Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 57 Sayı: 1 Yıl: 2009
Tuberculosis and Thorax
Volume: 57 Number: 1 Year: 2009
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Pulmoner bilgisayarlı tomografi anjiyografi ile pulmoner tromboemboli tanısı konulan hastalarda klinik ve radyolojik bulgular
Clinical and radiological findings in patients diagnosed pulmonary thromboembolism by pulmonary computerized tomography angiography (2278 defa görüntülendi)
5 - 13
Elif ŞEN, Fatma ARSLAN, Serpil ELADAĞYURT, Neslihan TARAKÇI, Akın KAYA, Çetin ATASOY, Sevgi BARTU SARYAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Semptomsuz ve sigara içmeyen romatoid artritli hastalarda erken dönem akciğer tutulumunun yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi
The evaluation of early pulmonary involvement with high resolution computerized tomography in asymptomatic and non-smoker patients with rheumatoid arthritis (2010 defa görüntülendi)
14 - 21
Sinem KARAZİNCİR, Sebahat AKOĞLU, Hayal GÜLER, Ali BALCI, Cenk BABAYİĞİT, Ertuğrul EĞİLMEZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Malign plevral mezotelyomalı hastaların takip ve tedavisinde plörodezis
Pleurodesis in follow-up and treatment of malignant pleural mesothelioma patients (2052 defa görüntülendi)
22 - 31
Güntülü AK, Muzaffer METİNTAŞ, Hüseyin YILDIRIM, Selma METİNTAŞ, Emine DÜNDAR, Sinan ERGİNEL, Füsun ALATAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Türkiye'de hekimlerin verem savaş dispanseri görevleri hakkındaki bilgileri
The opinions of Turkish physicians about the tasks of tuberculosis central dispensary (2101 defa görüntülendi)
32 - 37
Abdullah Çetin TANRIKULU, Yılmaz PALANCİ, Canan EREN DAĞLI, Gürdal YILMAZ, Mehmet KARACA, Abdurrahman ABAKAY, Didem TAŞTEKİN 
[Özet ] [PDF ] 
 Bronşektazide hava yolu reversibilitesi
Bronchial reversibility in the patients with bronchiectasis (2140 defa görüntülendi)
38 - 47
Seher SEVGİLİ, H. Canan HASANOĞLU, Ayşegül KARALEZLİ, Mükremin ER 
[Özet ] [PDF ] 
 Toplum kökenli pnömoni ve hastane maliyeti
Community acquired pneumonia and direct hospital cost (2140 defa görüntülendi)
48 - 55
Sibel DORUK, Kemal Can TERTEMİZ, Nuray KÖMÜS, Eyüp Sabri UÇAN, Oğuz KILINÇ, Can SEVİNÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Skolyozlu 113 çocuğun retrospektif değerlendirilmesi
Retrospective evaluation of 113 children with scoliosis (1991 defa görüntülendi)
56 - 61
Duygu ÖLMEZ, Arzu BABAYİĞİT, Mustafa KIR, Demet ALAYGUT, Nevin UZUNER, Özkan KARAMAN, Nurettin ÜNAL, Gül SAYLAM 
[Özet ] [PDF ] 
 Astımlı çocuklarda TGF-ß1-915G/C ve TNF-α-308G/A polimorfizmleri
TGF-ß1-915G/C and TNF-α-308G/A polymorphisms in children with asthma (2052 defa görüntülendi)
62 - 67
Caner AYTEKİN, Figen DOĞU, Aydan İKİNCİOĞULLARI, Yonca EĞİN, Mutlu YÜKSEK, Günseli BOZDOĞAN, Nejat AKAR, Emel BABACAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Parotis bezi tüberkülozu
Tuberculosis of the parotid gland (2212 defa görüntülendi)
68 - 72
Nicholas S. MASTRONIKOLIS, Theodoros A. PAPADAS, Markos MARANGOS, Kiriakos P. KARKOULIAS, Athanassios C. TSAMANDAS, Panos D. GOUMAS 
[Özet ] [PDF ] 
 Erişkinde ses kısıklığı ile kendini gösteren bir servikal bronkojenik kist olgusu
A case of cervical bronchogenic cyst presenting with hoarseness in an adult (1996 defa görüntülendi)
73 - 76
Makbule ERGİN, Ali YEĞİNSU, Alper ÇELİK, Nurper ONUK FİLİZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Amfizemli bir hastada küçük bir büyük hücreli nöroendokrin kanser
Small large-cell neuroendocrine carcinoma in a patient with pulmonary emphysema (1937 defa görüntülendi)
77 - 80
Katsunori KAGOHASHI, Hiroaki SATOH, Koichi KURISHIMA, Norihiro KIKUCHI, Hiroichi ISHIKAWA, Kiyohisa SEKIZAWA 
[Özet ] [PDF ] 
 Sağ pnömonektomi cerrahisinde sağ pulmoner arterde dikilen Swan-Ganz kateteri
Entrapment of a Swan-Ganz catheter within the right pulmonary artery ligature during right pneumonectomy (1917 defa görüntülendi)
81 - 83
Ayşe HEVES KARAGÖZ, Meral KANBAK, Bilge ÇELEBİOĞLU, Seda Banu AKINCI, Murat KARA, Rıza DOĞAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Heparine bağlı anafilaktik şok sonrası başarılı heparin desensitizasyonu
Successful heparin desensitization after anaphylactic shock due to heparin (2047 defa görüntülendi)
84 - 88
Neriman Defne ALTINTAŞ, Melda AYBAR TÜRKOĞLU, Bülent BOZKURT, Arzu TOPELİ İSKİT, Gül KARAKAYA, A. Fuat KALYONCU 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU TARTIŞMASI 
 
 Masif hemoptizi ile seyreden endobronşiyal schwannoma olgusu
Endobronchial schwannoma with massive hemoptysis (1952 defa görüntülendi)
89 - 92
Mine ÖNAL, Dilek ERNAM, Şükran ATİKCAN, Leyla MEMİŞ 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Budesonid/formoterol idame ve semptom giderici tedavi: Etkili ve kolay bir astım tedavisi seçeneği
Budesonide/formoterol maintenance and reliever therapy; an effective and easy approach to asthma management (2313 defa görüntülendi)
93 - 108
Dilşad MUNGAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Obstrüktif uyku apnesinde menopozun etkisi
Effects of menopause on obstructive sleep apnea (2068 defa görüntülendi)
109 -114
Neşe DURSUNOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik obstrüktif akciğer hastalığının patogenezi, steroid direnci ve tedavide teofilinin yeri
The pathogenesis of chronic obstructive pulmonary disease, steroid resistance and the place of theophylline in the treatment (2128 defa görüntülendi)
115 - 124
Hasan BAYRAM 
[Özet ] [PDF ]