Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 60 Sayı: 3 Yıl: 2012
Tuberculosis and Thorax
Volume: 60 Number: 3 Year: 2012
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Türk sarkoidoz hastalarında ACE gen polimorfizmi ve sarkoidoz gelişme riski
ACE gene I/D polymorphism and risk of sarcoidosis development in Turkish patients (3979 defa görüntülendi)
201 - 206
doi:10.5578/tt.3935
Dilber YILMAZ, Mutlu KARKUCAK, Funda COŞKUN, Tahsin YAKUT, Esra KUNT UZASLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan olgularda prognostik faktörler ve PET/BT'deki SUV max değerinin prognostik önemi
Prognostic factors in non-small cell lung cancer patients and prognostic importance of PET/CT SUV max value (6386 defa görüntülendi)
207 - 217
doi:10.5578/tt.3062
Vedat ERDEM, Hatice SELİMOĞLU ŞEN, Halil KÖMEK, A. Çetin TANRIKULU, Abdurrahman ABAKAY, Cengizhan SEZGİ, Halide KAYA, Abdurrahman ŞENYİĞİT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Erişkin astımlılarda atopik durum ile tüberkülin yanıtı arasındaki ters ilişki
Inverse relation between atopic status and tuberculin response in adult asthmatics (4524 defa görüntülendi)
218 - 223
doi:10.5578/tt.2325
Füsun ŞAHİN, Esra ERTAN YAZAR, Gülden PAŞAOĞLU, Pınar YILDIZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kuartz ve feldspat değirmenlerinde çalışanlarda silikoz sıklığı ve silikoz ile ilişkili faktörler
Prevalence of silicosis among employees in feldspat and quartz mills and associated factors with silicosis (5255 defa görüntülendi)
224 - 229
doi:10.5578/tt.3684
Ayşe ÖZTÜRK, Arif Hikmet ÇIMRIN, Mahmut TÜR, Rana GÜVEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Stabil KOAH'lı hastalarda sistemik inflamasyon ve metabolik sendrom
Systemic inflammation and metabolic syndrome in stable COPD patients (5131 defa görüntülendi)
230 - 237
doi:10.5578/tt.4018
Evrim Eylem AKPINAR, Serdar AKPINAR, Sibel ERTEK, Esen SAYIN, Meral GÜLHAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kronik obstrüktif akciğer hastalığında karotis intima mediya kalınlığının değerlendirilmesi
Evaluation of carotis intima media thickness in chronic obstructive pulmonary disease patients (5640 defa görüntülendi)
238 - 245
doi:10.5578/tt.3779
Fahri Halit BEŞİR, Leyla YILMAZ AYDIN, Ömer YAZGAN, Talha DUMLU, Melih Engin ERKAN, Elif ÖNDER, Hülya COŞKUN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Primer pulmoner non-Hodgkin lenfoma: Literatür değerlendirmesiyle birlikte 10 olgu
Primary pulmonary non-Hodgkin's lymphoma: ten cases with a review of the literature (4792 defa görüntülendi)
246 - 253
doi:10.5578/tt.3482
Celalettin İbrahim KOCATÜRK, Ekrem Cengiz SEYHAN, Mehmet Zeki GÜNLÜOĞLU, Nur ÜRER, Kamil KAYNAK, Seyyit İbrahim DİNÇER, Mehmet Ali BEDİRHAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Sağ pulmoner ven atrezisi: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Right pulmonary venous atresia: a case report and review of literature (739449 defa görüntülendi)
254 - 257
doi:10.5578/tt.2425
Şerife SAVAŞ BOZBAŞ, Birgül VARAN, Şule AKÇAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Spontan tansiyon hemopnömotoraks
Spontaneous tension haemopneumothorax (5556 defa görüntülendi)
258 - 260
doi:10.5578/tt.1038
Levent ÖZDEMİR, Suat DURKAYA, Burcu ÖZDEMİR, Yavuz HAVLUCU, Erkan ŞAHİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Çoklu organ tutulumu ile seyreden çok ilaca dirençli tüberküloz
Multidrug resistant tuberculosis with multiple organ involvement (3980 defa görüntülendi)
261 - 264
doi:10.5578/tt.2108
Aylin BABALIK, Haluk Celalettin ÇALIŞIR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Soliter pulmoner nodül olarak ortaya çıkan bir pulmoner sekestrasyon olgusu
A case of pulmonary sequestration presenting as solitary pulmonary nodule (5468 defa görüntülendi)
265 - 268
doi:10.5578/tt.1175
Seyfettin GÜMÜŞ, Ömer DENİZ, Fatih ÖRS, Ergun TOZKOPARAN, Orhan YÜCEL, Hayati BİLGİÇ, Kudret EKİZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pnömokonyozlu hastalarda malign hastalığı taklit eden yanlış pozitif 18F-FDG PET/BT bulguları (üç olgu nedeniyle)
False positive 18F-FDG PET/CT findings mimicking malignant disease in patients with pneumoconiosis (due to three case reports) (7614 defa görüntülendi)
269 - 273
doi:10.5578/tt.2391
Ahmet Selim YURDAKUL, Ayhan VAROL, Serpil YENİ AKTEN, Can ÖZTÜRK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Multisistemik tutulum izlenen bir tüberküloz hastası
A case with multisystemic involved of tuberculosis (4882 defa görüntülendi)
274 - 278
doi:10.5578/tt.2365
Ömer ARAZ, Şevket ÖZKAYA, Hasan GÜÇER, Filiz TAŞÇI, Sadullah KELEŞ, Deniz Zehra ULUSAN, Ünal ŞAHİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Nöromusküler hastalıklardaki solunumsal problemlere güncel yaklaşım
Current approach to respiratory problems in neuromuscular diseases (6890 defa görüntülendi)
279 - 290
doi:10.5578/tt.3409
Zafer KARTALOĞLU, Oğuzhan OKUTAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türkiye'de verem savaş derneklerinin tüberküloz mücadelesindeki yeri
The importance of associations in the struggle against tuberculosis in Turkey (4256 defa görüntülendi)
291 - 294
doi:10.5578/tt.1963
Murat AKSU, Sadık TOPRAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Masif hemoptizi, etyolojide aortobronfliyal fistül
Massive hemoptysis, the etiology is aorto-bronchial fistula (3688 defa görüntülendi)
295 - 297
doi:10.5578/tt.1461
Eyüp Sabri UÇAN, Ahmet Yiğit GÖKTAY, Funda ULUORMAN, Canan KARAMAN, Şevket Baran UĞURLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Malign tümörü taklit eden nadir bir benign tümör
A rare benign tumor mimicking malignancy (3628 defa görüntülendi)
298 - 299
doi:10.5578/tt.3106
Fatma ÇİFTÇİ, Murat ÖZKAN, Murat ŞAHİN, Gökhan KOCAMAN, Aydın ÇİLEDAĞ, Akın KAYA, Hakan KUTLAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]