Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 59 Sayı: 3 Yıl: 2011
Tuberculosis and Thorax
Volume: 59 Number: 3 Year: 2011
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Yeni ve önceden tedavi edilmiş ekstrapulmoner tüberkülozlu hastaların hızlı tanısında IS6110 ile konvansiyonel yöntemlerin karşılaştırılmalı değerlendirilmesi
Comparative evaluation of IS6110 PCR via conventional methods in rapid diagnosis of new and previously treated cases of extrapulmonary tuberculosis (5191 defa görüntülendi)
213-220
doi:10.5578/tt.2680
Anand Kumar MAURYA, Surya KANT, Vijaya Lakshmi NAG, Ram Awadh Singh KUSHWAHA, Manoj KUMAR, Tapan N. DHOLE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Göğüs hastalıkları yoğun bakım ünitesindeki akut dahili sorunların mortaliteye etkisi
The effect of acute internal problems for mortality in respiratory intensive care unit patients (5235 defa görüntülendi)
221-226
doi:10.5578/tt.2649
Murat YALÇINSOY, Gülgün ÇETİNTAŞ, Özlem YAZICIOĞLU MOÇİN, Eylem ACARTÜRK, Gökay GÜNGÖR, Merih KALAMANOĞLU BALCI, Cüneyt SALTÜRK, Müyesser ERTUĞRUL, Nalan ADIGÜZEL, Zuhal KARAKURT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kayseri ilinde kot ağartma işinde çalışan işçilerde mesleki astım prevalansı
The prevalence of occupational asthma among denim bleachery workers in Kayseri (4815 defa görüntülendi)
227-235
doi:10.5578/tt.2573
Nuri TUTAR, Ramazan DEMİR, Hakan BÜYÜKOĞLAN, Fatma Sema OYMAK, İnci GÜLMEZ, Asiye KANBAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pediatrik uyku anketi Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliği: Uyku ile ilişkili solunum bozukluğunun tahmininde bir araç
Reliability and validity of the Turkish version of the pediatric sleep questionnaire: a tool for prediction of sleep related breathing disorder (4696 defa görüntülendi)
236-241
doi:10.5578/tt.2467
Hasan YÜKSEL, Ayhan SÖĞÜT, Özge YILMAZ, Ekrem KUTLUAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pulmoner sekestrasyonun anormal damarsal yapısını göstermede bilgisayarlı tomografinin güvenilirliği
Evaluation of diagnostic accuracy of computed tomography to assess the angioarchitecture of pulmonary sequestration (4471 defa görüntülendi)
242-247
doi:10.5578/tt.2486
Hakan BÜYÜKOĞLAN, Ertuğrul MAVİLİ, Nuri TUTAR, Asiye KANBAY, Mehmet BİLGİN, Fatma Sema OYMAK, İnci GÜLMEZ, Ramazan DEMİR  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sarkoidozlu olgularda klinik görünüm ve tanısal yaklaşım: Türk olgu serisi (sarkoidoz kliniği ve tanı yaklaşımları)
Clinical presentations and diagnostic work-up in sarcoidosis: a series of Turkish cases (clinics and diagnosis of sarcoidosis) (4947 defa görüntülendi)
248-258
doi:10.5578/tt.2495
Göksel KITER, Benan MÜSELLİM, Erdoğan ÇETİNKAYA, Hatice TÜRKER, A. Esra KUNT UZASLAN, Esin YENTÜRK, Oğuz UZUN, Leyla SAĞLAM, Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR, Gökhan ÇELİK, Gülfer OKUMUŞ, Peri Meram ARBAK, Gündeniz ALTIAY, Levent TABAK, Ayşın ŞAKAR COŞKUN, Serdar ERTURAN, Haluk TÜRKTAŞ, Enver YALNIZ, Atila AKKOÇLU, Candan ÖĞÜŞ, Ömer Tamer DOĞAN, Metin ÖZKAN, Serir ÖZKAN, Fatma Işıl UZEL, Gül ÖNGEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 İnvaziv mekanik ventilasyon gerektiren suçiçeği pnömonisi
Invasive mechanical ventilation requiring varicella pneumonia (5720 defa görüntülendi)
259-262
doi:10.5578/tt.698
Bülent ÖZBAY, Bünyamin SERTOĞULLARINDAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Dev mediastinal paratiroid adenoma
Giant mediastinal parathyroid adenoma (4233 defa görüntülendi)
263-265
doi:10.5578/tt.2419
Hüseyin ÇAKMAK, Arif Osman TOKAT, Sezgin KARASU, Murat ÖZKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bronkoskopik inceleme ile tanı alan endobronşiyal tüberküloz olgusu
Bilateral multiple tumor-like endobronchial tuberculosis, diagnosed with bronchoscopic examination (12674 defa görüntülendi)
266-270
doi:10.5578/tt.2106
Yasemin SAYGIDEĞER, Burcu OKTAY, Emine SEVGİ, Özlem SEVER, Hikmet FIRAT, Sadık ARDIÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Wilms tümörünün başvuru semptomu olarak rekürren pulmoner tümor embolisi ve ani ölüm
Recurrent pulmonary tumoral embolism and sudden death as the presenting symptom of Wilms' tumor (5510 defa görüntülendi)
271-275
doi:10.5578/tt.2405
Afshin MOHAMMADI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Bronkoskopi ünitesi
Bronchoscopy suite (7703 defa görüntülendi)
276-284
doi:10.5578/tt.2420
Elif KÜPELİ, Demet KARNAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 KOAH'da yeni tedavi seçeneği: Fosfodiesteraz-4 inhibitörleri
A new alternative treatment in COPD: phosphodiesterase-4 inhibitors (5007 defa görüntülendi)
285-290
doi:10.5578/tt.2460
Cengizhan SEZGİ, Abdurrahman ŞENYİĞİT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türk Toraks Derneği astım tanı ve tedavi rehberi: Anahtar noktalar
Turkish Thoracic Society asthma management and prevention guideline: key points (11098 defa görüntülendi)
291-311
doi:10.5578/tt.2750
Füsun YILDIZ, İ. Kıvılcım OĞUZÜLGEN, Berna DURSUN, Dilşad MUNGAN, Bilun GEMİCİOĞLU, Arzu YORGANCIOĞLU ve Türk Toraks Derneği Astım ve Allerji Çalışma Grubu Astım Tanı ve Tedavi Rehberi Komitesi 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Thorax as an extraintestinal target for inflammatory bowel disease
Thorax as an extraintestinal target for inflammatory bowel disease (4025 defa görüntülendi)
312-315
doi:10.5578/tt.2124
Evrim Eylem AKPINAR, Meral GÜLHAN, Halil DEĞERTEKİN, Ömür ATAOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kuş besleyicisi hastalığı (iki olgu nedeniyle)
Bird Breeder's Disease (report of two cases) (3780 defa görüntülendi)
316-317
doi:10.5578/tt.2409
Sinem GÜNGÖR, Sevinç BİLGİN, Belma AKBABA, Murat YALÇINSOY, Esen AKKAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 A case of pulmonary embolism confirmed by endobronchial ultrasound
A case of pulmonary embolism confirmed by endobronchial ultrasound (3881 defa görüntülendi)
318-320
doi:10.5578/tt.2335
Erdoğan ÇETİNKAYA, Aydın YILMAZ, Akif ÖZGÜL, Seda ONUR, Atayla GENÇOĞLU, Sedat ALTIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]