Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 60 Sayı: 1 Yıl: 2012
Tuberculosis and Thorax
Volume: 60 Number: 1 Year: 2012
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Kronik obstrüktif akciğer hastalığının günlük yaşam aktivitelerine etkilerini araştırmaya yönelik kesitsel gözlem çalışması: KOAH'la Yaşam çalışması
A cross sectional observational study on the influence of chronic obstructive pulmonary disease on activities of daily living: the COPD-Life study (7948 defa görüntülendi)
1 - 12
doi: 10.5578/tt.3414 • PubMed: 22554361
Mehmet POLATLI, Cahit BİLGİN, Bengü ŞAYLAN, Şeyma BAŞLILAR, Evren TOPRAK, Hasan ERGEN, Nur Dilek BAKAN, Levent KART, Zennur KILIÇ, Azize ÜSTÜNEL, Ahmet ŞENGÜN, Yelda VAROL, Adem YILMAZ, Çağatay ATAOL, Didem BULGUR, Serap BOZDOĞAN, İlknur TUNABOYU, Zehra Gülcihan ÖZKAN, Ekrem UYSAL, Sevtap GÜLGÖSTEREN, Neşe AKIN, Yavuz Selim İNTEPE, Mustafa IRMAK, Erhan TURGUT, Olgun KESKİN, Hilal BEKTAŞ UYSAL, Nevin SOFUOĞLU, Mehmet YILMAZ (KOAH'la Yaşam Çalışma Grubu; çalışmaya alınan hasta sayılarına göre isimler sıralanmıştır) 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hızlı göz hareketleri ile ilişkili obstrüktif uyku apne sendromu: Antropometrik ve polisomnografik bulgular
Rapid eye movement related obstructive sleep apnea syndrome: antropometric and polysomnographic findings (5647 defa görüntülendi)
13 - 19
doi: 10.5578/tt.2989 • PubMed: 22554362
Hüseyin LAKADAMYALI, Selma FIRAT GÜVEN, Bülent ÇİFTÇİ, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akciğerde tüberküloz dışı mikobakteri infeksiyonu: 75 olgu
Non-tuberculous mycobacteria infection: 75 cases (6549 defa görüntülendi)
20 - 31
doi: 10.5578/tt.2543 • PubMed: 22554363
Aylin BABALIK, Tülin KUYUCU, Emine N. ORDU, Dilek ERNAM, Mualla PARTAL, Kaya KÖKSALAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tüberküloz ve meslek: Tüberkülozlu hastalarda tanımlayıcı çalışma
Occupation and tuberculosis: a descriptive study in Turkish patients with tuberculosis (5407 defa görüntülendi)
32 - 40
doi: 10.5578/tt.3030 • PubMed: 22554364
Aylin BABALIK, Nadi BAKIRCI, Korkmaz ORUC, Şule KIZILTAŞ, Gülgün ÇETİNTAŞ, Sinem ALTUNBEY, Haluk C. ÇALIŞIR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kapalı ortamda sigara içilmesinin yasaklanması uygulamasının iç ortam hava kalitesine etkisi
Impact of smoking ban at indoor public places on indoor air quality (6150 defa görüntülendi)
41 - 46
doi: 10.5578/tt.3060 • PubMed: 22554365
Nazmi BİLİR, Hilal ÖZCEBE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Obstrüktif uyku apne sendromunda sürekli pozitif hava yolu basıncı tedavisine uyumu etkileyen faktörler
Factors influencing compliance with continuous positive airway pressure ventilation in obstructive sleep apnea syndrome (5212 defa görüntülendi)
47 - 51
doi: 10.5578/tt.2867 • PubMed: 22554366
Meral UYAR, Osman ELBEK, Ahmet METE, Nazan BAYRAM, Nilüfer ÇİFÇİ, Nevhiz GÜNDOĞDU, Öner DİKENSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 İki yenidoğanda izole doğumsal plevral efüzyon
Isolated congenital pleural effusion in two neonates (5520 defa görüntülendi)
52 - 55
doi: 10.5578/tt.2984 • PubMed: 22554367
Belma Saygılı KARAGÖL, Nurullah OKUMUŞ, Nilgün KARADAĞ, Ayşegül ZENCİROĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Montelukast ile ilişkili Churg-Strauss sendromu
Churg-Strauss syndrome related to montelukast (6553 defa görüntülendi)
56 - 58
doi: 10.5578/tt.2173 • PubMed: 22554368
Meral UYAR, Osman ELBEK, Kemal BAKIR, Yasemin KİBAR, Nazan BAYRAM, Öner DİKENSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bronkojenik kist için nadir bir sunum: Presternal, subkütanöz ve 42 yaşında erkek
A rare presentation of a bronchogenic cyst: presternal, subcutaneous and 42-year-old man (5601 defa görüntülendi)
59 - 61
doi: 10.5578/tt.2164 • PubMed: 22554369
Timuçin ALAR, Aslı MURATLI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Difüz plevral kalınlaşma ile prezente olan 11 yıl sonra nüks eden timoma olgusu
Recurrence of thymoma after 11 years presenting as diffuse pleural thickening (5363 defa görüntülendi)
62 - 65
doi: 10.5578/tt.1993 • PubMed: 22554370
Deniz KÖKSAL, Hülya BAYİZ, Mahmut GÜLGÖSTEREN, Nihal BAŞAY, Neslihan MUTLUAY, Ebru BOYACI, Bahadır BERKTAŞ, Ebru ÇAKIR, Mine BERKOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Diyabetik ketasidozlu hastalarda pulmoner mukormikoz: Olgu sunumu ve literatür derlemesi
Pulmonary mucormycosis in patients with diabetic ketoacidosis: a case report and review of literature (5981 defa görüntülendi)
66 - 69
doi: 10.5578/tt.2464 • PubMed: 22554371
Afshin MOHAMMADI, Alireza MEHDIZADEH, Mohammad GHASEMI-RAD, Homayone HABIBPOUR, Arefeh ESMAELI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Oral antikoagülan tedavinin nadir bir komplikasyonu: Hemotoraks
A rare complication of oral anticoagulant treatment: hemothorax (7155 defa görüntülendi)
70 - 73
doi: 10.5578/tt.2463 • PubMed: 22554372
Aydın ÇİLEDAĞ, Gökhan ÇELİK, Gözde KÖYCÜ, Eren GÜRSOY, Cabir YÜKSEL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Asemptomatik inferior vena kava anevrizmalı olgu
Asymptomatic vena cava inferior aneurysm, case report (7012 defa görüntülendi)
74 - 77
doi: 10.5578/tt.2629 • PubMed: 22554373
Cengiz ÖZDEMİR, Esra BİLGİN, Hikmet FIRAT, Sadık ARDIÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Masif hemoptizinin nadir bir nedeni: Endobronşiyal kapiller hemanjiyom
Endobronchial capillary hemangioma: a very rare cause of massive hemoptysis (5734 defa görüntülendi)
78 - 80
doi: 10.5578/tt.2671 • PubMed: 22554374
Ezgi ÖZYILMAZ, Dilek YUNSEL, İsmail HANTA, Sedat KULECİ, Ali KOCABAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Yaşlılarda astım tanısı farklı mıdır?
Is the diagnosis of asthma different in elderly? (6555 defa görüntülendi)
81 - 85
doi: 10.5578/tt.2652 • PubMed: 22554375
Arzu YORGANCIOĞLU, Ayşın ŞAKAR COŞKUN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pulmoner embolide biyobelirteçlerin ve sağ ventrikül disfonksiyonun prognostik rolü
Prognostic role of biomarkers and right ventricular dysfunction in pulmonary embolism (5581 defa görüntülendi)
86 - 91
doi: 10.5578/tt.1650 • PubMed: 22554376
Savaş ÖZSU, Tevfik ÖZLÜ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 ARIA (allerjik rinit ve astım üzerine etkisi) 10 yıldaki kazanımlar ve gelecekteki gereksinimler
ARIA (Allergic rhinitis and its impact on asthma) Achievements in 10 years and future needs (7824 defa görüntülendi)
92 - 97
doi: 10.5578/tt.3734 • PubMed: 22554377
A. YORGANCIOĞLU, C. ÖZDEMİR, Ö. KALAYCI, A.F. KALYONCU, C. BACHERT, C.E. BAENA-CAGNANI, T.B. CASALE, Y.Z. CHEN, A.A. CRUZ, P. DEMOLY, W.J. FOKKENS, K.C. LODRUP CARLSEN, Y. MOHAMMAD, J. MULLOL, K. OHTA, N.G. PAPADOPOULOS, R. PAWANKAR, B. SAMOLINSKI, H.J. SCHÜNEMANN, O.M. YUSUF, T. ZUBERBIER, J. BOUSQUET (Dünya Sağlık Örgütü Astım ve Rinit İşbirliği Merkezi ile birlikte) 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Başarılı şekilde tedavi edilen eozinofilik pnömoni
Successfully treated eosinophilic pneumonia in an octogenarian (4598 defa görüntülendi)
98 - 99
doi: 10.5578/tt.3076 • PubMed: 22554378
Koichi KURISHIMA, Katsunori KAGOHASHI, Gen OHARA, Tomohiro TAMURA, Mio KAWAGUCHI, Hiroaki SATOH 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 QuantiFERON-TB Gold testi ve hemodiyaliz
QuantiFERON-TB Gold test and hemodialysis (4700 defa görüntülendi)
100
doi: 10.5578/tt.2841 • PubMed: 22554379
Viroj WIWANITKIT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]