Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 56 Sayı: 3 Yıl: 2008
Tuberculosis and Thorax
Volume: 56 Number: 3 Year: 2008
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Evre I küçük hücreli dışı akciğer kanserinde tümör dokusuna natural killer hücre infiltrasyonunun prognoza etkisi
The prognostic effect of natural killer cell infiltration to tumoral tissues in stage I non-small cell lung cancer (1951 defa görüntülendi)
251 - 256
Şule KARADAYI, Ayten KAYI CANGIR, Sibel ÖZTÜRK, Serpil DİZBAY SAK, Murat AKAL, Hadi AKAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Asbeste bağlı radyolojik bulguları olan akciğer kanserli hastaların özellikleri
Characteristics of lung cancer patients with asbestos-related radiological findings (1900 defa görüntülendi)
257 - 265
Güntülü AK, Muzaffer METİNTAŞ, Selma METİNTAŞ, Sinan ERGİNEL, Füsun ALATAŞ, Hüseyin YILDIRIM, Emel KURT 
[Özet ] [PDF ] 
 Kadınlarda akciğer kanseri: Klinik özellikler ve sağkalıma etkili faktörler
Lung cancer in women: Clinical features and factors related to survival (2056 defa görüntülendi)
266 - 274
Elif ŞEN, Akın KAYA, Serhat EROL, İsmail SAVAŞ, Uğur GÖNÜLLÜ 
[Özet ] [PDF ] 
 Mesleksel, çevresel maruziyetler ve akciğer sağlığı ilişkisi
Occupational and environmental exposures and relations with pulmonary health (2026 defa görüntülendi)
275 - 282
Nuray KÖMÜS, Sinem ALBAYRAK, Hülya ELLİDOKUZ, Arif Hikmet ÇIMRIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Sigara içmeye başlamadan önceki çevresel tütün dumanı maruziyetinin sigara bırakma tedavilerine etkisi
The effects of environmental tobacco smoke exposure before starting to smoke on cigarette quitting therapies (1892 defa görüntülendi)
283 - 290
Sibel ŞAHBAZ, Oğuz KILINÇ, Türkan GÜNAY, Emel CEYLAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Primer spontan pnömotoraks tedavisinde torakoskopik büllektomi ve plevral abrazyon
Thoracoscopic bullectomy and pleural abrasion in the treatment of primary spontaneous pneumothorax (1954 defa görüntülendi)
291 - 295
Ahmet Sami BAYRAM, Muharrem EROL, Fatma Nur KAYA, Metin ÖZCAN, Mustafa KÖPRÜCÜOĞLU, Cengiz GEBİTEKİN 
[Özet ] [PDF ] 
 KOAH'da dinamik hiperinflasyonun egzersiz dispnesi, egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesine etkisi
Effect of dynamic hyperinflation on exertional dyspnea, exercise performance and quality of life in COPD (2111 defa görüntülendi)
296 - 303
Eylem Sercan ÖZGÜR, Sibel ATIŞ, Arzu KANIK 
[Özet ] [PDF ] 
 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci ve çalışanlarında 'light' sigara içme sıklığı
Frequency of light cigarette use on staff and students of Ankara University School of Medicine (1989 defa görüntülendi)
304 - 309
Mine Esin OCAKTAN, Deniz ÇALIŞKAN, Oya KANYILMAZ, Ayşe YILDIZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Mycoplasma pneumoniae'ya bağlı yoğun parapnömonik efüzyonlu bir olgu sunumu
Massive parapneumonic effusion caused by Mycoplasma pneumoniae in a child: A case report (2021 defa görüntülendi)
310 - 314
Cumhur AYDEMİR, Gonca Handan ÜSTÜNDAĞ, Nilüfer ELDEŞ, Ebru KUTSAL, Recep POLAT, Varım NUMANOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Trakeosel; nadir bir klinik antite
Tracheocele; a case of rare clinical entity (1952 defa görüntülendi)
315 - 318
Rasih YAZKAN, Berkant ÖZPOLAT, Hikmet FIRAT 
[Özet ] [PDF ] 
 Ailevi akdeniz ateşi olan bir hastada interferon tedavisine bağlı sarkoidoz gelişimi
Development of interferon induced sarcoidosis in a patient with familial mediterranean fever (1843 defa görüntülendi)
319 - 324
Gül Şerife ÖZ, Salih EMRİ, Şule APRAŞ BİLGEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Çocukluk çağında persiste eden atelektazinin nadir bir nedeni: Mukoepidermoid karsinom
A rare cause of persistent atelectasis in childhood: Mucoepidermoid carcinoma (2079 defa görüntülendi)
325 - 328
Ayhan SÖĞÜT, Özge YILMAZ, Hasan YÜKSEL 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU TARTIŞMASI 
 
 Çocukluk çağında tüberkülozun farklı klinik formları: Üç olgu
Different clinical form of tuberculosis in childhood: Three cases (1862 defa görüntülendi)
239 - 336
Ayten PAMUKÇU UYAN, Gökhan BAYSOY 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Akciğer kanserinde sitotoksik ilaçların tümör içine direkt enjeksiyonu ile uygulanan endobronşiyal kemoterapi
Endobronchial chemotherapy by direct injection of cytotoxic drugs into the tumor in lung cancer (2052 defa görüntülendi)
337 - 343
Firuz ÇELİKOĞLU, Çiğdem PAPİLA, Seyhan İ. ÇELİKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Toplum kökenli pnömonilerde kısa süreli tedavi yaklaşımları
Short course antibiotherapies in community-acquired pneumonia (1952 defa görüntülendi)
344 - 352
Yılmaz BÜLBÜL, Tevfik ÖZLÜ 
[Özet ] [PDF ] 
 Çocuklarda kronik akciğer hastalıklarının antibiyotik tedavisinde yeni yaklaşımlar
New approaches in antibiotic therapies in chronic pulmonary diseases (2037 defa görüntülendi)
353 - 363
Ümit ÇELİK, Emine KOCABAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Trakeobronşiyal obstrüksiyonlarda uygulanan girişimsel bronkoskopik tedavi yöntemlerinde yaklaşım
Trakeobronşiyal obstrüksiyonlarda uygulanan girişimsel bronkoskopik tedavi yöntemlerinde yaklaşım (1964 defa görüntülendi)
364 - 368
Ahmet Selim YURDAKUL 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Pulmonary adenocarcinoma coexisting with multiple myeloma
Pulmonary adenocarcinoma coexisting with multiple myeloma (1884 defa görüntülendi)
369 - 370
Gönenç KOCABAY, Nilgün ERTEN, Betül TİRYAKİ, Bülent SAKA, Cemil TAŞÇIOĞLU, Sevgi KALAYOĞLU BEŞIŞIK 
[Özet ] [PDF ]