Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 59 Sayı: 2 Yıl: 2011
Tuberculosis and Thorax
Volume: 59 Number: 2 Year: 2011
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Hemodiyaliz hastalarında latent tüberküloz infeksiyonu taramasında QuantiFERON-TB Gold test
QuantiFERON-TB Gold test for screening latent tuberculosis infection in hemodialysis patients (4930 defa görüntülendi)
105 - 110
doi:10.5578/tt.2353
Hayriye SAYARLIOĞLU, Mustafa GÜL, Canan EREN DAĞLI, Ekrem DOĞAN, Murat ŞAHİN, Mehmet Ali UÇAR, Nurhan KÖKSAL, Mehmet SAYARLIOĞLU, Mümtaz Kerim TAHTA  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kliniğimizde yeniden tedavi rejimi uygulanan akciğer tüberkülozlu olguların sonuçları
The treatment results of retreatment pulmonary tuberculosis patients in our clinic (14671 defa görüntülendi)
111 - 119
doi:10.5578/tt.1932
Dilek SAKA, Müge AYDOĞDU, Haluk Celaleddin ÇALIŞIR, Filiz ÇİMEN, Mihriban ÖĞRETENSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kot kumlamacılığına bağlı silikozis gelişmiş genç erkek hastalarda yaşam kalitesi, depresyon ve anksiyete
Quality of life, depression and anxiety in young male patients with silicosis due to denim sandblasting (4944 defa görüntülendi)
120 - 125
doi:10.5578/tt.1606
Tekin YILDIZ, Altan EŞSİZOĞLU, Suna ÖNAL, Güngör ATEŞ, Levent AKYILDIZ, Aziz YAŞAN, Cihan AKGÜL ÖZMEN, Arif Hikmet ÇIMRIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 2509 Türk üniversite öğrencisinin sigara içme davranış ve ilintilerinin değerlendirilmesi: Kesitsel bir çalışma
Assessment of smoking behaviors of 2509 Turkish university students and its correlates: a cross-sectional study (4744 defa görüntülendi)
126 - 131
doi:10.5578/tt.2417
Haluk MERGEN, Berna ERDOĞMUŞ MERGEN, Vedide TAVLI, Kurtuluş ÖNGEL, Şeref TAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Üniversitemiz öğrencileri ile akademik ve idari personel arasında 5727 sayılı yeni tütün yasasına ilişkin bilgi düzeyi değerlendirmesi
The assessment of knowledge about recent tobacco law number 5727 among our university students, academic and administrative staff (5357 defa görüntülendi)
132 - 139
doi:10.5578/tt.2332
Mehmet Emin GELEN, Nurhan KÖKSAL, Ali ÖZER, Nurhan ATİLLA, Müge CİNKARA, Hasan KAHRAMAN, Hasan EKERBİÇER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kocaeli'de sigara içme prevalansı
Smoking prevalence in Kocaeli (5617 defa görüntülendi)
140 - 145
doi:10.5578/tt.2369
Serap ARGUN BARIŞ, Füsun YILDIZ, İlknur BAŞYİĞİT, Haşim BOYACI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kronik obstrüktif akciğer hastalığının akut alevlenmesinde uygulanan noninvaziv mekanik ventilasyonda helmet ile yüz maskesinin karşılaştırılması
Comparison of non-invasive mechanical ventilation with helmet or face mask in patients with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease (5336 defa görüntülendi)
146 - 152
doi:10.5578/tt.738
Achmet ALİ, Aygen TÜRKMEN, Namigar TURGUT, Aysel ALTAN, Tarık SARI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Mediastinal lenfadenopati değerlendirmesinde transbronşiyal iğne aspirasyonu: Konvensiyonel mi, endobronşiyal ultrasonla mı?
Conventional vs. endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration in the diagnosis of mediastinal lymphadenopathies (4815 defa görüntülendi)
153 - 157
doi:10.5578/tt.2403
Zeliha ARSLAN, Ahmet ILGAZLI, Meryem BAKIR, Kürşat YILDIZ, Salih TOPÇU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tüberkülin cilt testi pozitif saptanan çocukların özellikleri
Characteristics of children with positive tuberculin skin test (4368 defa görüntülendi)
158 - 163
doi:10.5578/tt.1761
Arzu BABAYİĞİT HOCAOĞLU, Duygu ÖLMEZ ERGE, Özden ANAL, Balahan MAKAY, Nevin UZUNER, Özkan KARAMAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Ön göğüs duvarı tümörünü taklit eden primer sternal tüberküloz: Bir olgu sunumu
Primary sternal tuberculosis mimicking anterior chest wall tumor: a case report (4911 defa görüntülendi)
164 - 167
doi:10.5578/tt.2413
Nikolaos BARBETAKIS, Christos ASTERIOU, Athanassios KLEONTAS, Christos KARVELAS 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Göğüs duvarı kondrosarkomuna sekonder spontan masif hemotoraks: Bir olgu sunumu
Spontaneous massive hemothorax secondary to chest wall chondrosarcoma: a case report (6382 defa görüntülendi)
168 - 172
doi:10.5578/tt.2416
Mohammad Ghasemi RAD, Rahim MAHMODLOU, Afshin MOHAMMADI, Nikol MLADKOVA, Farahnaz NOOROZINIA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nadir bir yabancı cisim aspirasyonu ve literatüre bakış
An unusual case of foreign body aspiration and review of the literature (5521 defa görüntülendi)
173 - 177
doi:10.5578/tt.2134
Ekrem ŞENTÜRK, Serdar ŞEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Heparine bağlı trombositopeninin tedavisinde fondaparinuks: Bir olgu sunumu
Fondaparinux treatment in heparin induced thrombocytopenia:a case report (5223 defa görüntülendi)
178 - 183
doi:10.5578/tt.1692
Savaş ÖZSU, Ahmet KORKMAZ, Yılmaz BÜLBÜL, Funda ÖZTUNA, Tevfik ÖZLÜ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Varikosel operasyonundan sonra gelişen ve etyolojisi izah edilemeyen bir akut solunum sıkıntısı sendromu olgusu
Unexplained acute respiratory distress syndrome after varicocele surgery; report of a case (4596 defa görüntülendi)
184 - 187
doi:10.5578/tt.786
Turgut TEKE, Emin MADEN, Celalettin KORKMAZ, Rukiye METİNEREN, Kürşat UZUN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Plevral efüzyon tanısında semirijid torakoskopi: Türkiye'de ilk dört olgu
Semirigid thoracoscopy in the diagnosis of pleural effusion: first four cases in Turkey (6920 defa görüntülendi)
188 - 193
doi:10.5578/tt.2139
Ahmet Levent KARASULU, Levent DALAR, Sedat ALTIN, Nur Dilek BAKAN, Sinem Nedime SÖKÜCÜ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Hipersensitivite pnömonisi
Hypersensitivity pneumonitis (8159 defa görüntülendi)
194 - 204
doi:10.5578/tt.2430
Elif KÜPELİ, Demet KARNAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Astımda beta-2 agonist tartışmaları ve mevcut verilere bakış
Beta-2 agonist discussions in asthma and a review of current data (5207 defa görüntülendi)
205 - 212
doi:10.5578/tt.2423
Münevver ERDİNÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]