Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 57 Sayı: 2 Yıl: 2009
Tuberculosis and Thorax
Volume: 57 Number: 2 Year: 2009
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Akciğerde sigaraya bağlı patolojik değişimler, MMP-9 ve TIMP-1 ekspresyonlarının değerlendirilmesi
Assessment of smoking related pathologic changes and MMP-9, TIMP-1 expressions of the lung (2044 defa görüntülendi)
129 - 135
Ferah KARAYEL, Işıl PAKİŞ, Arzu AKÇAY TURAN, Büge ÖZ, Safa ÇELİK 
[Özet ] [PDF ] 
 Diyarbakır il merkezindeki ilköğretim ve lise öğrencilerinde sigara kullanımı ve etkileyen faktörler
Cigarette use frequency and the affecting factors in primary and high school students in Diyarbakir (2127 defa görüntülendi)
136 - 144
Yılmaz PALANCI, Günay SAKA, Abdullah Çetin TANRIKULU, Hamit ACEMOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Akut solunum yetmezliğine bağlı entübe edilen KOAH hastalarında basınç ve volüm kontrollü ventilasyonun karşılaştırılması: Olgu-kontrol çalışması
Pressure vs. volume control in COPD patients intubated due to ARF: A case-control study (2397 defa görüntülendi)
145 - 154
Zuhal KARAKURT, Tülay YARKIN, Hilal ALTINÖZ, Sinem ATİK GÜNGÖR, Nalan ADIGÜZEL, Gökay GÜNGÖR, Dilay DEMİRYONTAR, Bahadır BIÇAKÇI, Huriye BERK TAKIR, Ethem ÜNVER, Reha BARAN  
[Özet ] [PDF ] 
 Tek akciğer ventilasyonunda bronşiyal bloker deneyimlerimiz
Our bronchial blocker experiences in one lung ventilation (2036 defa görüntülendi)
155 - 162
Tülay HOŞTEN, Yavuz GÜRKAN, Emre SAHİLLİOĞLU, Salih TOPÇU, Mine SOLAK, Kamil TOKER 
[Özet ] [PDF ] 
 Pulmoner tromboemboli tanısı alan olgularda üç farklı klinik skorlama yönteminin karşılaştırılması
Comparison of three clinical scoring methods in patients with pulmonary thromboembolism (2023 defa görüntülendi)
163 - 168
Gülfer OKUMUŞ, Rabia ENGİN ÜNVER, Esen KIYAN, Levent TABAK, Halim İŞSEVER, Orhan ARSEVEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğer lezyonlarında BT eşliğinde transtorasik ince iğne aspirasyonu: 134 olguda etkinlik ve komplikasyonlar
CT-guided transthoracic fine needle aspiration of pulmonary lesions: Accuracy and complications in 134 cases (2070 defa görüntülendi)
177 - 175
Bahadır Taha ÜSKÜL, Hatice TÜRKER, Mertol GÖKÇE, Aydın KANT, Sinan ARSLAN, Fatma Emre TURAN 
[Özet ] [PDF ] 
 KOAH'lı olgularda depresyon durumu, solunum fonksiyon testi, egzersiz performansı ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Assessment of relation among emotional status, pulmonary function test, exercise performance, and quality of life in patients with COPD (2342 defa görüntülendi)
169 - 176
Gaye ULUBAY, Sevinç SARINÇ ULAŞLI, Berna AKINCI, Aslı GÖREK, Şule AKÇAY 
[Özet ] [PDF ] 
 İleri evre akciğer kanserinde palpe edilemeyen supraklaviküler lenf nodlarının ultrasonografi eşliğinde iğne aspirasyonunun tanı ve evrelemeye etkisi
The impact of ultrasonography-guided fine needle aspiration of no palpable supraclavicular lymph nodes on diagnosis and staging in advanced lung cancer (2202 defa görüntülendi)
186 - 191
Gülcihan ÖZKAN, Mehmet TUTAR, Mehmet BAYRAM, Dilek BAKAN, Aygün GÜR, Güngör ÇAMSARI 
[Özet ] [PDF ] 
 Eş zamanlı veya tanılı üst hava yolu ve sindirim sistemi kanseri olan akciğer kanserli hastalar
Lung cancer patients with previous or simultaneous the upper aerodigestive cancers (1945 defa görüntülendi)
192 - 197
Katsunori KAGOHASHI, Hiroaki SATOH, Koichi KURISHIMA, Hiroichi ISHIKAWA, Morio OHTSUKA, Kiyohisa SEKIZAWA 
[Özet ] [PDF ] 
 Bir üniversite hastanesi acil servisine astım atak ile başvuran erişkin hastaların hastane maliyetleri
Therapy costs of adult patients admitting to emergency unit of a university hospital with asthma acute attack (1962 defa görüntülendi)
198 - 204
Mustafa SERİNKEN, Neşe DURSUNOĞLU, Arif H. ÇIMRIN 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Trakeostomi kapatıldıktan sonra gelişen pnömoperikardiyum
Pneumopericardium following tracheostomy closure (2001 defa görüntülendi)
205 - 207
Georgios KOLOUTSOS, Nikolaos BARBETAKIS, Efthimios KIRODIMOS, Georgios SAMANIDIS, Dimitrios PALIOURAS, Kostas VAHTSEVANOS 
[Özet ] [PDF ] 
 Ektopik paratiroid adenomunun intraoperatif belirlenmesi amacıyla gama prob kullanımı
The use of gamma probe for the intraoperative localization of an ectopic parathyroid adenoma (1861 defa görüntülendi)
208 - 211
Rıza DOĞAN, Murat KARA, Alkın YAZICIOĞLU, Volkan KAYNAROĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Endobronşiyal yolla tedavi edilen iki tipik karsinoid tümör olgusu
Two typical carcinoid cases treated by endobronchial approach (1999 defa görüntülendi)
212 - 217
Levent KARASULU, Sedat ALTIN, Levent DALAR, Sinem SÖKÜCÜ, Nurdan ŞİMŞEK 
[Özet ] [PDF ] 
 Üç olguda astım atağı sırasında görülen subkütan amfizem ve pnömomediastinum
Pneumomediastinum and subcutaneous emphysema during asthmatic attacks in three patients (2404 defa görüntülendi)
218 - 222
Suna ASILSOY, Hurşit APA, Hasan AĞIN, Demet CAN, Ertan KAYSERİLİ, İnci KARASOY, Murat HIZARCIOĞLU, Pamir GÜLEZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU TARTIŞMASI 
 
 Parsiyel pulmoner arter agenezisi olan olguda hemoptizi ve tanısal gecikme
Hemoptysis in a case with partial pulmonary artery agenesis and diagnostic delay (2256 defa görüntülendi)
223 - 227
Meral GÜLHAN, Ezgi ŞİMŞEK UTKU, Eylem AKPINAR, Şule KORKMAZ, Sadık BİLGİÇ 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Akut solunum sıkıntısı sendromu tanısı ve tedavisinde güncel yaklaşımlar
Current strategies for the diagnosis and treatment of acute respiratory distress syndrome (2188 defa görüntülendi)
229 - 236
Neriman Defne ALTINTAŞ, Arzu TOPELİ İSKİT 
[Özet ] [PDF ] 
 Gebelikte uykuda solunum bozuklukları
Sleep breathing disorders in pregnancy (2228 defa görüntülendi)
237 - 243
Ahmet URSAVAŞ, Mehmet KARADAĞ 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Ratlarda bleomisin ile oluşturulan akciğer fibrozisinde erdosteinin inflamasyon ve fibrozis üzerine etkileri
Ratlarda bleomisin ile oluşturulan akciğer fibrozisinde erdosteinin inflamasyon ve fibrozis üzerine etkileri (2050 defa görüntülendi)
244 - 246
Sami KARAPOLAT 
[Özet ] [PDF ]