Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 56 Sayı: 2 Yıl: 2008
Tuberculosis and Thorax
Volume: 56 Number: 2 Year: 2008
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Ratlarda bleomisin ile oluşturulan akciğer fibrozisinde erdosteinin inflamasyon ve fibrozis üzerine etkileri
Effects of erdosteine on inflammation and fibrosis in rats with pulmonary fibrosis induced by bleomycin (2158 defa görüntülendi)
127 - 138
Ersin Şükrü ERDEN, Gamze KIRKIL, Figen DEVECİ, Nevin İLHAN, Bengü ÇOBANOĞLU, Teyfik TURGUT, Mehmet Hamdi MUZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Yüksek riskli mikroorganizmalarla gelişen ventilatörle ilişkili pnömoni: Eşleştirilmiş olgu-kontrol çalışması
Ventilator-associated pneumonia caused by high risk microorganisms: A matched case-control study (1809 defa görüntülendi)
139 - 149
Ventilator-associated pneumonia caused by high risk microorganisms: A matched case-control study 
[Özet ] [PDF ] 
 Yayma negatif pulmoner tüberkülozlu olgularda bronkoskopinin tanısal değeri
The diagnostic value of bronchoscopy in smear negative cases with pulmonary tuberculosis (1897 defa görüntülendi)
150 - 157
Ömer ARAZ, Metin AKGÜN, Leyla SAĞLAM, Kemalettin ÖZDEN, Arzu MİRİCİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğer tüberkülozunda tekrarlanan balgam incelemelerinin tanısal değeri: Kaç tane balgam örneği yeterlidir?
Diagnostic value of repeated sputum examinations in pulmonary tuberculosis: How many sputum specimens are adequate? (1815 defa görüntülendi)
158 - 162
Adnan YILMAZ, Ümmühan BAYRAM SELVİ, Ebru DAMADOĞLU, Sinem GÜNGÖR, Mualla PARTAL, Esen AKKAYA, Turan KARAGÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Küçük hücreli dışı akciğer kanserli olgularda hasta ötiroid sendromu sıklığı
The incidence of sick euthyroid syndrome in non-small cell lung cancer patients (1883 defa görüntülendi)
163 - 170
Ekrem Cengiz SEYHAN, Erdoğan ÇETİNKAYA, Sedat ALTIN, Atayla GENÇOĞLU, Nurdan ŞİMŞEK 
[Özet ] [PDF ] 
 Eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği öğrencilerinde sigara içme alışkanlıkları ve ilişkili faktörler
Smoking habits of the elementary school teacher students in education faculty and related factors (1952 defa görüntülendi)
171 - 178
Fahrettin TALAY, Bahar KURT, Tuncer TUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik solunum yetmezliği olan olgularda uzun süreli oksijen tedavisinin yaşam süresi üzerine etkisi
The effects of long-term oxygen therapy on survey in patients with chronic respiratory failure (1906 defa görüntülendi)
179 - 186
Hasan DÜZENLİ, Ömer Tamer DOĞAN, Serdar BERK, Sefa Levent ÖZŞAHİN, İbrahim AKKURT 
[Özet ] [PDF ] 
 Astım ataklarında ağırlığı belirleyici risk faktörleri
Predictive factors associated with severity of asthma exacerbations (1990 defa görüntülendi)
187 - 196
Sibel ATIŞ, Eylem Sercan KAPLAN, Cengiz ÖZGE, Suzan BAYINDIR 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Plevraya metastaz yapmış yumuşak doku sarkom olgusu
Soft tissue sarcoma metastatic to pleura (1912 defa görüntülendi)
197 - 200
Hüseyin YILDIRIM, Muzaffer METİNTAŞ, Güntülü AK, Emine DÜNDAR, Sinan ERGİNEL 
[Özet ] [PDF ] 
 Bronşektaziyi andıran erişkin konjenital kistik adenomatoid malformasyon olgusu
Congenital cystic adenomatoid malformation of the lung resembling bronchiectasis in an adult (1890 defa görüntülendi)
201 - 203
Alpaslan ÇAKAN, Özgür SAMANCILAR, Ufuk ÇAĞIRICI, Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU, Ali VERAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Diş teknisyeni pnömokonyozu olgusu
Dental technician's pneumoconiosis; a case report (2483 defa görüntülendi)
204 - 209
Canan KARAMAN EYÜBOĞLU, Oya İTİL, Aşkın GÜLŞEN, Aydanur KARGI, Arif ÇIMRIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Atipik yerleşimli pulmoner adenoid kistik karsinom: Olgu sunumu
Atypically located pulmonary adenoid cystic carcinoma: Case report (1990 defa görüntülendi)
210 - 214
Alparslan ÜNSAL, Can Zafer KARAMAN, Firuzan KACAR, Serdar ŞEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Aile içi psitakoz: Türkiye'den bildirilen ilk Chlamydia psittaci infeksiyonu
Familial outbreak of psittacosis as the first Chlamydia psittaci infection reported from Turkey (2191 defa görüntülendi)
215 - 220
Bülent ÇİFTÇİ, Z. Müjgan GÜLER, Müge AYDOĞDU, Özcan KONUR, Yurdanur ERDOĞAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Mesane kanserinin akciğer metastazının nadir bir formu
A rare form of urinary bladder cancer metastasis to lung (1919 defa görüntülendi)
221 - 223
Filiz ÇİMEN, Dilek SAKA, Didem DAYIOĞLU, Funda DEMİRAĞ, Hakan ERTÜRK, Mihriban ÖĞRETENSOY 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Allerjik rinit ve astım üzerine etkisi güncelleme (ARIA 2008) Türkiye deneyimi
Allergic rhinitis and its impact on asthma update (ARIA 2008) The Turkish perspective (2090 defa görüntülendi)
224 - 231
Arzu YORGANCIOĞLU, Ömer KALAYCI, A. Fuat KALYONCU, Nikolai KHALTAEV, Jean BOUSQUET 
[Özet ] [PDF ] 
 Gebelikte sigara bırakma tedavisi
Treatment of smoking cessation during pregnancy (2002 defa görüntülendi)
232 - 235
Funda ÖZTUNA 
[Özet ] [PDF ] 
 Trakeobronşiyal obstrüksiyonlarda uygulanan girişimsel bronkoskopik tedavi yöntemlerinde yaklaşım
Approach for the interventional bronchoscopic treatment methods applied in tracheabronchial obstruction (1935 defa görüntülendi)
236 - 246
Ahmet Selim YURDAKUL 
[Özet ] [PDF ]