Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 58 Sayı: 4 Yıl: 2010
Tuberculosis and Thorax
Volume: 58 Number: 4 Year: 2010
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda adezyon molekülü CEACAM1 ve kemokin reseptörü CXCR4 ekspresyonunun prognoz üzerine olan etkisi
The effect of adhesion molecule CEACAM1 and chemokine receptor CXCR4 expression on prognosis of non-small cell lung cancer patients (2101 defa görüntülendi)
351 - 356
Ahmet Selim YURDAKUL, Nalan AKYÜREK, Şenay DEMİRTAŞ, Jale KARAKAYA, Leyla MEMİŞ, Can ÖZTÜRK 
[Özet ] [PDF ] 
 Pandemik (H1N1) influenza A virüsü pnömonisi ve toplum kökenli pnömoni olgularının karşılaştırılması
Comparison of the patients with pandemic (H1N1) influenza A virus pneumonia and community-acquired pneumoniaw (2265 defa görüntülendi)
357 - 365
Alev GÜRGÜN, Feza BACAKOĞLU, Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU, Mehmet Sezai TAŞBAKAN, Hüsnü PULLUKÇU, Abdullah SAYINER 
[Özet ] [PDF ] 
 Epidemiological, therapeutic and evolutionary profiles in patients with lymph node tuberculosis
Epidemiological, therapeutic and evolutionary profiles in patients with lymph node tuberculosis (2176 defa görüntülendi)
366 - 374
Asmaa JNIENE, Mouna SOUALHI, Mahassine BOUASSEL, Imane NAYME Rachida ZAHRAOUI, Ghali IRAQI 
[Özet ] [PDF ] 
 Epidemiological analysis of tuberculosis trends in Ethiopia: 2000-2009
Epidemiological analysis of tuberculosis trends in Ethiopia: 2000-2009 (2272 defa görüntülendi)
375 - 384
Tilahun NİGATU, Mulu ABRAHA 
[Özet ] [PDF ] 
 Farklı tedavi yöntemlerinin sigara bırakma başarısı üzerine etkileri
Comparing the effectiveness of different treatment modalities on the smoking cessation rates (2094 defa görüntülendi)
385 - 392
Zeynep Pınar ÖNEN, Elif ŞEN, Banu ERİŞ GÜLBAY, Ayperi ÖZTÜRK, Öznur AKKOCA YILDIZ, Turan ACICAN, Sevgi SARYAL, Gülseren KARABIYIKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti askeri sağlık personelinde sigara içme sıklığı, nikotin bağımlılığı ve ucuz sigara satışının etkisi
Smoking prevalence, nicotine dependence and effects of low cost cigarette sale among military healthcare personal in Turkish Republic of Northern Cyprus (2286 defa görüntülendi)
393 - 400
Ersin GÜNAY, Ziya ŞİMŞEK, Gürkan KUTUCULAROĞLU, Gürkan METİNYURT 
[Özet ] [PDF ] 
 Sarkoidozda bozulmuş miyokard performansı
Impaired myocardial performance in sarcoidosis (2525 defa görüntülendi)
401 - 407
Aysel AYDIN KADERLİ, Sümeyye GÜLLÜLÜ, Funda COŞKUN, Dilber YILMAZ, Esra UZASLAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Yoğun bakım ünitesine akut solunum yetmezliği ile kabul edilen KOAH olgularında pnömoni varlığının klinik seyre etkisi
The influence of community-acquired pneumonia to the clinical course in COPD cases admitted to intensive care unit with acute respiratory failure (2213 defa görüntülendi)
408 - 417
Gökay GÜNGÖR, Özlem YAZICIOĞLU MOÇİN, Eylem ACARTÜRK, Yelda BAŞBUĞ, Cüneyt SALTÜRK, Murat YALÇINSOY, Zuhal KARAKURT 
[Özet ] [PDF ] 
 Hiperkapnik solunum yetersizliği olan hastalarda noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyon tedavisi ile pulmoner arter basıncında akut iyileşmenin gösterilmesi
Acute improvement of pulmonary artery pressure by non-invasive positive pressure ventilation in the patients with hypercapnic respiratory failure (2058 defa görüntülendi)
418 - 424
Neşe DURSUNOĞLU, Dursun DURSUNOĞLU, Aylin MORAY, Şükrü GÜR 
[Özet ] [PDF ] 
 Ağır allerjik astımlı hastalarda anti-IgE (omalizumab) tedavisi: Gerçek yaşam verileri
Therapy with omalizumab in patients with severe persistant allergic asthma: a real life data in Turkey (2520 defa görüntülendi)
425 - 434
Sevim BAVBEK, Ömür AYDIN, Seçil KEPİL ÖZDEMİR, İnsu YILMAZ, Gülfem E. ÇELİK, Yavuz Selim DEMİREL, Dilşad MUNGAN, Betül SİN, Nazmiye KURŞUN, Zeynep MISIRLIGİL 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Soliter endobronşiyal ekstramedüller plazmasitomun bronkoskopik elektrokoter tedavisi
Bronchoscopic electrocautery therapy of a solitary endobronchial extramedullary plasmacytoma (2065 defa görüntülendi)
435 - 438
Gökhan ÇELİK, Aydın ÇİLEDAĞ, Buket BAŞA AKDOĞAN, Mehmet Sebahattin GÜLEŞ, Akın KAYA, Ayten KAYI CANGIR, Cabir YÜKSEL, Işınsu KUZU 
[Özet ] [PDF ] 
 Ciddi pnömoni ile kendini gösteren kloramin inhalasyonuna bağlı yaygın trakeobronşiyal nekroz ve eş zamanlı benzen maruziyetine bağlı pansitopeni
Chlorine-induced extensive tracheobronchial necrosis concomitantly benzene-induced pancytopenia presented with severe pneumonia (2150 defa görüntülendi)
439 - 443
Tülay YARKIN, Nalan ADIGÜZEL, Zuhal KARAKURT, Gökay GÜNGÖR, Ferda AKSOY, Reha BARAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Bilateral ana bronş obstrüksiyonuna yol açan endobronşiyal malign melanom metastazı tedavisinde Diyot lazer
Diode laser therapy for endobronchial malignant melanoma metastasis leading bilateral main bronchus obstruction (2306 defa görüntülendi)
444 - 449
Levent DALAR, Ahmet Levent KARASULU, Sedat ALTIN, Sinem Nedime SÖKÜCÜ, Mustafa DÜGER, Nur ÜRER 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Son dönem böbrek yetersizliğinde uyku bozuklukları
Sleep disorders in end-stage renal failure (2044 defa görüntülendi)
450 - 454
Handan İNÖNÜ, Oğuz KÖKTÜRK 
[Özet ] [PDF ] 
 The current data on nanoparticles and pleura
The current data on nanoparticles and pleura (2024 defa görüntülendi)
455 - 458
Öner DİKENSOY, Hasan BAYRAM 
[Özet ] [PDF ]