Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 48 Sayı: 1 Yıl: 2000
Tuberculosis and Thorax
Volume: 48 Number: 1 Year: 2000
   
 
 
EDİTÖRDEN MERHABA 
 
Editörden (10 defa görüntülendi)
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Akciğer Tüberkülozunda Balgam Numunelerinden Mycobacterium tuberculosis'in Direkt Mikroskopi, Kültür ve PCR ile Saptanması
Detection of Mycobacterium tuberculosis in Sputum Samples from Patients with Pulmonary Tuberculosis by Direct Microscopic Examination, Culture and Polimerase Chain Reaction (2067 defa görüntülendi)
5 - 11
Mehmet Hamdi MUZ, Teyfik TURGUT, Adile MUZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Anti-Tüberkülo Tedaviye Başlamada Gecikme
Delay in the Initiation of Anti-Tuberculosis Treatment (1954 defa görüntülendi)
12 - 19
Numan N. EKİM, Ender LEVENT, Melike B. ŞENER 
[Özet ] [PDF ] 
 Tüberküloz Tedavisi Alan Hastalarımızda Karaciğer Toksisitesi Araştırması: 5 Yıllık Retrospektif Değerlendirme
Hepatotoxicity During the Anti-tuberculosis Treatment: A Retrospective Survey of 5-Year-Period (2096 defa görüntülendi)
20 - 25
Göksel KITER, İpek COŞKUNOL, Serpil ALPTEKİN, Mert AYDIN, Semih ARSLANGİRAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Malign Plevral Mezotelyoma: 136 Olgunun Klinik Radyolojik ve Histolojik Değerlendirilmesi
Malignant Pleural Mesothelioma: Evaluation of Clinical, Radiological and Histological Features in 136 Cases (2145 defa görüntülendi)
26 - 34
Abdurrahman ŞENYİĞİT, Mehmet COŞKUNSEL, Füsun TOPÇU, Recep IŞIK, Cenk BABAYİĞİT 
[Özet ] [PDF ] 
 Malign Plevral Efüzyonlarda Plöredezis İçin Tetrasiklin Kullanımı
Tetracycline Pleurodesis for the Treatment of Malignant Pleural Effusions (2216 defa görüntülendi)
35 - 39
Sema ÖNCÜL CANBAKAN, Atilla PELİT, Ahmet YURDAKUL, Yılmaz BAŞER 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğer Hastalarında Sigara İçme Sıklığı
The Prevalance of Smokers Among Patients with Pulmonary Diseases (2044 defa görüntülendi)
40 - 46
Kürşat UZUN, Bülent ÖZBAY, Erkan CEYLAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Radyografi Yorumunda Gözlemciler Arası Farklılık
Interobserver Variability of Interpretation of Chest Roentgenograms (1963 defa görüntülendi)
47 - 51
Peri ARBAK, Öznur AKKOCA, Füsun ÜLGER, Özgür KARACAN, Akın KAYA, Uğur GÖNÜLLÜ 
[Özet ] [PDF ] 
 Pulmoner Arter Trombozlarında Klinik ve Radyolojik Tanı
Clinical and Radiological Diagnosis of Pulmonary Artery Thromboses (2248 defa görüntülendi)
52 - 56
Levent KART, F. Sema OYMAK, İbrahim KARAHAN, Şükrü ÜNAL, Ramazan DEMİR, Mustafa ÖZESMİ 
[Özet ] [PDF ] 
 İdiopatik Pulmoner Fibrozis (12 Olgu Nedeni ile)
Idiopathic Pulmonary Fibrosis (With 12 Cases) (2205 defa görüntülendi)
57 - 62
Peri ARBAK, Özgür KARACAN, Ramazan İDİLMAN, Akın KAYA, İsmail SAVAŞ, Numan NUMANOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Benign Mezotelyoma (Olgu Sunumu)
Benign Mesathelioma (Case Report) (2113 defa görüntülendi)
63 - 65
Arzu BALKAN, İsmail YÜKSEKOL, Hayati BİLGİÇ, Kudret EKİZ, Necmettin DEMİRCİ, Olgaç SEBER 
[Özet ] [PDF ] 
 Hastane Çalışanında Formaldehide Bağlı Mesleksel Astma (Olgu Sunumu)
Occupational Asthma Due to Formaldehyde in Hospital Staff (Case Report) (1935 defa görüntülendi)
66 - 69
Arif H. ÇIMRIN, Müge AKPINAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Asemptomatik Dev Timolipoma (Olgu Sunumu)
Asymptomatic Giant Thymolipoma (Case Report) (2004 defa görüntülendi)
70 - 72
Ş. Tamer ALBAN, Mahmut TEKİN, Muzaffer YURTTAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Akciğerin Büllöz Hastalıkları
Akciğerin Büllöz Hastalıkları (3189 defa görüntülendi)
73 - 78
Ertürk ERDİNÇ, Sibel ÖKTEM 
[Özet ] [PDF ] 
 Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Yardımcı Tanı Yöntemleri
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Yardımcı Tanı Yöntemleri (2036 defa görüntülendi)
79 - 86
[Özet ] [PDF ]