Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 59 Sayı: 1 Yıl: 2011
Tuberculosis and Thorax
Volume: 59 Number: 1 Year: 2011
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Plevral efüzyonların ayırıcı tanısında serum ve plevral sıvı N-Terminal-Pro-B-Tip natriüretik peptid konsantrasyonunun yeri
Serum and pleural fluid N-Terminal-Pro-B-Type natriuretic peptide concentrations in the differential diagnosis of pleural effusions (6290 defa görüntülendi)
1 - 7
doi: 10.5578/tt.2612 • PubMed: 21554224
Arzu YORGANCIOĞLU, Aylin ÖZGEN ALPAYDIN, Nesrin YAMAN, Fatma TANELİ, Özgür BAYTURAN, Ayşın ŞAKAR COŞKUN, Pınar ÇELİK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Polivinil klorür maruziyetinin pulmoner sisteme etkileri
Pulmonary manifestations of polyvinyl chloride exposure (9958 defa görüntülendi)
8 - 17
doi: 10.5578/tt.2306 • PubMed: 21554225
Hüseyin SÜYÜR, Nazan BAYRAM, Neriman AYDIN, Meral UYAR, Nevhiz GÜNDOĞDU, Osman ELBEK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tıp fakültesi öğrencilerinin sigara içme oranları, yedi yıl süresince gerçekleştirilen programsız tütün kontrolü çabaları ile azaldı mı?
Did unprogrammed tobacco control efforts over seven years decrease smoking prevalence in the medical school? (5493 defa görüntülendi)
18 - 26
doi: 10.5578/tt.902 • PubMed: 21554226
Celal KARLIKAYA, Levent ÖZDEMİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İran sınır bölgesindeki pulmoner tüberküloz izolatlarında yüksek düzeyde izoniazid direnci katalaz-peroksidazı kodlayan katG'deki multipl mutasyonla koreledir
High level isoniazid resistance correlates with multiple mutation in the katG encoding catalase proxidase of pulmonary tuberculosis isolates from the frontier localities of Iran (6550 defa görüntülendi)
27 - 35
doi: 10.5578/tt.761 • PubMed: 21554227
Saeed Z. BOSTANABAD, Seyed Ali NOJOUMI, Esmaeil JABBARZADEH, Mehdi SHEKARABEI, Hassan HOSEINAEI, Mohammad K. RAHIMI, Mostafa GHALAMI, Shahin POURAZAR DIZJI, Evgeni R. SAGALCHYK, Leonid P. TITOV  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bir yaş altı bebeklerde akciğer tüberkülozu: Erken tanının önemi
Pulmonary tuberculosis in infants less than one year old: implications for early diagnosis (5498 defa görüntülendi)
36 - 42
doi: 10.5578/tt.2150 • PubMed: 21554228
Gülsüm İclal BAYHAN, Ayşe Seçil EKŞİOĞLU, Burçak KİTİŞ ÇELİK, Gönül TANIR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sağlık çalışanlarında tüberkülin cilt testi ile QuantiFERON-TB Gold-In Tube testinin karşılaştırılması
Comparison of tuberculin skin testing and QuantiFERON-TB Gold-In Tube test in health care workers (6455 defa görüntülendi)
43 - 47
doi: 10.5578/tt.1129 • PubMed: 21554229
Vildan ÇAĞLAYAN, Öznur AK, Gül DABAK, Ebru DAMADOĞLU, Banu KETENCİ, Müge ÖZDEMİR, Serdar ÖZER, Attila SAYGI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Çocukluk çağı tüberkülozunda genetik yatkınlık
Polymorphisms in NRAMP1 and MBL2 genes and their relations with tuberculosis in Turkish children (5579 defa görüntülendi)
48 - 53
doi: 10.5578/tt.2385 • PubMed: 21554230
Hüseyin Avni SOLĞUN, Deniz TAŞTEMİR, Necmi AKSARAY, İlker İNAN, Osman DEMİRHAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akciğer kanserinin evrelemesinde PET/BT ile kombine edilen transbronşiyal iğne aspirasyon biyopsisinin yeri
Combined transbronchial needle aspiration and PET/CT for mediastinal staging of lung cancer (5894 defa görüntülendi)
55 - 61
doi: 10.5578/tt.1791 • PubMed: 21554231
Şermin BÖREKÇİ, Osman ELBEK, Nazan BAYRAM, Nevin UYSAL, Kemal BAKIR, Sabri ZİNCİRKESER, Maruf ŞANLI, Öner DİKENSOY, Erhan EKİNCİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pulmoner aspergillomada altı yıllık 26 olguluk cerrahi tedavi sonuçları: Tek cerrahi servisinin deneyimi
Results of surgical treatment for pulmonary aspergilloma with 26 cases in six years: a single center experience (7860 defa görüntülendi)
62 - 69
doi: 10.5578/tt.1755 • PubMed: 21554232
Necati ÇİTAK, Adnan SAYAR, Muzaffer METİN, Atilla PEKÇOLAKLAR, Abdulaziz KÖK, Neslihan AKANIL FENER, Alper ÇELİKTEN, Atilla GÜRSES 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Multipl mediastinal hidatik kist: Olgu sunumu
Multiple mediastinal hydatic cyst: a case report (7169 defa görüntülendi)
70 - 72
doi: 10.5578/tt.2431 • PubMed: 21554233
Afshin MOHAMMADI, Maryam KHODABAKHSH 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Göğüs duvarında miksofibrosarkomalı bir olgu
A mass of myxofibrosarcoma in the lung (5771 defa görüntülendi)
73 - 76
doi: 10.5578/tt.2083 • PubMed: 21554234
Hatice Canan HASANOĞLU, Ayşegül KARALEZLİ, Elif TANRIVERDİO, Mehmet GÜMÜŞ, Mehtap AYDIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Mediasteni invaze eden endobronşiyal inflamatuvar psödotümör olgusu
A case of endobronchial inflammatory pseudotumor invading the mediastinum (5492 defa görüntülendi)
77 - 80
doi: 10.5578/tt.1119 • PubMed: 21554235
Ebru SULU, Ebru DAMADOĞLU, Huriye BERK TAKIR, Hacer KUZU OKUR, Esra KÖROĞLU, Adnan YILMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pulmoner arteriyovenöz malformasyon: İki kardeş olgu
Pulmonary arteriovenous malformation: two sibling cases (5163 defa görüntülendi)
81 - 84
doi: 10.5578/tt.1971 • PubMed: 21554236
Bülent Mustafa YENİGÜN, Cabir YÜKSEL, Serkan ENÖN, Ayten KAYI CANGIR, Kayhan Çetin ATASOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İnterstisyel akciğer hastalığının nadir bir nedeni: Hermansky-Pudlak sendromu
A rare cause of interstitial lung disease: Hermansky-Pudlak syndrome (8008 defa görüntülendi)
85 - 88
doi: 10.5578/tt.2433 • PubMed: 21554237
Aydın ÇİLEDAĞ, Burcu CİRİT KOÇER, Nurdan KÖKTÜRK, Akın KAYA, Gökhan ÇELİK, Numan NUMANOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEME 
 
 KOAH'da inhaler kortikosteroid/uzun etkili beta-2 agonist fiks kombinasyonunun etkileri
Effects of inhaled corticosteroids/long-acting beta-2 agonist fix combinations in COPD (6738 defa görüntülendi)
89 - 100
doi: 10.5578/tt.2620 • PubMed: 21554238
Tunçalp DEMİR, Hakan GÜNEN, Mehmet POLATLI, Nurhayat YILDIRIM 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Forgotten but an important risk factor for pulmonary embolism: ophthalmic surgery
Forgotten but an important risk factor for pulmonary embolism: ophthalmic surgery (5573 defa görüntülendi)
101- 102
doi: 10.5578/tt.2323 • PubMed: 21554239
Asiye KANBAY, Hatice Canan HASANOĞLU, Ayşegül KARALEZLİ, Gökhan AYKUN, Fatma YÜLEK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Migration of a fractured totally implantable venous access catheter into the right ventricle
Migration of a fractured totally implantable venous access catheter into the right ventricle (5770 defa görüntülendi)
103 - 104
doi: 10.5578/tt.2407 • PubMed: 21554240
Nikolaos BARBETAKIS, Christos ASTERIOU, Athanassios KLEONTAS, Christos KARVELAS 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]