Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 58 Sayı: 3 Yıl: 2010
Tuberculosis and Thorax
Volume: 58 Number: 3 Year: 2010
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Skleroderma akciğer tutulumu olan hastalarda fonksiyonel parametrelerin değerlendirilmesi
Evaluation of the functional parameters in scleroderma cases with pulmonary involvement (2137 defa görüntülendi)
235 - 241
Zeynep ÇELEBİ SÖZENER, Gülseren KARABIYIKOĞLU, Nurşen DÜZGÜN 
[Özet ] [PDF ] 
 Türkiye'de hipersensitivite pnömonitisinin durumu
General aspects of hypersensitivity pneumonitis in Turkey (2187 defa görüntülendi)
242 - 251
Arif Hikmet ÇIMRIN, Özlem GÖKSEL, Yavuz Selim DEMİREL 
[Özet ] [PDF ] 
 Zonguldak kömür havzasında çalışan kömür işçilerinde çalışma koşulları ve pnömokonyoz durumu: 1985-2004
Working conditions and pneumoconiosis in Turkish coal miners between 1985 and 2004: a report from Zonguldak coal basin, Turkey (2050 defa görüntülendi)
252 - 260
Meltem TOR, Mesut ÖZTÜRK, Remzi ALTIN, Arif Hikmet ÇIMRIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Kömür madeni işçileri ve normal erişkinlerde obstrüktif uyku apne sendromu majör semptom prevalansı
Prevalence of major obstructive sleep apnea syndrome symptoms in coal miners and healthy adults (2707 defa görüntülendi)
261 - 270
Levent KART, Yalçın DUTKUN, Remzi ALTIN, Tacettin ÖRNEK, Sibel KIRAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Masif pulmoner emboli nedeniyle trombolitik tedavi uygulanan hastalarda yaşam süresi üzerine etki eden faktörler
Effecting factors on survival in patients taking thrombolytic treatment due to massive pulmonary embolism (2511 defa görüntülendi)
268 - 277
Osman Nuri HATİPOĞLU, Gökhan PERİNÇEK, Ebru ÇAKIR EDİS, Erhan TABAKOĞLU, Gündeniz ALTIAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Yoğun bakımda influenza A (H1N1) virüsü pnömonisi
Influenza A (H1N1) virus pneumonia in intensive care unit (2691 defa görüntülendi)
278 - 285
Nalan ADIGÜZEL, Zuhal KARAKURT, Merih KALAMANOĞLU BALCI, Eylem ACARTÜRK, Gökay GÜNGÖR, Özlem YAZICIOĞLU MOÇİN, Semra BATI KUTLU, Adnan YILMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Tokat'da kapalı alanlarda sigara içiminin engellenmesine dair yasaya ilişkin işletme çalışanlarının bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi
Evaluation of the knowledge and manner of workers of workplaces in Tokat about the ban on restriction of indoor smoking (2175 defa görüntülendi)
286 - 292
Sibel DORUK, Deniz ÇELİK, İlker ETİKAN, Handan İNÖNÜ, Ayşe YILMAZ, Zehra SEYFİKLİ 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Akciğer dışı tüberkülozun nadir görülen bir şekli: Primer gastrik tüberküloz
Very rare presentation of extrapulmonary tuberculosis: primary gastric tuberculosis (2667 defa görüntülendi)
293 - 296
Nilgün KALAÇ, Sezgi ŞAHİN, Ayşe GÖZÜ, Belgin SAMURKAŞOĞLU, Leyla YILMAZ AYDIN, Yaşar NAZLIGÜL, Ayla TEZER 
[Özet ] [PDF ] 
 Primer nazal tüberküloz: Olgu sunumu
Primary nasal tuberculosis: a case report (2129 defa görüntülendi)
297 - 300
Fadlullah AKSOY, Yavuz Selim YILDIRIM, Ümit TAŞKIN, Gülüm BAYRAKTAR, Osman KARAASLAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Torakal radyoterapi sonrası gelişen malign perikardiyal mezotelyoma; perikarttan plevraya yayılım
Malignant pericardial mesothelioma following thoracal radiotherapy; dissemination from pericardium to pleura (2331 defa görüntülendi)
301 - 305
Hüseyin YILDIRIM, Muzaffer METİNTAŞ, Güntülü AK 
[Özet ] [PDF ] 
 Bağışıklığı baskılanmamış olguda, DNA analizi ile doğrulanmış Mycobacterium simiae infeksiyonu
Mycobacterium simiae infection in an immunocompetent patient, with DNA analyses verification (10003 defa görüntülendi)
306 - 310
Zeynep Pınar ÖNEN, Zeynep Ceren KARAHAN, Öznur AKKOCA YILDIZ, Gülseren KARABIYIKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Çocuklarda tekrarlayan hışıltının bir nedeni olarak pulmoner arter sling
Pulmonary artery sling as a cause of recurrent wheezing in children (2056 defa görüntülendi)
311 - 315
Şit UÇAR, Pelin ZORLU, Özge METİN, Utku Arman ÖRÜN 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğer kanserine eşlik eden Fahr hastalığı
Fahr's disease accompanying to lung cancer (2290 defa görüntülendi)
316 - 320
Ahmet Emin ERBAYCU, Hakan EDİBOĞLU, Ahmet Vedit MAVİŞ, Murat Erdal OZANTÜRK, Fevziye TUKSAVUL, Soner GÜRSOY, Salih Zeki GÜÇLÜ 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Yoğun bakım hastalarında venöz tromboembolizm
Venous thromboembolism in intensive care unit patients (2076 defa görüntülendi)
321 - 333
Mehmet Ali HABEŞOĞLU, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Spontan pnömotoraksın patofizyolojisi, klinik değerlendirmesi ve tedavi seçenekleri
Pathophysiology, clinical evaluation and treatment options of spontaneous pneumothorax (2336 defa görüntülendi)
334 - 343
Rasih YAZKAN, Serdar HAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Klozapin tedavisinde nadir bir komplikasyon: Plevral efüzyon
Klozapin tedavisinde nadir bir komplikasyon: Plevral efüzyon (1995 defa görüntülendi)
344 - 345
Göktürk FINDIK, Funda ÖZTÜRK, Funda DEMİRAĞ, Rahime BEDİR, Sadi KAYA 
[Özet ] [PDF ]