Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 57 Sayı: 4 Yıl: 2009
Tuberculosis and Thorax
Volume: 57 Number: 4 Year: 2009
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan olgularda tiroid hormon ve somatomedin-C (IGF-1) düzeylerinin değerlendirilmesi ve hastalığın ağırlık derecesi ile ilişkisi
Evaluation of thyroid hormone levels and somatomedin-C (IGF-1) in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and relation with the severity of the disease (2505 defa görüntülendi)
369 - 375
Funda COŞKUN, Ercüment EGE, Esra UZASLAN, Dane EDİGER, Mehmet KARADAĞ, Oktay GÖZÜ 
[Özet ] [PDF ] 
 Postinfeksiyöz bronşiyolitis obliteranslı çocuklarda akciğer perfüzyon defektlerinin klinik anlamı
Clinical significance of lung perfusion defects in children with post-infectious bronchiolitis obliterans (2206 defa görüntülendi)
376 - 382
Hasan YÜKSEL, Özge YILMAZ, Vildan ÜRK, Diydem YÜKSEL, Cihan GÖKTAN, Recep SAVAŞ, Elvan SAYIT 
[Özet ] [PDF ] 
 Çok ilaca dirençli tüberküloz hastalarının tedavi sonuçları ve tedavi sonucunu etkileyen faktörler
The treatment results of patients with multidrug resistant tuberculosis and factors affecting treatment outcome (2347 defa görüntülendi)
383 - 394
Turan KARAGÖZ, Özlem YAZICIOĞLU MOÇİN, Pınar PAZARLI, Tuncer ŞENOL, Dildar YETİŞ DUMAN, Gülcihan DUMAN, Cüneyt SALTÜRK, Özge ÜNAL1, Semih HALEZEROĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler
Severity scores and factors related with mortality in cases with community-acquired-pneumonia patients in intensive care unit (2184 defa görüntülendi)
393 - 400
Sibel DORUK, Serpil BULAÇ, Can SEVİNÇ, Hakan Alp BODUR, Ayşe YILMAZ, Ünal ERKORKMAZ, Serpil ÖCAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Astım ataklı hastalarda vokal kord fonksiyonları
Vocal cord functions in patients with asthma attack (1997 defa görüntülendi)
401 - 406
Burcu OKTAY, Ömer Tarık SELÇUK, Sadık ARDIÇ, Güleser SAYLAM, Melike YÜCEEGE, Esra BİLGİN, Hakan KORKMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Küçük hücreli dışı akciğer kanserinin evrelendirilmesinde endobronşiyal ultrasonun yeri
Value of endobronchial ultrasound in staging non-small cell lung cancer (2198 defa görüntülendi)
407 - 412
Sinem Nedime SÖKÜCÜ, Erdoğan ÇETİNKAYA, Sedat ALTIN, Levent KARASULU, Ekrem Cengiz SEYHAN, Akif TURNA 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Jeune sendromu (asfiktik torasik displazi): Olgu sunumu
Jeune syndrome (asphyxiating thoracic dystrophy): a case report (2751 defa görüntülendi)
413 - 416
Şit UÇAR, Pelin ZORLU, Gülseren ŞAHİN, Miraç YILDIRIM, Esma UŞAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğerin nodüler lenfoid hiperplazisi: Tanıda pozitron emisyon tomografinin rolü
Nodular lymphoid hyperplasia of the lung: the role of positron emission tomography in diagnosis (2222 defa görüntülendi)
417 - 421
Ufuk YILMAZ, İpek ÜNSAL, Hüseyin HALİLÇOLAR, Ceyda ANAR, Yasemin YILDIRIM, Aydın ŞANLI, Aydanur KARGI 
[Özet ] [PDF ] 
 Kalay toz-buharı maruziyeti benign midir yoksa değil midir? İki olgu sunumu
Is tin fume exposure benign or not? Two case reports (2369 defa görüntülendi)
422 - 426
Ayşe YILMAZ, Serpil GÖÇMEN ÖCAL, Sibel DORUK, Berat ACU 
[Özet ] [PDF ] 
 Endoluminal tipik karsinoid tümörün bronkoskopik yöntemlerle tedavisi
Treatment of endoluminal typical carcinoid tumor with bronchoscopic techniques (2065 defa görüntülendi)
427 - 430
Erdoğan ÇETİNKAYA, Gülfidan ARAS, Sinem Nedime SÖKÜCÜ, Akif ÖZGÜL, Sedat ALTIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Küçük hücreli akciğer kanseri olgusunda kemoterapiye bağlı gelişen oddi sfinkter fibrozis
Oddi sphincter fibrosis due to chemotherapy agents in small cell lung cancer: case report (2025 defa görüntülendi)
431 - 434
Canan EREN DAĞLI, Ali ÇETİNKAYA, Mehmet Emin GELEN, Nurhan ATİLLA, Bülent KANTARÇEKEN, Nurhan KÖKSAL, Çetin TANRIKULU 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU TARTIŞMASI 
 
 Tansiyon pnömotoraksı taklit eden dev bül
Giant bulla mimicking tension pneumothorax (2186 defa görüntülendi)
435 - 438
Mertol GÖKÇE, Özkan SAYDAM, Remzi ALTIN, Levent KART 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Türkiye'de DSÖ kronik solunum hastalıklarına karşı küresel birleşim (GARD Türkiye)
The WHO global alliance against chronic respiratory diseases in Turkey (GARD Turkey) (2077 defa görüntülendi)
439 - 452
Yorgancıoğlu A, Türktaş H, Kalaycı O, Yardım N,... 
[Özet ] [PDF ] 
 Hasta-ventilatör uyumu
Patient-ventilator interaction (2901 defa görüntülendi)
453 - 465
Gül GÜRSEL, Müge AYDOĞDU 
[Özet ] [PDF ] 
 Ulusal verilerle pulmoner tromboemboli
Pulmonary thromboembolism based on the Turkish national data (2152 defa görüntülendi)
466 - 482
Savaş ÖZSU, Tevfik ÖZLÜ, Yılmaz BÜLBÜL 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Positron emission tomography findings in rounded atelectasis
Positron emission tomography findings in rounded atelectasis (1777 defa görüntülendi)
485 - 490
Norihiro KIKUCHI, Takahide KODAMA, Hiroaki SATOH 
[Özet ] [PDF ]