Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 58 Sayı: 1 Yıl: 2010
Tuberculosis and Thorax
Volume: 58 Number: 1 Year: 2010
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Astımlı olgularda yoğunlaştırılmış soluk havasında nitrik oksit seviyeleri ile astım kontrol ölçekleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
The relation between nitric oxide levels in exhaled breath condensate and asthma control questionnaires in asthma patients (2524 defa görüntülendi)
5 - 15
Hüsamettin SAZLIDERE, Serhat ÇELİKEL, Handan İNÖNÜ, Sibel DORUK, Ayşe YILMAZ, Hüseyin ÖZYURT, Ünal ERKORKMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 ARDS'de noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyonun etkinliği: Kontrollü kohort çalışması
The efficacy of non-invasive positive pressure ventilation in ARDS: a controlled cohort study (2208 defa görüntülendi)
16 - 24
İrfan UÇGUN, Hüseyin YILDIRIM, Muzaffer METİNTAŞ, Güntülü AK 
[Özet ] [PDF ] 
 Mekanik ventilasyon ihtiyacı olan toplum kökenli pnömoni hastalarının mortalite tahmininde pnömoni ve yoğun bakım skorlarının değeri
Mortality prediction in community-acquired pneumonia requiring mechanical ventilation; values of pneumonia and intensive care unit severity scores (2147 defa görüntülendi)
25 - 34
Müge AYDOĞDU, Ezgi ÖZYILMAZ, Handan AKSOY, Gül GÜRSEL, Numan EKİM 
[Özet ] [PDF ] 
 Solunumsal yoğun bakım ünitesinde Candida infeksiyonu risk faktörleri ve mortalite oranları
Mortality rates and risk factors associated with nosocomial Candida infection in a respiratory intensive care unit (2058 defa görüntülendi)
35 - 43
Nalan ADIGÜZEL, Zuhal KARAKURT, Gökay GÜNGÖR, Özlem YAZICIOĞLU MOÇİN, Eylem ACARTÜRK, Özlem SOĞUKPINAR, Reha BARAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Doğrudan gözetimli tedavi uygulanan ve uygulanmayan akciğer tüberkülozlu yatan hastalarda balgam kültür konversiyonunu etkileyen faktörler
Factors that effect sputum culture convertion rate in hospitalized patients with pulmonary tuberculosis who were applied directly observation therapy and non-directly observation therapy (2060 defa görüntülendi)
44 - 52
Ayşe UZUNDAĞ İŞERİ, Güngör DULKAR, Özlem SELÇUK SÖNMEZ, Leyla YILMAZAYDIN, Birsen YILMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğer kanserinde serum ve dokuda eser element değişimlerinin incelenmesi
Analysis of the alterations of trace elements in plasma and tissue, in lung cancer (2249 defa görüntülendi)
53 - 58
Özkan DEMİRHAN, Ahmet DEMİRKAYA, Ezel ERŞEN, Meltem ERCAN, Kamil KAYNAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Konjenital immünyetmezlik sendromu olan çocuklarda tüberküloz
Tuberculosis in children with congenital immunodeficiency syndromes (2356 defa görüntülendi)
59 - 63
Deniz DOĞRU, Nural KİPER, Uğur ÖZÇELİK, Ebru YALÇIN, İlhan TEZCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Kaynakçı ve boyacılarda meslek astımı
Occupational asthma in welders and painters (2146 defa görüntülendi)
64 - 70
Orhan TEMEL, Ayşın ŞAKAR COŞKUN, Nesrin YAMAN, Nurhan SARIOĞLU, Çayan ALKAÇ, Işın KONYAR, Aylin ÖZGEN ALPAYDIN, Pınar ÇELİK, Beyhan CENGİZ ÖZYURT, Emine KESKİN, Arzu YORGANCIOĞLU  
[Özet ] [PDF ] 
 Plevral efüzyonlarda minimal invaziv yaklaşım
Minimaly invasive approach in the pleural fluids (3465 defa görüntülendi)
71 - 77
Serdar ŞEN, Ekrem ŞENTÜRK, Engin PABUŞCU, Salih ÇOKPINAR, Ertan YAMAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Midede izole, eş zamanlı metastatik lezyon ile seyreden akciğer kanseri: Literatür eşliğinde olgu sunumu
Lung cancer associated with a single simultaneous solitary metastatic lesion in stomach: a case report with the review of literature (2190 defa görüntülendi)
78 - 84
Çiğdem ÖZDİLEKCAN, Necla SONGÜR, Leyla MEMİŞ, Nazan BOZDOĞAN, Aydın Şeref KÖKSAL, Uğur OK 
[Özet ] [PDF ] 
 Göğüs ağrısı ve kilo kaybı ile başvuran yaşlı kadın hasta
An old woman with weight loss and chest pain (2209 defa görüntülendi)
85 - 88
Neşe DURSUNOĞLU, Göksel KITER, Esma ÖZTÜRK, Pınar TUNÇ, Nagehan ÇOLAKOĞLU, Serkan DEĞİRMENCİOĞLU, Arzu YAREN 
[Özet ] [PDF ] 
 Bir pisipisi otunun bronşlardan sırta ilginç yolculuğu: Olgu sunumu
An interesting journey of a grass inflorescence from broncho to dorsum: case report (2103 defa görüntülendi)
89 - 92
Levent CANKORKMAZ, Gökhan KÖYLÜOĞLU, Mehmet H. ATALAR, Cengiz GÜNEY, Mehmet Ş. ARSLAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Nadir görülen bir tüberküloz formu: Doğumsal tüberküloz
A rare tuberculosis form: congenital tuberculosis (2015 defa görüntülendi)
93 - 96
Erdal PEKER, Erol BOZDOĞAN, Murat DOĞAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU TARTIŞMASI 
 
 Bir siprofloksasin tablet aspirasyonu olgusu
A case of ciprofloxacin tablet aspiration (2266 defa görüntülendi)
97 - 99
Yeliz KARAKAN, Ayça AKPINAR, Hikmet YILDIZ, Hüseyin AKSOY, Öner DİKENSOY 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Pulmoner arteryel hipertansiyon: Dünü, bugünü ve yarını
Pulmonary arterial hypertension: past, present and future (2216 defa görüntülendi)
100 - 107
Metin AYTEKİN, Emrah ÇAYLAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Küçük hücreli akciğer kanseri olan yaşlı hastalarda tedavi
Treatment in elderly patients with small cell lung cancer (2392 defa görüntülendi)
108 - 114
Diclehan ÜNSAL, Filiz ÇAY ŞENLER 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Determination of optimal drying period in wet to dry weight ratio measurement
Determination of optimal drying period in wet to dry weight ratio measurement (1950 defa görüntülendi)
115 - 116
Ali YEĞİNSU, Makbule ERGİN 
[Özet ] [PDF ]