Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 59 Sayı: 3 Yıl: 2011
Tuberculosis and Thorax
Volume: 59 Number: 3 Year: 2011
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Yeni ve önceden tedavi edilmiş ekstrapulmoner tüberkülozlu hastaların hızlı tanısında IS6110 ile konvansiyonel yöntemlerin karşılaştırılmalı değerlendirilmesi
Comparative evaluation of IS6110 PCR via conventional methods in rapid diagnosis of new and previously treated cases of extrapulmonary tuberculosis (6058 defa görüntülendi)
213-220
doi: 10.5578/tt.2680 • PubMed: 22087516
Anand Kumar MAURYA, Surya KANT, Vijaya Lakshmi NAG, Ram Awadh Singh KUSHWAHA, Manoj KUMAR, Tapan N. DHOLE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Göğüs hastalıkları yoğun bakım ünitesindeki akut dahili sorunların mortaliteye etkisi
The effect of acute internal problems for mortality in respiratory intensive care unit patients (6302 defa görüntülendi)
221-226
doi: 10.5578/tt.2649 • PubMed: 22087517
Murat YALÇINSOY, Gülgün ÇETİNTAŞ, Özlem YAZICIOĞLU MOÇİN, Eylem ACARTÜRK, Gökay GÜNGÖR, Merih KALAMANOĞLU BALCI, Cüneyt SALTÜRK, Müyesser ERTUĞRUL, Nalan ADIGÜZEL, Zuhal KARAKURT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kayseri ilinde kot ağartma işinde çalışan işçilerde mesleki astım prevalansı
The prevalence of occupational asthma among denim bleachery workers in Kayseri (5629 defa görüntülendi)
227-235
doi: 10.5578/tt.2573 • PubMed: 22087518
Nuri TUTAR, Ramazan DEMİR, Hakan BÜYÜKOĞLAN, Fatma Sema OYMAK, İnci GÜLMEZ, Asiye KANBAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pediatrik uyku anketi Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliği: Uyku ile ilişkili solunum bozukluğunun tahmininde bir araç
Reliability and validity of the Turkish version of the pediatric sleep questionnaire: a tool for prediction of sleep related breathing disorder (5942 defa görüntülendi)
236-241
doi: 10.5578/tt.2467 • PubMed: 22087519
Hasan YÜKSEL, Ayhan SÖĞÜT, Özge YILMAZ, Ekrem KUTLUAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pulmoner sekestrasyonun anormal damarsal yapısını göstermede bilgisayarlı tomografinin güvenilirliği
Evaluation of diagnostic accuracy of computed tomography to assess the angioarchitecture of pulmonary sequestration (5423 defa görüntülendi)
242-247
doi: 10.5578/tt.2486 • PubMed: 22087520
Hakan BÜYÜKOĞLAN, Ertuğrul MAVİLİ, Nuri TUTAR, Asiye KANBAY, Mehmet BİLGİN, Fatma Sema OYMAK, İnci GÜLMEZ, Ramazan DEMİR  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sarkoidozlu olgularda klinik görünüm ve tanısal yaklaşım: Türk olgu serisi (sarkoidoz kliniği ve tanı yaklaşımları)
Clinical presentations and diagnostic work-up in sarcoidosis: a series of Turkish cases (clinics and diagnosis of sarcoidosis) (5955 defa görüntülendi)
248-258
doi: 10.5578/tt.2495 • PubMed: 22087521
Göksel KITER, Benan MÜSELLİM, Erdoğan ÇETİNKAYA, Hatice TÜRKER, A. Esra KUNT UZASLAN, Esin YENTÜRK, Oğuz UZUN, Leyla SAĞLAM, Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR, Gökhan ÇELİK, Gülfer OKUMUŞ, Peri Meram ARBAK, Gündeniz ALTIAY, Levent TABAK, Ayşın ŞAKAR COŞKUN, Serdar ERTURAN, Haluk TÜRKTAŞ, Enver YALNIZ, Atila AKKOÇLU, Candan ÖĞÜŞ, Ömer Tamer DOĞAN, Metin ÖZKAN, Serir ÖZKAN, Fatma Işıl UZEL, Gül ÖNGEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 İnvaziv mekanik ventilasyon gerektiren suçiçeği pnömonisi
Invasive mechanical ventilation requiring varicella pneumonia (6771 defa görüntülendi)
259-262
doi: 10.5578/tt.698 • PubMed: 22087522
Bülent ÖZBAY, Bünyamin SERTOĞULLARINDAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Dev mediastinal paratiroid adenoma
Giant mediastinal parathyroid adenoma (5375 defa görüntülendi)
263-265
doi: 10.5578/tt.2419 • PubMed: 22087523
Hüseyin ÇAKMAK, Arif Osman TOKAT, Sezgin KARASU, Murat ÖZKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bronkoskopik inceleme ile tanı alan endobronşiyal tüberküloz olgusu
Bilateral multiple tumor-like endobronchial tuberculosis, diagnosed with bronchoscopic examination (13897 defa görüntülendi)
266-270
doi: 10.5578/tt.2106 • PubMed: 22087524
Yasemin SAYGIDEĞER, Burcu OKTAY, Emine SEVGİ, Özlem SEVER, Hikmet FIRAT, Sadık ARDIÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Wilms tümörünün başvuru semptomu olarak rekürren pulmoner tümor embolisi ve ani ölüm
Recurrent pulmonary tumoral embolism and sudden death as the presenting symptom of Wilms' tumor (6703 defa görüntülendi)
271-275
doi: 10.5578/tt.2405 • PubMed: 22087525
Afshin MOHAMMADI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Bronkoskopi ünitesi
Bronchoscopy suite (12367 defa görüntülendi)
276-284
doi: 10.5578/tt.2420 • PubMed: 22087526
Elif KÜPELİ, Demet KARNAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 KOAH'da yeni tedavi seçeneği: Fosfodiesteraz-4 inhibitörleri
A new alternative treatment in COPD: phosphodiesterase-4 inhibitors (5944 defa görüntülendi)
285-290
doi: 10.5578/tt.2460 • PubMed: 22087527
Cengizhan SEZGİ, Abdurrahman ŞENYİĞİT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türk Toraks Derneği astım tanı ve tedavi rehberi: Anahtar noktalar
Turkish Thoracic Society asthma management and prevention guideline: key points (14500 defa görüntülendi)
291-311
doi: 10.5578/tt.2750 • PubMed: 22087528
Füsun YILDIZ, İ. Kıvılcım OĞUZÜLGEN, Berna DURSUN, Dilşad MUNGAN, Bilun GEMİCİOĞLU, Arzu YORGANCIOĞLU ve Türk Toraks Derneği Astım ve Allerji Çalışma Grubu Astım Tanı ve Tedavi Rehberi Komitesi 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Thorax as an extraintestinal target for inflammatory bowel disease
Thorax as an extraintestinal target for inflammatory bowel disease (5174 defa görüntülendi)
312-315
doi: 10.5578/tt.2124 • PubMed: 22087529
Evrim Eylem AKPINAR, Meral GÜLHAN, Halil DEĞERTEKİN, Ömür ATAOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kuş besleyicisi hastalığı (iki olgu nedeniyle)
Bird Breeder's Disease (report of two cases) (4429 defa görüntülendi)
316-317
doi: 10.5578/tt.2409 • PubMed: 22087530
Sinem GÜNGÖR, Sevinç BİLGİN, Belma AKBABA, Murat YALÇINSOY, Esen AKKAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 A case of pulmonary embolism confirmed by endobronchial ultrasound
A case of pulmonary embolism confirmed by endobronchial ultrasound (4751 defa görüntülendi)
318-320
doi: 10.5578/tt.2335 • PubMed: 22087531
Erdoğan ÇETİNKAYA, Aydın YILMAZ, Akif ÖZGÜL, Seda ONUR, Atayla GENÇOĞLU, Sedat ALTIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]