Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 61 Sayı: 1 Yıl: 2013
Tuberculosis and Thorax
Volume: 61 Number: 1 Year: 2013
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Kronik obstrüktif akciğer hastalığında TGF-β1 G/A ve TNF-α 308 G/A gen polimorfizmleri ile hava yolu direncinin değerlendirilmesi
Associations between TGF-β1 G/A and TNF-α 308 G/A gene polymorphisms with airway resistance in chronic obstructive pulmonary disease (6233 defa görüntülendi)
1 - 11
doi:10.5578/tt.4390
Kevser MELEK, Gaye ULUBAY, Sevinç SARINÇ ULAŞLI, Hasibe VERDİ, Belgin ATAÇ, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türkiye'deki cezaevlerinde akciğer tüberkülozu insidansı: Olgu bulma ve tarama stratejilerinin önemi
Pulmonary tuberculosis incidence in Turkish prisons: importance of screening and case finding strategies (4243 defa görüntülendi)
21 - 27
doi:10.5578/tt.2773
Gül ÖNGEN, Şermin BÖREKÇİ, Özlem Saniye İÇMELİ, Nur BİRGEN, Gülsüm KARAGÜL, Salih AKGÜN, Zeki KILIÇASLAN, Sema UMUT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akciğer kanserli hastalarda mekik yürüme testi ile değerlendirilen egzersiz kapasitesi postoperatif komplikasyon gelişimini öngörebilir mi?
Can exercise capacity assessed by the shuttle walk test predict the development of post-operative complications in patients with lung cancer? (4906 defa görüntülendi)
28 - 32
doi:10.5578/tt.3624
Yurdanur ERDOĞAN, Ersin GÜNAY, Pınar ERGÜN, Dicle KAYMAZ, Göktan TEMİZ, Nurettin KARAOĞLANOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Şehir içi araç kullanan şoförlerde obstrüktif uyku apne sendromu semptomları ve trafik kazası ilişkisi
Relationship between symptoms of obstructive sleep apnea syndrome and traffic accidents in the city drivers (5337 defa görüntülendi)
33 - 37
doi:10.5578/tt.4463
Muhammed Emin AKKOYUNLU, Levent KART, Murat ULUDAĞ, Mehmet BAYRAM, Gersi ALİSHA, Hatice ÖZÇELİK, Fatmanur KARAKÖSE, Murat SEZER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Günlük klinik uygulamada kronik obstrüktif akciğer hastalığının şiddetinin değerlendirilmesinde elektrokardiyografinin rolü
The role of electrocardiography in evaluation of severity of chronic obstructive pulmonary disease in daily clinical practice (5325 defa görüntülendi)
38 - 42
doi:10.5578/tt.4101
Faruk AKTÜRK, İsmail BIYIK, Cüneyt KOCAŞ, Mehmet ERTÜRK, Ahmet Arif YALÇIN, Ayfer Utku SAVAŞ, Firuzan Pınar KUZER, Fatih UZUN, Aydın YILDIRIM, Nevzat USLU, Çağlar ÇUHADAROĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Belediye çalışanlarında akciğer sağlığı taraması
A health survey in the workers of municipality (6428 defa görüntülendi)
170 -
doi:10.5578/tt.4649
Tuğba GÖKTALAY, Ayşın ŞAKAR COŞKUN, Yavuz HAVLUCU, Selim Erkan AKDEMİR, Utku DATLI, Filiz GÜMELİ, Arzu YORGANCIOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 İdiyopatik infantil hiperkalsemi mi, tüberkülozun ekstrapulmoner komplikasyonu mu?
Idiopathic infantile hypercalcemia or an extrapulmonary complication of tuberculosis? (4189 defa görüntülendi)
43 - 46
doi:10.5578/tt.536
Resul YILMAZ, Ahmet Afşin KUNDAK, Taner SEZER, Samet ÖZER, Haluk ESMERAY, Nafia Özlem KAZANCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hemotoraksla başvuran plevral multikistik mezotelyal proliferasyon olgusu
Pleural multicystic mesothelial proliferation that presented with hemothorax (3549 defa görüntülendi)
47 - 49
doi:10.5578/tt.2396
Ekrem ŞENTÜRK, Salih ÇOKPINAR, Serdar ŞEN, İbrahim METEOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akut izoniazid intoksikasyonu: konvülziyon, koma ve asidozun nadir bir nedeni
Acute isoniazid intoxication: an uncommon cause of convulsion, coma and acidosis (5194 defa görüntülendi)
50 - 53
doi:10.5578/tt.1897
Sinan UZMAN, Tümay ULUDAĞ YANARAL, Mehmet TOPTAŞ, Alparslan KOÇ, Aytül TAŞ, Gülşen BİCAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akut apandisitte bakteriyel translokasyona bağlı torasik ampiyem
Thoracic empyema due to bacterial translocation in acute appendicitis (3803 defa görüntülendi)
54 - 56
doi:10.5578/tt.2449
Arif Osman TOKAT, Sezgin KARASU, Aziz Mutlu BARLAS, Yusuf Akif AKGÜN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 MikroRNA'lar ve akciğer kanseri
MicroRNAs and lung cancer (4914 defa görüntülendi)
57 - 62
doi:10.5578/tt.4874
Ayşe Gül ZAMANİ, Adil ZAMANİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 CPAP kullanımında yaşanan uyum problemleri ve çözüm yolları
Adherence problems during CPAP usage and solutions (4275 defa görüntülendi)
63 - 70
doi:10.5578/tt.3577
Nejat ALTINTAŞ, Hikmet FIRAT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kitinazlar ve akciğer hastalıkları
Chitinases and lung diseases (10468 defa görüntülendi)
71 - 75
doi:10.5578/tt.3773
Serap DURU, Melike YÜCEEGE, Sadık ARDIÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Her üç lobdan köken alan intrapulmoner bronkojenik kist olgusu
A case of three lobar involvement intrapulmonary brochogenic cyst (3810 defa görüntülendi)
76 - 77
doi:10.5578/tt.3089
Fuat ÖZKAN, Mahmut TOKUR, Hamide SAYAR, Ahmet KÖYLÜ, Hasan KAHRAMAN, Mürvet YÜKSEL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Asemptomatik genç hastada bulunan mediastinal insidental nadir kitle: Timolipoma
An incidental unique mediastinal mass in an asymptomatic young patient: thymolipoma (3753 defa görüntülendi)
78 - 80
doi:10.5578/tt.4724
Nesrin UĞRAŞ, Elif Ülker AKYILDIZ, Nermin ÜNAL, Ahmet Sami BAYRAM 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]