Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 60 Sayı: 4 Yıl: 2012
Tuberculosis and Thorax
Volume: 60 Number: 4 Year: 2012
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) budesonid/formoterol sabit kombinasyon kuru toz inhaler için kullanım tekniğinin ve hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi: Türkiye'de günlük klinik uygulama verileri
Evaluation of inhaler technique and patient satisfaction with fixed-combination budesonide/formoterol dry-powder inhaler in chronic obstructive pulmonary disease (COPD): data on real-life clinical practice in Turkey (6029 defa görüntülendi)
301 - 313
doi: 10.5578/tt.4634 • PubMed: 23289459
Can ÖZTÜRK, Akın KAYA, Cahit BİLGİN, Leyla YÜCESOY, Belgin İKİDAĞ, Mustafa DEMİREL,
Şeyma BAŞLILAR, Bengü ŞAYLAN, Tuncer ŞENOL, Semih AĞANOĞLU, Gonca CAN,
Mustafa Ilgaz DOĞRUL, Murat ÇAM, Nezaket ERDOĞAN, Özgür BATUM,
Muzaffer Onur TURAN, Cahit DEMİR, Şerife TORUN, Murat CİRİT, Mehmethan TURAN,
Arif KELEŞOĞLU, Savaş YAŞAR, Öznur UZUNAY, Kevser MELEK, Osman ALTIPARMAK
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 KOAH değerlendirme testinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği
Reliability and validity of Turkish version of COPD assessment test (8835 defa görüntülendi)
314 - 320
doi: 10.5578/tt.4321 • PubMed: 23289460
Arzu YORGANCIOĞLU, Mehmet POLATLI, ÖmerAYDEMİR, Nilgün YILMAZ DEMİRCİ,
Gamze KIRKIL, Sibel NAYCIATIŞ, Nurdan KÖKTÜRK, Atilla UYSAL, Selim Erkan AKDEMİR,
Eylem Sercan ÖZGÜR, Gonca GÜNAKAN
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Astım ve rinitli hastalarda yoğunlaştırılmış soluk havasında inflamatuvar belirteçler
Inflammatory markers in exhaled breath condensate in patients with asthma and rhinitis (5299 defa görüntülendi)
321 - 326
doi: 10.5578/tt.3906 • PubMed: 23289461
Kurtuluş AKSU, Hülyam KURT, Eren GÜNDÜZ, İrfan DEĞİRMENCİ, Emel KURT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Obstrüktif uyku apne olgularında pozitif hava yolu basıncı tedavisine erken yanıtın değerlendirilmesi: Tedavinin yaşam kalitesi üzerine etkisi
Short-term positive airway pressure therapy response in obstructive sleep apnea patients: impact of treatment on the quality of life (6605 defa görüntülendi)
327 - 335
doi: 10.5578/tt.4057 • PubMed: 23289462
Şirin YURTLU, Nesrin SARIMAN, Ender LEVENT, Akın Cem SOYLU, Sümeyye ALPARSLAN,
Attila SAYGI
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akciğer kanseri tanısının bildirilmesinde ilgililerin eğilimleri: Sosyal kısıtlamalar, çeşitli kliniklerdeki tıbbi uygulamalar
The trends of relevance about telling lung cancer diagnosis: social constraints, medical practice in several clinics (4491 defa görüntülendi)
336 - 343
doi: 10.5578/tt.4068 • PubMed: 23289463
Sibel DORUK, Can SEVİNÇ, Fidan SEVER, Oya İTİL, Atila AKKOÇLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Uzatılmış inisial faz sonunda, smear pozitifliğinin devam ettiği tüberküloz olgularının sonucu
The outcome of tuberculosis cases with persistent smear positivity at the end of extended initial phase (5919 defa görüntülendi)
344 - 349
doi: 10.5578/tt.2916 • PubMed: 23289464
Aylin BABALIK, Haluk ÇALIŞIR, Nadi BAKIRCI, Hülya ARDA, Şule KIZILTAŞ, Korkmaz ORUÇ, Gülgün ÇETİNTAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sigara içenlerin yeni tütün yasasına yaklaşımları ve yasa sonrası sigara içme alışkanlıklarında değişimler
The approach of smokers to the new tobacco law and the change in their behaviour (5793 defa görüntülendi)
350 - 354
doi: 10.5578/tt.3549 • PubMed: 23289465
Nurhan ATİLLA, Nurhan KÖKSAL, Ali ÖZER, Hasan KAHRAMAN, Hasan EKERBİÇER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 EBUS-TBİA ile histopatolojik olarak granülomatöz hastalık tanısı alan olgularda polimeraz zincir reaksiyonunun önemi: Ön rapor
Importance of polymerase chain reaction in patients with histopathological diagnosis of granulomatous disease by EBUS-TBNA: a preliminary report (8387 defa görüntülendi)
355 - 364
doi: 10.5578/tt.4116 • PubMed: 23289466
Ayşegül ŞENTÜRK, Habibe HEZER, Ayşegül KARALEZLİ, Emine ARGÜDER, Hatice KILIÇ,
H. Canan HASANOĞLU
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Aynı hastada üçüncü primer-ikinci metakron akciğer kanseri
The third primary-the second metachronous lung cancer in the same patient (6687 defa görüntülendi)
365 - 369
doi: 10.5578/tt.1455 • PubMed: 23289467
Göktürk FINDIK, Seray HAZER, Koray AYDOĞDU, Abdulkadir KÜÇÜKBAYRAK, Sadi KAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nodüllerle seyreden skleroderma akciğer tutulumu
Pulmonary involvement of scleroderma presenting with nodules (7986 defa görüntülendi)
370 - 374
doi: 10.5578/tt.1647 • PubMed: 23289468
Tülay KIVANÇ, Zuhal EKİCİ, Sema YILMAZ, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yüksek doz lipozomal amfoterisin B ile kür sağlanan çocukluk çağı invaziv mukormikozis
Pediatric invasive mucormycosis cured with high dose liposomal amphotericin B (5248 defa görüntülendi)
375 - 379
doi: 10.5578/tt.2364 • PubMed: 23289469
Fatih ERBEY, Emine KOCABAŞ, İbrahim BAYRAM, Süreyya SOYUPAK, Derya GÜMÜRDÜLÜ,
Atila TANYELİ
 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yalnız pulmoner bulguları olan ailesel Akdeniz ateşi; genetik analizle erken tanı
Familial Mediterranean fever with pulmonary manifestations alone; early diagnosis with genetic analysis (7980 defa görüntülendi)
380 - 384
doi: 10.5578/tt.1445 • PubMed: 23289470
Fidan SEVER, Mustafa SEVER, Salahattin SANAL, Murat YALÇIN, Afig BERDELİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Çok nadir bir plevranın çoğul kalsifiye tümörü olgusu
An extremely rare case of multiple calcifying tumor of the pleura (5165 defa görüntülendi)
385 - 388
doi: 10.5578/tt.1503 • PubMed: 23289471
Yetkin AĞAÇKIRAN, Göktürk FINDIK, Koray AYDOĞDU, Ersin GÜNAY, Sibel GÜNAY, Sadi KAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 Bir çocuk hastada akciğer apsesi olarak prezente olan konjenital kistik adenomatoid malformasyon
Congenital cystic adenomatoid malformation presenting as lung abscess in a child (5004 defa görüntülendi)
389 - 392
doi: 10.5578/tt.4222 • PubMed: 23289472
K. Jagadish Kumar, Anilkumar MG, Shivamurthy YL, Prashanth Kumar M 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEME 
 
 Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları
Interstitial lung disease associated with connective tissue diseases: diagnosis and treatment approaches (15898 defa görüntülendi)
393 - 400
doi: 10.5578/tt.3486 • PubMed: 23289473
Özlem KARKURT, Ömer Nuri PAMUK, Bahar KURT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Uyku apne sendromunda sürekli pozitif hava yolu basıncı tedavisine uyum: Halen yeni faktörler aranıyor
Compliance during continuous positive airway pressure therapy in obstructive sleep apnea syndrome: still looking for new factors (4115 defa görüntülendi)
401 - 402
doi: 10.5578/tt.4313 • PubMed: 23289474
Antonio ESQUINAS, Cenk KIRAKLI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
60. Cilt Konu ve Yazar İndeksi (9 defa görüntülendi)403 - 408