Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 59 Sayı: 1 Yıl: 2011
Tuberculosis and Thorax
Volume: 59 Number: 1 Year: 2011
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Plevral efüzyonların ayırıcı tanısında serum ve plevral sıvı N-Terminal-Pro-B-Tip natriüretik peptid konsantrasyonunun yeri
Serum and pleural fluid N-Terminal-Pro-B-Type natriuretic peptide concentrations in the differential diagnosis of pleural effusions (5027 defa görüntülendi)
1 - 7
doi:10.5578/tt.2612
Arzu YORGANCIOĞLU, Aylin ÖZGEN ALPAYDIN, Nesrin YAMAN, Fatma TANELİ, Özgür BAYTURAN, Ayşın ŞAKAR COŞKUN, Pınar ÇELİK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Polivinil klorür maruziyetinin pulmoner sisteme etkileri
Pulmonary manifestations of polyvinyl chloride exposure (8544 defa görüntülendi)
8 - 17
doi:10.5578/tt.2306
Hüseyin SÜYÜR, Nazan BAYRAM, Neriman AYDIN, Meral UYAR, Nevhiz GÜNDOĞDU, Osman ELBEK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tıp fakültesi öğrencilerinin sigara içme oranları, yedi yıl süresince gerçekleştirilen programsız tütün kontrolü çabaları ile azaldı mı?
Did unprogrammed tobacco control efforts over seven years decrease smoking prevalence in the medical school? (4544 defa görüntülendi)
18 - 26
doi:10.5578/tt.902
Celal KARLIKAYA, Levent ÖZDEMİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İran sınır bölgesindeki pulmoner tüberküloz izolatlarında yüksek düzeyde izoniazid direnci katalaz-peroksidazı kodlayan katG'deki multipl mutasyonla koreledir
High level isoniazid resistance correlates with multiple mutation in the katG encoding catalase proxidase of pulmonary tuberculosis isolates from the frontier localities of Iran (4902 defa görüntülendi)
27 - 35
doi:10.5578/tt.761
Saeed Z. BOSTANABAD, Seyed Ali NOJOUMI, Esmaeil JABBARZADEH, Mehdi SHEKARABEI, Hassan HOSEINAEI, Mohammad K. RAHIMI, Mostafa GHALAMI, Shahin POURAZAR DIZJI, Evgeni R. SAGALCHYK, Leonid P. TITOV  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bir yaş altı bebeklerde akciğer tüberkülozu: Erken tanının önemi
Pulmonary tuberculosis in infants less than one year old: implications for early diagnosis (4533 defa görüntülendi)
36 - 42
doi:10.5578/tt.2150
Gülsüm İclal BAYHAN, Ayşe Seçil EKŞİOĞLU, Burçak KİTİŞ ÇELİK, Gönül TANIR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sağlık çalışanlarında tüberkülin cilt testi ile QuantiFERON-TB Gold-In Tube testinin karşılaştırılması
Comparison of tuberculin skin testing and QuantiFERON-TB Gold-In Tube test in health care workers (5405 defa görüntülendi)
43 - 47
doi:10.5578/tt.1129
Vildan ÇAĞLAYAN, Öznur AK, Gül DABAK, Ebru DAMADOĞLU, Banu KETENCİ, Müge ÖZDEMİR, Serdar ÖZER, Attila SAYGI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Çocukluk çağı tüberkülozunda genetik yatkınlık
Polymorphisms in NRAMP1 and MBL2 genes and their relations with tuberculosis in Turkish children (4817 defa görüntülendi)
48 - 53
doi:10.5578/tt.2385
Hüseyin Avni SOLĞUN, Deniz TAŞTEMİR, Necmi AKSARAY, İlker İNAN, Osman DEMİRHAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akciğer kanserinin evrelemesinde PET/BT ile kombine edilen transbronşiyal iğne aspirasyon biyopsisinin yeri
Combined transbronchial needle aspiration and PET/CT for mediastinal staging of lung cancer (4631 defa görüntülendi)
55 - 61
doi:10.5578/tt.1791
Şermin BÖREKÇİ, Osman ELBEK, Nazan BAYRAM, Nevin UYSAL, Kemal BAKIR, Sabri ZİNCİRKESER, Maruf ŞANLI, Öner DİKENSOY, Erhan EKİNCİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pulmoner aspergillomada altı yıllık 26 olguluk cerrahi tedavi sonuçları: Tek cerrahi servisinin deneyimi
Results of surgical treatment for pulmonary aspergilloma with 26 cases in six years: a single center experience (6716 defa görüntülendi)
62 - 69
doi:10.5578/tt.1755
Necati ÇİTAK, Adnan SAYAR, Muzaffer METİN, Atilla PEKÇOLAKLAR, Abdulaziz KÖK, Neslihan AKANIL FENER, Alper ÇELİKTEN, Atilla GÜRSES 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Multipl mediastinal hidatik kist: Olgu sunumu
Multiple mediastinal hydatic cyst: a case report (6132 defa görüntülendi)
70 - 72
doi:10.5578/tt.2431
Afshin MOHAMMADI, Maryam KHODABAKHSH 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Göğüs duvarında miksofibrosarkomalı bir olgu
A mass of myxofibrosarcoma in the lung (4790 defa görüntülendi)
73 - 76
doi:10.5578/tt.2083
Hatice Canan HASANOĞLU, Ayşegül KARALEZLİ, Elif TANRIVERDİO, Mehmet GÜMÜŞ, Mehtap AYDIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Mediasteni invaze eden endobronşiyal inflamatuvar psödotümör olgusu
A case of endobronchial inflammatory pseudotumor invading the mediastinum (4579 defa görüntülendi)
77 - 80
doi:10.5578/tt.1119
Ebru SULU, Ebru DAMADOĞLU, Huriye BERK TAKIR, Hacer KUZU OKUR, Esra KÖROĞLU, Adnan YILMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pulmoner arteriyovenöz malformasyon: İki kardeş olgu
Pulmonary arteriovenous malformation: two sibling cases (4202 defa görüntülendi)
81 - 84
doi:10.5578/tt.1971
Bülent Mustafa YENİGÜN, Cabir YÜKSEL, Serkan ENÖN, Ayten KAYI CANGIR, Kayhan Çetin ATASOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İnterstisyel akciğer hastalığının nadir bir nedeni: Hermansky-Pudlak sendromu
A rare cause of interstitial lung disease: Hermansky-Pudlak syndrome (6763 defa görüntülendi)
85 - 88
doi:10.5578/tt.2433
Aydın ÇİLEDAĞ, Burcu CİRİT KOÇER, Nurdan KÖKTÜRK, Akın KAYA, Gökhan ÇELİK, Numan NUMANOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEME 
 
 KOAH'da inhaler kortikosteroid/uzun etkili beta-2 agonist fiks kombinasyonunun etkileri
Effects of inhaled corticosteroids/long-acting beta-2 agonist fix combinations in COPD (5835 defa görüntülendi)
89 - 100
doi:10.5578/tt.2620
Tunçalp DEMİR, Hakan GÜNEN, Mehmet POLATLI, Nurhayat YILDIRIM 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Forgotten but an important risk factor for pulmonary embolism: ophthalmic surgery
Forgotten but an important risk factor for pulmonary embolism: ophthalmic surgery (4724 defa görüntülendi)
101- 102
doi:10.5578/tt.2323
Asiye KANBAY, Hatice Canan HASANOĞLU, Ayşegül KARALEZLİ, Gökhan AYKUN, Fatma YÜLEK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Migration of a fractured totally implantable venous access catheter into the right ventricle
Migration of a fractured totally implantable venous access catheter into the right ventricle (5105 defa görüntülendi)
103 - 104
doi:10.5578/tt.2407
Nikolaos BARBETAKIS, Christos ASTERIOU, Athanassios KLEONTAS, Christos KARVELAS 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]