Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 61 Sayı: 2 Yıl: 2013
Tuberculosis and Thorax
Volume: 61 Number: 2 Year: 2013
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 St. George solunum anketinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği
Validity and reliability of Turkish version of St. George's respiratory questionnaire (7706 defa görüntülendi)
81 - 87
doi: 10.5578/tt.5404 • PubMed: 23875584
Mehmet POLATLI, Arzu YORGANCIOĞLU, Ömer AYDEMİR, Nilgün YILMAZ DEMİRCİ, Gamze KIRKIL, Sibel ATIŞ NAYCI, Nurdan KÖKTÜRK, Atilla UYSAL, Selim Erkan AKDEMİR, Eylem Sercan ÖZGÜR, Gonca GÜNAKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Venöz tromboembolili hastalarda anjiyotensin dönüştürücü enzim I/D ve plazminojen aktivatör inhibitör-1 4G/5G gen polimorfizmlerinin araştırılması
The investigation of angiotensin converting enzyme I/D and plasminogen activator inhibitor-1 4G/5G polymorphisms in venous thromboembolism patients (7049 defa görüntülendi)
88 - 95
doi: 10.5578/tt.5185 • PubMed: 23875585
Halide KAYA, Mutlu KARKUCAK, Hatice SALİFOĞLU, Deniz TORUN, Salih KOZAN, Yusuf TUNCA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Gelişmekte olan bir ülkede venöz tromboembolizm tanı ve tedavisindeki gecikmeler
Delays in diagnosis and treatment of venous thromboembolism in a developing country setting (4779 defa görüntülendi)
96 - 102
doi: 10.5578/tt.5348 • PubMed: 23875586
Mohammad Hossein RAHIMI-RAD, Shaghayegh RAHIMI-RAD, Sahar ZARRIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Parapnömonik plevral efüzyon tanısında plevral sıvı ve serum prokalsitonin düzeylerinin tanısal değeri
Diagnostic value of pleural fluid and serum procalcitonin levels in the diagnosis of parapneumonic pleural effusion (6185 defa görüntülendi)
103 - 109
doi: 10.5578/tt.5334 • PubMed: 23875587
Canan DOĞAN, Semra BİLAÇEROĞLU, Ali Kadri ÇIRAK, Ayşe ÖZSÖZ, Defne ÖZBEK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pirazinamid dirençli ve duyarlı Mycobacterium tuberculosis izolatlarında pirazinamidaz yapısal değişikliklerinin çalışması
Study of pyrazinamidase structural changes in pyrazinamide resistant and susceptible isolates of Mycobacterium tuberculosis (6579 defa görüntülendi)
110 - 114
doi: 10.5578/tt.3888 • PubMed: 23875588
Azam AHMADY, Toktam POOLAD, Poorya RAFEE, Mojtaba TOUSHEH, Manijeh KAHBAZI, Mohammad ARJOMANDZADEGAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kadınlarda önemli bir sağlık tehdidi olarak biomass maruziyeti
Biomass smoke exposure as a serious health hazard for women (4655 defa görüntülendi)
115 - 121
doi: 10.5578/tt.4173 • PubMed: 23875589
Aylin BABALIK, Nadi BAKIRCI, Mahşuk TAYLAN, Leyla BOSTAN, Şule KIZILTAŞ, Yelda BAŞBUĞ, Haluk C. CALIŞIR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Primer akciğer karsinomu nedeniyle opere edilecek hastalarda otofloresan bronkoskopi ile prekanseröz lezyonların araştırılması
The clinical value of autofluorescence bronchoscopy for precancerous lesions in operable primary lung cancer patients (6913 defa görüntülendi)
122 - 130
doi: 10.5578/tt.4355 • PubMed: 23875590
Burcu ARPINAR YİĞİTBAŞ, Sibel YURT, Ayşe Filiz ARPAÇAĞ KOŞAR, Nevin IŞIK, Evren CANEL KARAKAŞ, Hatice KUTBAY ÖZÇELİK, Nur ÜRER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan hastalarda evrelere göre yaşam kalitesi ve egzersiz kapasitesinin karşılaştırılması
Comparison of health-related quality of life and exercise capacity according to stages in patients with non-small cell lung cancer (8133 defa görüntülendi)
131 - 139
doi: 10.5578/tt.5396 • PubMed: 23875591
Elvan YILMAZ, Sevgi OZALEVLİ, Hasan ERSOZ, Ayşe YEĞİN, Ahmet ONEN, Atilla AKKOCLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sağlık çalışanlarının anafilaksi hakkında bilgi düzeyi
Level of knowledge about anaphylaxis among health care providers (5029 defa görüntülendi)
140 - 146
doi: 10.5578/tt.4812 • PubMed: 23875592
Ayşe BAÇÇIOĞLU, Elif YILMAZEL UÇAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Kontrolsüz astım tanısıyla izlenen özefageal akalazya olgusu
Oesophageal achalasia misdiagnosed as uncontrolled asthma (7634 defa görüntülendi)
147 - 151
doi: 10.5578/tt.5778 • PubMed: 23875593
Ömür AYDIN, Cabir YÜKSEL, Timur TUNCALI, Murat ÖZKAN, Akın KAYA, İlker ÖKTEN, Zeynep MISIRLIGİL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 Bir yenidoğanda A grubu beta-hemolitik streptokok ilişkili plevral ampiyem: Olgu sunumu
Pleural empyema due to group A beta-hemolytic streptococci in a newborn: case report (6778 defa görüntülendi)
152 - 154
doi: 10.5578/tt.5156 • PubMed: 23875594
Sara EROL, Dilek DİLLİ, Banu AYDIN, Nurdan DİNLEN, Ayşegül ZENCİROĞLU, Nurullah OKUMUŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEME 
 
 Toplumda gelişen pnömonide tigesiklin kullanımı
The yield of tigecycline in the treatment of community-acquired pneumonia (6222 defa görüntülendi)
155 - 161
doi: 10.5578/tt.5032 • PubMed: 23875595
Aykut CİLLİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Anti-IgE tedavi nonallerjik ağır astımlı hastalarda tedavi seçeneği olabilir mi ?
Can anti-IgE be an alternative treatment for severe non-allergic asthma? (4392 defa görüntülendi)
162 - 163
doi: 10.5578/tt.2993 • PubMed: 23875596
Ali KUTLU, Ersin DEMİRER, Sami ÖZTÜRK, Özgür KARTAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Primer spontan pnömotoraks, pnömomediastinum ve ardından gelişen subkütan amfizemli bir olgu
A case of primary spontaneous pneumothorax, pneumomediastinum and subcutaneous emphysema following cough (5962 defa görüntülendi)
164 - 165
doi: 10.5578/tt.5089 • PubMed: 23875597
Halil BEYDİLLİ, Neşat ÇULLU, Serdar KALEMCİ, Mehmet DEVEER, Serhat ÖZER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kardiyopulmoner egzersiz testinin kullanıldığı bilimsel çalışmalar: Türkiye’den bir bakış
Scientific publications concerning cardiopulmonary exercise testing: a glance from Turkey (6205 defa görüntülendi)
166 - 169
doi: 10.5578/tt.4921 • PubMed: 23875598
Sevinç SARINÇ ULAŞLI, Gaye ULUBAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Miyozitsiz antisentetaz sendromunda pulmoner arteryel hipertansiyon
Pulmonary arterial hypertension in antisynthetase syndrome without myositis (4918 defa görüntülendi)
170 - 173
doi: 10.5578/tt.5042 • PubMed: 23875599
Özlem ERÇEN DİKEN, Aydın ÇİLEDAĞ, Orhan KÜÇÜKŞAHİN, Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]