Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 61 Sayı: 3 Yıl: 2013
Tuberculosis and Thorax
Volume: 61 Number: 3 Year: 2013
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Türkiye'de astım ve KOAH farkındalığının değerlendirilmesi (GARD Türkiye Projesi-Kronik Hava Yolları Hastalıkları Ulusal Kontrol Programı)
The evaluation of asthma and COPD awareness in Turkey (GARD Turkey Project-National Control Program of Chronic Airway Diseases) (14268 defa görüntülendi)
175 - 182
doi: 10.5578/tt.6207 • PubMed: 24298958
Füsun YILDIZ, Gülbin BİNGÖL KARAKOÇ, Refika ERSU HAMUTÇU, Nazan YARDIM, Banu EKİNCİ, Arzu YORGANCIOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Astım ve KOAH tedavisinde kullanılan inhaler cihazlar hakkında hekimlerin bilgi düzeyleri ve görüşleri: INTEDA-1 Çalışması
The knowledge and considerations of the physicians regarding the inhaler devices in asthma and COPD: the INTEDA-1 study (11924 defa görüntülendi)
183 - 192
doi: 10.5578/tt.5343 • PubMed: 24298959
A. Zafer ÇALIŞKANER, Can ÖZTÜRK, Emel CEYLAN, Sevgi PEKCAN, Özge YILMAZ, Sami ÖZTÜRK, Cenk CAN, Osman ŞENER, Ülkü YILMAZ TURAY, Nihal KOÇ, Ramazan ERSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 KOAH'ın kognitif fonksiyonlar üzerine etkisi: Bir olgu kontrol çalışması
Effects of COPD on cognitive functions: a case control study (7762 defa görüntülendi)
193 - 199
doi: 10.5578/tt.5841 • PubMed: 24298960
Sevinç SARINÇ ULAŞLI, Serdar ORUÇ, Ersin GÜNAY, Orçun AKTAŞ, Olcay AKAR, Tülay KOYUNCU, Mehmet ÜNLÜ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pulmoner ve ekstrapulmoner tüberküloz hastalarında CCL1 rs159294 T/A gen polimorfizminin araştırılması
Investigation of CCL1 rs159294 T/A gene polymorphism in pulmonary and extrapulmonary tuberculosis patients (7701 defa görüntülendi)
200 - 208
doi: 10.5578/tt.5481 • PubMed: 24298961
Fethi Ahmet ÖZDEMİR, Deniz EROL, Hüseyin YÜCE, Vahit KONAR, Ebru KARA ŞENLİ, Funda BULUT, Figen DEVECİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Gümüşhane il merkezinde yaşayan erişkinlerde kronik bronşit prevalansı
The prevalence of chronic bronchitis in adults living in the center of Gumushane (5599 defa görüntülendi)
209 - 215
doi: 10.5578/tt.3070 • PubMed: 24298962
Nuri TUTAR, Selma YEŞİLKAYA, Mehmet Erdem MEMETOĞLU, Deniz ÖZEL, Emre BOŞNAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Obstrüktif uyku apne sendromlu hastaların psikiyatrik açıdan değerlendirilmesi
Psychiatric evaluation in patients with obstructive sleep apnea syndrome (4220 defa görüntülendi)
216 - 220
doi: 10.5578/tt.5524 • PubMed: 24298963
Sibel ÖZKURT, Esma ÖZTÜRK, Ali İhsan YILDIZ, Neşe DURSUNOĞLU, Osman ÖZDEL, Beyza AKDAĞ, Figan ÇULHA ATEŞCİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Obstrüktif uyku apne sendromu tanılı hastalarda bronş hiperreaktivitesi
Bronchial hyperresponsiveness in patients with obstructive sleep apnea syndrome (5450 defa görüntülendi)
221 - 226
doi: 10.5578/tt.5791 • PubMed: 24298964
Emel BULCUN, Mehmet EKİCİ, Aydanur EKİCİ, Gokhan TİRELİ, Tulay KARAKOC, Erol ŞENTURK, Volkan ALTINKAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ankilozan spondilitli hastaların solunum fonksiyonlarının egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesi ile ilişkisi
The relationship between pulmonary function and exercise capacity and quality of life in patients with ankylosing spondylitis (11329 defa görüntülendi)
227 - 234
doi: 10.5578/tt.4272 • PubMed: 24298965
Gonca AKYOL, Sevgi OZALEVLİ, Eyup Sabri UCAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırılan yenidoğanlarda toplumda gelişen respiratuar sinsityal virüs pnömonisinin klinik seyri
Clinical course of community-acquired respiratory syncytial virus pneumonia in newborns hospitalized in neonatal intensive care unit (7523 defa görüntülendi)
235 - 244
doi: 10.5578/tt.4598 • PubMed: 24298966
Banu AYDIN, Ayşegul ZENCİROĞLU, Dilek DİLLİ, Nurullah OKUMUŞ, M. Şah İPEK, Mustafa AYDIN, Nuran UZUNALIC, Nilay HAKAN, Ahmet Afşin KUNDAK, Arzu DURSUN, Nilgun KARADAĞ, Gulay KORUKLUOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bronkopulmoner displazi tedavisinde postnatal oral hidrokortizon tedavisi: Gözlemsel bir çalışma
Postnatal oral hydrocortisone in treatment of bronchopulmonary dysplasia: an observational study (5395 defa görüntülendi)
245 - 249
doi: 10.5578/tt.4066 • PubMed: 24298974
Banu MUTLU, Gonca SANDAL, Gözde KANMAZ, Zeynep ERASLAN, Ömer ERDEVE, Şerife Suna OĞUZ, Uğur DİLMEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Obstrüktif uyku apnesi ve astım birlikteliği: Sadece CPAP meselesi mi?
Obstructive sleep apnea and asthma: is it just a matter of CPAP (3813 defa görüntülendi)
250 - 251
doi: 10.5578/tt.3781 • PubMed: 24298967
Antonio M. ESQUINAS, Ezgi ÖZYILMAZ, Egbert PRAVINKUMAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin immünoterapisi sonrası gelişen miliyer tüberküloz
Miliary tuberculosis after intravesical Bacillus Calmette-Guerin immunotherapy (4783 defa görüntülendi)
252 - 254
doi: 10.5578/tt.4692 • PubMed: 24298968
Abdullah ŞİMŞEK, Müjgan GÜLER, Sibel GÜNAY, Nermin ÇAPAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tedavisi geciken bir testis tüberkülozunun seyri: Bir olgu nedeniyle
Progress of treatment delayed testicular tuberculosis: one case (8041 defa görüntülendi)
255 - 257
doi: 10.5578/tt.4622 • PubMed: 24298969
Murat YALÇINSOY, Sinem GÜNGÖR, Esen AKKAYA, Sevinç BİLGİN, Esra AKKÜTÜK, Mehmet SIRMALI, Deniz KONYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sjögren sendromunun eşlik ettiği pulmoner alveoler mikrolitiazis olgusu
A case of pulmonary alveolar microlithiasis with Sjögren’s syndrome (4093 defa görüntülendi)
258 - 259
doi: 10.5578/tt.4904 • PubMed: 24298970
Ayşe Nur SOYTÜRK, Emine ARGÜDER, Ayşegül KARALEZLİ, H. Canan HASANOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İntratorasik benign hastalığa minimal invaziv yaklaşımlar
Minimal invasive approachs for intrathoracic benign disease (3820 defa görüntülendi)
260 - 262
doi: 10.5578/tt.5539 • PubMed: 24298971
Hussein ELKHAYAT, Mahmoud KHAIRY, Ahmed ELMINSHAWY, Dalia BADARI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Astmatik hava yoluna mekanik bronkodilatasyon: CPAP tedavisinin yeri
Mechanical bronchodilatation for asthmatic airway: role of CPAP therapy (4094 defa görüntülendi)
263 - 264
doi: 10.5578/tt.5363 • PubMed: 24298972
Antonio M. ESQUINAS, Ezgi ÖZYILMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tüberküloza bağlı adrenal yetmezlik tanısı almış bir hastada insidentalomayı taklit eden adrenal kitle
Adrenal mass mimicking the incidentaloma in a patient with newly diagnosed adrenal failure due to tuberculosis (4831 defa görüntülendi)
265 - 267
doi: 10.5578/tt.5663 • PubMed: 24298973
Murat Mehmet RİFAİOĞLU, Ersin Şükrü ERDEN, Emine Nur RİFAİOĞLU, İhsan ÜSTÜN, Cumali GÖKÇE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]