelial growth factor (VEGF) level, metastases and other tumor markers in patients with lung cancer (2014 defa görüntülendi)
50 - 55
Dursun Ali SAĞLAM, Ahmet URSAVAŞ, Mehmet KARADAĞ, Arzu YILMAZTEPE ORAL, Funda COŞKUN, R. Oktay GÖZÜ 
[Özet ] [PDF ] 
 Küçük hücreli dışı akciğer kanserinin mediastinal evrelemesinde pozitron emisyon tomografisi (PET)'nin rolü
The role of positron emission tomography (PET) in mediastinal staging of non-small cell lung cancer (1940 defa görüntülendi)
56 - 63
Hüseyin MELEK, Mehmet Zeki GÜNLÜOĞLU, Adalet DEMİR, Hasan AKIN, Barış MEDETOĞLU, Hasan Volkan KARA, Aysun ÖLÇMEN, Seyyit İbrahim DİNÇER 
[Özet ] [PDF ] 
 Evaluation of the weaning process in COPD patients with acute respiratory failure
Evaluation of the weaning process in COPD patients with acute respiratory failure (1871 defa görüntülendi)
64 - 73
Tülay YARKIN, Zuhal KARAKURT, Yasemin BÖLÜKBAŞI, Özlem YAZICIOĞLU MOÇİN, Hilal ALTINÖZ, Nalan ADIGÜZEL, Gökay GÜNGÖR 
[Özet ] [PDF ] 
 N-asetiltransferaz-2 asetilatör fenotipi ile antitüberküloz ilaçlara bağlı hepatit arasındaki ilişkinin moleküler biyolojik yöntemler ile değerlendirilmesi
Determining the relation between N-acetyltransferase-2 acetylator phenotype and antituberculosis drug induced hepatitis by molecular biologic tests (1882 defa görüntülendi)
81 - 86
Vildan BOZOK ÇETİNTAŞ, Onur Fevzi ERER, Buket KOSOVA, İlker ÖZDEMİR, Nejat TOPÇUOĞLU, Serir AKTOĞU, Zuhal EROĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde ikinci basamak kemoterapi olarak gemsitabinin etkinliği
Effectiveness of gemcitabine as second-line chemotherapy in non-small cell lung cancer (1971 defa görüntülendi)
174 - 180
Gürsel ÇOK, Tuncay GÖKSEL, Serdar SOYER, Tülin AYSAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Katameniyal hemoptizi
Catamenial hemoptysis (1935 defa görüntülendi)
87 - 91
Osman ELBEK, Şermin BÖREKÇİ, Ebru DİKENSOY, Yasemin KİBAR, Hasan BAYRAM, Kemal BAKIR, Öner DİKENSOY 
[Özet ] [PDF ] 
 Uterus leiomiyosarkoması kaynaklı endobronşiyal metastaz
Endobronchial metastases from a leiomyosarcoma of the uterus (1827 defa görüntülendi)
92 - 95
Haldun Şükrü ERKAL, Ayşen Sevgi ÖZTÜRK, Lale KUTLUAY, Dilek AYDIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Gebelik ve kist hidatik
Pregnancy and hydatid cyst (2303 defa görüntülendi)
96 - 99
Kemal Can TERTEMİZ, Banu GÖKÇEN, Ahmet ÖNEN, Atila AKKOÇLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Mediastenin dev atipik lipomatöz tümörü
Giant atypical lipomatous tumor of the mediastinum (2099 defa görüntülendi)
100 - 103
Rıza DOĞAN, Murat KARA, Alkın YAZICIOĞLU, Sevgen ÖNDER 
[Özet ] [PDF ] 
 İnfantil astımı olan en küçük netherton hastası
Youngest netherton patient with infantile asthma (1906 defa görüntülendi)
104 - 108
Ebru KUTSAL, Kıvılcım GÜCÜYENER, Arzu BAKIRTAŞ, Nilüfer ELDEŞ, Murat ÖZTAŞ, Ayşe DURSUN 
[Özet ] [PDF ] 
 Ön kolda yassı hücreli akciğer kanserinin kas metastazı
Distant forearm muscle metastasis from squamous cell lung carcinoma (1838 defa görüntülendi)
109 - 112
Nikolaos BARBETAKIS, Georgios SAMANIDIS, Dimitrios PALIOURAS, Eleni MAVROUDI, Ioannis BOUKOVINAS, Christodoulos TSILIKAS 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME 
 
 Parapnömonik efüzyon ve ampiyemin tanı ve tedavisinde yeni eğilimler
New trends in the diagnosis and treatment in parapneumonic effusion and empyema (1992 defa görüntülendi)
113 - 120
Moon Jun NA, Öner DİKENSOY, Richard W. LIGHT 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Önemi bilinmeyen monoklonal gammopati ile ilişkili miliyer tüberküloz ve spinal tüberküloz (Pott hastalığı)
Önemi bilinmeyen monoklonal gammopati ile ilişkili miliyer tüberküloz ve spinal tüberküloz (Pott hastalığı) (1979 defa görüntülendi)
121 - 122
Gönenç KOCABAY, Betül TİRYAKİ, Selçuk AKSÖZ, Atahan ÇAĞATAY 
[Özet ] [PDF ]