Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 59 Sayı: 2 Yıl: 2011
Tuberculosis and Thorax
Volume: 59 Number: 2 Year: 2011
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Hemodiyaliz hastalarında latent tüberküloz infeksiyonu taramasında QuantiFERON-TB Gold test
QuantiFERON-TB Gold test for screening latent tuberculosis infection in hemodialysis patients (6123 defa görüntülendi)
105 - 110
doi: 10.5578/tt.2353 • PubMed: 21740383
Hayriye SAYARLIOĞLU, Mustafa GÜL, Canan EREN DAĞLI, Ekrem DOĞAN, Murat ŞAHİN, Mehmet Ali UÇAR, Nurhan KÖKSAL, Mehmet SAYARLIOĞLU, Mümtaz Kerim TAHTA  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kliniğimizde yeniden tedavi rejimi uygulanan akciğer tüberkülozlu olguların sonuçları
The treatment results of retreatment pulmonary tuberculosis patients in our clinic (16157 defa görüntülendi)
111 - 119
doi: 10.5578/tt.1932 • PubMed: 21740384
Dilek SAKA, Müge AYDOĞDU, Haluk Celaleddin ÇALIŞIR, Filiz ÇİMEN, Mihriban ÖĞRETENSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kot kumlamacılığına bağlı silikozis gelişmiş genç erkek hastalarda yaşam kalitesi, depresyon ve anksiyete
Quality of life, depression and anxiety in young male patients with silicosis due to denim sandblasting (6902 defa görüntülendi)
120 - 125
doi: 10.5578/tt.1606 • PubMed: 21740385
Tekin YILDIZ, Altan EŞSİZOĞLU, Suna ÖNAL, Güngör ATEŞ, Levent AKYILDIZ, Aziz YAŞAN, Cihan AKGÜL ÖZMEN, Arif Hikmet ÇIMRIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 2509 Türk üniversite öğrencisinin sigara içme davranış ve ilintilerinin değerlendirilmesi: Kesitsel bir çalışma
Assessment of smoking behaviors of 2509 Turkish university students and its correlates: a cross-sectional study (5599 defa görüntülendi)
126 - 131
doi: 10.5578/tt.2417 • PubMed: 21740386
Haluk MERGEN, Berna ERDOĞMUŞ MERGEN, Vedide TAVLI, Kurtuluş ÖNGEL, Şeref TAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Üniversitemiz öğrencileri ile akademik ve idari personel arasında 5727 sayılı yeni tütün yasasına ilişkin bilgi düzeyi değerlendirmesi
The assessment of knowledge about recent tobacco law number 5727 among our university students, academic and administrative staff (6127 defa görüntülendi)
132 - 139
doi: 10.5578/tt.2332 • PubMed: 21740387
Mehmet Emin GELEN, Nurhan KÖKSAL, Ali ÖZER, Nurhan ATİLLA, Müge CİNKARA, Hasan KAHRAMAN, Hasan EKERBİÇER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kocaeli'de sigara içme prevalansı
Smoking prevalence in Kocaeli (6626 defa görüntülendi)
140 - 145
doi: 10.5578/tt.2369 • PubMed: 21740388
Serap ARGUN BARIŞ, Füsun YILDIZ, İlknur BAŞYİĞİT, Haşim BOYACI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kronik obstrüktif akciğer hastalığının akut alevlenmesinde uygulanan noninvaziv mekanik ventilasyonda helmet ile yüz maskesinin karşılaştırılması
Comparison of non-invasive mechanical ventilation with helmet or face mask in patients with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease (6220 defa görüntülendi)
146 - 152
doi: 10.5578/tt.738 • PubMed: 21740389
Achmet ALİ, Aygen TÜRKMEN, Namigar TURGUT, Aysel ALTAN, Tarık SARI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Mediastinal lenfadenopati değerlendirmesinde transbronşiyal iğne aspirasyonu: Konvensiyonel mi, endobronşiyal ultrasonla mı?
Conventional vs. endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration in the diagnosis of mediastinal lymphadenopathies (5765 defa görüntülendi)
153 - 157
doi: 10.5578/tt.2403 • PubMed: 21740390
Zeliha ARSLAN, Ahmet ILGAZLI, Meryem BAKIR, Kürşat YILDIZ, Salih TOPÇU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tüberkülin cilt testi pozitif saptanan çocukların özellikleri
Characteristics of children with positive tuberculin skin test (5548 defa görüntülendi)
158 - 163
doi: 10.5578/tt.1761 • PubMed: 21740391
Arzu BABAYİĞİT HOCAOĞLU, Duygu ÖLMEZ ERGE, Özden ANAL, Balahan MAKAY, Nevin UZUNER, Özkan KARAMAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Ön göğüs duvarı tümörünü taklit eden primer sternal tüberküloz: Bir olgu sunumu
Primary sternal tuberculosis mimicking anterior chest wall tumor: a case report (5841 defa görüntülendi)
164 - 167
doi: 10.5578/tt.2413 • PubMed: 21740392
Nikolaos BARBETAKIS, Christos ASTERIOU, Athanassios KLEONTAS, Christos KARVELAS 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Göğüs duvarı kondrosarkomuna sekonder spontan masif hemotoraks: Bir olgu sunumu
Spontaneous massive hemothorax secondary to chest wall chondrosarcoma: a case report (7765 defa görüntülendi)
168 - 172
doi: 10.5578/tt.2416 • PubMed: 21740393
Mohammad Ghasemi RAD, Rahim MAHMODLOU, Afshin MOHAMMADI, Nikol MLADKOVA, Farahnaz NOOROZINIA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nadir bir yabancı cisim aspirasyonu ve literatüre bakış
An unusual case of foreign body aspiration and review of the literature (6581 defa görüntülendi)
173 - 177
doi: 10.5578/tt.2134 • PubMed: 21740394
Ekrem ŞENTÜRK, Serdar ŞEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Heparine bağlı trombositopeninin tedavisinde fondaparinuks: Bir olgu sunumu
Fondaparinux treatment in heparin induced thrombocytopenia:a case report (6299 defa görüntülendi)
178 - 183
doi: 10.5578/tt.1692 • PubMed: 21740395
Savaş ÖZSU, Ahmet KORKMAZ, Yılmaz BÜLBÜL, Funda ÖZTUNA, Tevfik ÖZLÜ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Varikosel operasyonundan sonra gelişen ve etyolojisi izah edilemeyen bir akut solunum sıkıntısı sendromu olgusu
Unexplained acute respiratory distress syndrome after varicocele surgery; report of a case (5372 defa görüntülendi)
184 - 187
doi: 10.5578/tt.786 • PubMed: 21740396
Turgut TEKE, Emin MADEN, Celalettin KORKMAZ, Rukiye METİNEREN, Kürşat UZUN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Plevral efüzyon tanısında semirijid torakoskopi: Türkiye'de ilk dört olgu
Semirigid thoracoscopy in the diagnosis of pleural effusion: first four cases in Turkey (8236 defa görüntülendi)
188 - 193
doi: 10.5578/tt.2139 • PubMed: 21740397
Ahmet Levent KARASULU, Levent DALAR, Sedat ALTIN, Nur Dilek BAKAN, Sinem Nedime SÖKÜCÜ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Hipersensitivite pnömonisi
Hypersensitivity pneumonitis (9452 defa görüntülendi)
194 - 204
doi: 10.5578/tt.2430 • PubMed: 21740398
Elif KÜPELİ, Demet KARNAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Astımda beta-2 agonist tartışmaları ve mevcut verilere bakış
Beta-2 agonist discussions in asthma and a review of current data (6063 defa görüntülendi)
205 - 212
doi: 10.5578/tt.2423 • PubMed: 21740399
Münevver ERDİNÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]