Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 57 Sayı: 3 Yıl: 2009
Tuberculosis and Thorax
Volume: 57 Number: 3 Year: 2009
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Akciğer kanseri ve ailesel kanser hikayesi
Lung cancer and family history of cancer (2078 defa görüntülendi)
251 - 258
Dilek ERGÜN, İsmail SAVAŞ, Recai ERGÜN, Akın KAYA, Meral GÜLHAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Mekanik ventilasyon tedavisi alan hastalarda ısıtıcılı nemlendirici ile ısı-nem değişimi yapan filtreyle beraber Booster kullanımının klinik ve bakteriyolojik açıdan karşılaştırılması
The clinical and microbiological comparison of the use of heated humidifiers and heat and moisture exchanger filters with Booster in mechanically ventilated patients (2082 defa görüntülendi)
259 - 267
Türkan NADİR ÖZİŞ, Derya ÖZCAN KANAT, İpek Kıvılcım OĞUZÜLGEN, Müge AYDOĞDU, Kenan HIZEL, Gül GÜRSEL 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik böbrek yetmezliği olan olgularda tüberkülin cilt testi yanıtı
Tuberculin skin test reactivity in patients with chronic renal failure (2179 defa görüntülendi)
268 - 276
Öznur AYDOĞAN, Alev GÜRGÜN, Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU, Gülay AŞÇI, Muhittin ERTİLAV, Feza BACAKOĞLU, Hüseyin TÖZ, Asuman GÜZELANT, Abdullah SAYINER 
[Özet ] [PDF ] 
 Hastane yatışı yayma pozitif akciğer tüberkülozlu hastalarda kompliyansı artırır mı?
Can hospitalization provide better compliance in smear positive tuberculosis patients? (2277 defa görüntülendi)
277 - 281
Ahmet Levent KARASULU, Sedat ALTIN, Levent DALAR, Sinem Nedime SÖKÜCÜ, Pınar ÖZKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Diş laboratuvarı çalışanlarında pnömokonyoz ve iş ile ilişkili yakınmalar
Pneumoconiosis and work-related health complaints in Turkish dental laboratory workers (1978 defa görüntülendi)
282 - 288
Arif ÇIMRIN, Nuray KÖMÜS, Canan KARAMAN, Kemal Can TERTEMİZ 
[Özet ] [PDF ] 
 KOAH hastalarının progresyonlarını ne ölçüde tahmin edebiliriz?
How exactly can we predict the prognosis of COPD? (2021 defa görüntülendi)
289 - 297
Sibel ATIŞ, Arzu KANIK, Eylem Sercan ÖZGÜR, Suzan EKER, Münir TÜMKAYA, Cengiz ÖZGE 
[Özet ] [PDF ] 
 KOAH'lı hastalarda kaşeksi ve bileşenlerinin solunum fonksiyonları üzerindeki etkisi
The effects of cachexia and related components on pulmonary functions in patients with COPD (2031 defa görüntülendi)
298 - 305
Aslı GÖREK DİLEKTAŞLI, Gaye ULUBAY, Nilüfer BAYRAKTAR, İrem EMİNSOY, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Uyku evrelemesinde manuel (görsel) evreleme ile otomatik evrelemenin uyumu
The concordance of manuel (visual) scoring and automatic analysis in sleep staging (2135 defa görüntülendi)
306 - 313
Önder ÖZTÜRK, Levent Cem MUTLU, Gülseren SAĞCAN, Yüksel DENİZ, Çağlar ÇUHADAROĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Kliniğimizde interstisyel akciğer hastalığı tanısı alan 92 hastanın incelenmesi
The evaluation of 92 interstitial lung disease patients (2491 defa görüntülendi)
314 - 326
Bilal ŞENGÜL, Oğuz UZUN, Serhat FINDIK, Atilla Güven ATICI, Levent ERKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Sigara paketleri üzerinde yer alan yeni uyarı yazılarının lise öğrencileri üzerinde etkileri
Effects of new warning labels on cigarette packets among high school adolescents (1948 defa görüntülendi)
327 - 332
Şevket ÖZKAYA, Şuayip EDİNSEL, Elif ÖZKAYA, Hasan HAMZAÇEBİ 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Primer tümör tedavisinden 13 yıl sonra gelişen oral fibrosarkomun endobronşiyal metastazı
Endobronchial metastasis from oral fibrosarcoma 13 years after treatment of primary tumor (1991 defa görüntülendi)
333 - 336
Mohammad Hossein RAHIMI-RAD, Behrouz ILKHANIZADEH 
[Özet ] [PDF ] 
 Spindle hücreli sarkomatoid karsinom: Trakeada bildirilen ilk olgu
Spindle cell sarcomatoid carcinoma: first case reported in the trachea (2291 defa görüntülendi)
337 - 341
Kurtuluş AKSU, Zafer AKTAŞ, Funda AKSU, Osman ÖRSEL, Funda DEMİRAĞ, Tuğrul ŞİPİT, Selma FIRAT GÜVEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Travmatik yelken göğsün rekonstrüksiyon plağı ile cerrahi stabilizasyonu
Operative stabilization of traumatic flail chest using a reconstruction plaque (1964 defa görüntülendi)
342 - 347
Serdar ŞEN, Selda ŞEN, Ekrem ŞENTÜRK, Engin PABUŞCU, Öner ŞAVK 
[Özet ] [PDF ] 
 Ciddi lejyonella pnömonisi olgusunda noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyon kullanımı
Non-invasive positive pressure ventilation for a severe legionella pneumonia case (2121 defa görüntülendi)
348 - 351
Emel ERYÜKSEL, Sait KARAKURT, Merih BALCI, Turgay ÇELİKEL 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU TARTIŞMASI 
 
 Dil tutulumu yapmış nadir bir Wegener granülomatözü
An unusual case of Wegener's granulomatosis with tongue involvement (2206 defa görüntülendi)
352 - 355
Ayşe YILMAZ, Serpil ÖCAL, Engin SEZER, Handan İNÖNÜ, Hasibe YEMENİCİ, Zehra SEYFİKLİ 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME 
 
 Hiyalüronan, tanı ve tedavideki önemi
Hyaluronan and the importance of hyaluronan in diagnosis and treatment (2112 defa görüntülendi)
356 - 364
Metin AYTEKİN, Emrah ÇAYLAK 
[Özet ] [PDF ]