Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 60 Sayı: 2 Yıl: 2012
Tuberculosis and Thorax
Volume: 60 Number: 2 Year: 2012
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Oleik asit ile oluşturulan akut akciğer hasarı modelinde likopenin etkileri
Effects of lycopene on the model of oleic acid-induced acute lung injury (5582 defa görüntülendi)
101 - 107
doi: 10.5578/tt.2468 • PubMed: 22779929
Suat TÜRKOĞLU, Mehmet Hamdi MUZ, Reşat ÖZERCAN, Ferit GÜRSU, Gamze KIRKIL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bir Fas popülasyonunda uyku apne sendromu prevalansı çalışması
Study of the prevalence of sleep apnea syndrome's symptoms in a Moroccan population (5054 defa görüntülendi)
108 - 113
doi: 10.5578/tt.3156 • PubMed: 22779930
Asmaa JNIENE, Mustapha EL FTOUH, Mohamed Tawfik ELFASSY FIHRY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kronik obstrüktif akciğer hastalığında mortalite ve mortaliteyi etkileyen faktörler
Mortality and factors affecting mortality in chronic obstructive pulmonary disease (7316 defa görüntülendi)
114 - 122
doi: 10.5578/tt.2889 • PubMed: 22779931
Kemal Can TERTEMİZ, Nuray KÖMÜS, Hülya ELLİDOKUZ, Can SEVİNÇ, Arif Hikmet ÇIMRIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Göğüs hastalıkları polikliniğinde farmakovijilans çalışması
A pharmacovigilance study in chest diseases outpatient clinic (5306 defa görüntülendi)
123 - 128
doi: 10.5578/tt.2469 • PubMed: 22779932
Coşkun USTA, Aykut ÇİLLİ, Burcu ÇELENK, Ruşen UZUN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sigara bırakmaya eğilimi artıran faktörler
Factors that increasing tendency to smoking cessation (5180 defa görüntülendi)
129 - 135
doi: 10.5578/tt.3401 • PubMed: 22779933
Emine ARGÜDER, H. Canan HASANOĞLU, Ayşegül KARALEZLİ, Hatice KILIÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tüberküloz tedavisinde hepatotoksisite risk faktörleri ve yönetimi
Management of and risk factors related to hepatotoxicity during tuberculosis treatment (6218 defa görüntülendi)
136 - 144
doi: 10.5578/tt.3053 • PubMed: 22779934
Aylin BABALIK, Hülya ARDA, Nadi BAKIRCI, Sinem AĞCA, Korkmaz ORUÇ, Şule KIZILTAŞ, Gülgün ÇETİNTAŞ, Haluk C. ÇALIŞIR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bir üniversite hastanesinde solunumsal maluliyet değerlendirme pratiği: 136 hastanın analizi
The practice of respiratory disability assessment in a university hospital: the analysis of 136 patients (7024 defa görüntülendi)
145 - 152
doi: 10.5578/tt.3688 • PubMed: 22779935
Serdar BERK, Gülizar Canan ŞANLI, Sefa Levent ÖZŞAHİN, Ömer Tamer DOĞAN, Sulhattin ARSLAN, İbrahim AKKURT  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Beyaz Rusya ve İran’da duyarlı, MDR ve XDR Mycobacterium tuberculosis klinik izolatlarında temel genotipik grupların belirlenmesi
Determination of principal genotypic groups among susceptible, MDR and XDR clinical isolates of Mycobacterium tuberculosis in Belarus and Iran (4925 defa görüntülendi)
153 - 159
doi: 10.5578/tt.3520 • PubMed: 22779936
Mohammad ARJOMANDZADEGAN, Leonid P. TITOV, Larisa K. SURKOVA, Parisa FARNIA, Fatemeh SHEIKHOLESLAMI, Parviz OWLIA, Arezoo ESHGHINEJAD, Ali Asghar FARAZI, ESHRATI M., Manijeh KAHBAZI, Azam AHMADI, Mana SHOJAPUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Cupriavidus pauculus’a bağlı toplum kökenli pnömoni gelişen bir yenidoğan olgu
A case of newborn with community acquired pneumonia caused by Cupriavidus pauculus (5453 defa görüntülendi)
160 - 162
doi: 10.5578/tt.3496 • PubMed: 22779937
Banu AYDIN, Dilek DİLLİ, Ayşegül ZENCİROĞLU, Nurullah OKUMUŞ, Şengül ÖZKAN, Gönül TANIR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ağrısız sol hemorajik plevral efüzyon: Sakküler arkus aorta anevrizma kaçağının nadir bir prezantasyonu
Painless left hemorrhagic pleural effusion: an unusual presentation of leaking saccular aortic arch aneurysm (7098 defa görüntülendi)
163 - 166
doi: 10.5578/tt.3649 • PubMed: 22779938
Mohammed Azfar SIDDIQUI, Jamal AKHTAR, Syed Wajahat Ali RIZVI, Syed Amjad Ali RIZVI, Ibne AHMAD, Ekramullah 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Mounier-Kuhn sendromlu olguda malign fibröz histiyositom metastazına bağlı ana hava yolu obstrüksiyonu
Central airway obstruction due to malignant fibrous histiocytoma metastasis in a case with Mounier-Kuhn syndrome (6527 defa görüntülendi)
167 - 171
doi: 10.5578/tt.2458 • PubMed: 22779939
Levent DALAR, Emel ERYÜKSEL, Filiz KOŞAR, Ahmet Levent KARASULU, Nur ÜRER, Sinem Nedime SÖKÜCÜ, Sedat ALTIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kostanın küçük hücreli osteosarkomu: Nadir bir olgunun tanısı ve tedavisi
Small cell osteosarcoma of rib: diagnosis and treatment of the rare case (5968 defa görüntülendi)
172 - 175
doi: 10.5578/tt.2662 • PubMed: 22779940
Göktürk FINDIK, Ersin GÜNAY, Yetkin AĞAÇKIRAN, Koray AYDOĞDU, Ertan AYDIN, Sadi KAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sea-blue histiyositoz akciğer tutulumu
Pulmonary involvement in sea-blue histiocytosis (6137 defa görüntülendi)
176 - 179
doi: 10.5578/tt.2215 • PubMed: 22779941
Ersin GÜNAY, Selma FIRAT GÜVEN, Zafer AKTAŞ, Tuğrul ŞİPİT, Yetkin AĞAÇKIRAN, Hakan ERTÜRK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Nanopartikül: Geleceğin korkulu rüyası
Nanoparticle: a nightmare for the future (5549 defa görüntülendi)
180 - 184
doi: 10.5578/tt.3557 • PubMed: 22779942
Serdar BERK, İbrahim AKKURT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Postoperatif hastada gelişen solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik ventilasyonun yeri
The effect of non-invasive mechanical ventilation in postoperative respiratory failure (7081 defa görüntülendi)
185 - 192
doi: 10.5578/tt.2702 • PubMed: 22779943
Ezgi ÖZYILMAZ, Akın KAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Astım tedavisinde salbutamol; nebülizerle mi inhalerle mi?
Salbutamol in asthma treatment: with nebulizer or inhaler? (8766 defa görüntülendi)
193 - 198
doi: 10.5578/tt.3413 • PubMed: 22779944
Özlem CAVKAYTAR, Bülent Enis ŞEKEREL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 İnatçı öksürük nedeni araştırılırken saptanan çift vena kava süperiorlu bir olgu
A case with double vena cava superior discovered during the investigating of persistent cough (4242 defa görüntülendi)
199 - 200
doi: 10.5578/tt.2482 • PubMed: 22779945
Emine ARGÜDER, Ali KÖKSAL, Burçak GÜMÜŞ, Mehmet Kutlu ÇELENK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]