Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 61 Sayı: 3 Yıl: 2013
Tuberculosis and Thorax
Volume: 61 Number: 3 Year: 2013
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Türkiye'de astım ve KOAH farkındalığının değerlendirilmesi (GARD Türkiye Projesi-Kronik Hava Yolları Hastalıkları Ulusal Kontrol Programı)
The evaluation of asthma and COPD awareness in Turkey (GARD Turkey Project-National Control Program of Chronic Airway Diseases) (11867 defa görüntülendi)
175 - 182
doi:10.5578/tt.6207
Füsun YILDIZ, Gülbin BİNGÖL KARAKOÇ, Refika ERSU HAMUTÇU, Nazan YARDIM, Banu EKİNCİ, Arzu YORGANCIOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Astım ve KOAH tedavisinde kullanılan inhaler cihazlar hakkında hekimlerin bilgi düzeyleri ve görüşleri: INTEDA-1 Çalışması
The knowledge and considerations of the physicians regarding the inhaler devices in asthma and COPD: the INTEDA-1 study (8956 defa görüntülendi)
183 - 192
doi:10.5578/tt.5343
A. Zafer ÇALIŞKANER, Can ÖZTÜRK, Emel CEYLAN, Sevgi PEKCAN, Özge YILMAZ, Sami ÖZTÜRK, Cenk CAN, Osman ŞENER, Ülkü YILMAZ TURAY, Nihal KOÇ, Ramazan ERSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 KOAH'ın kognitif fonksiyonlar üzerine etkisi: Bir olgu kontrol çalışması
Effects of COPD on cognitive functions: a case control study (5990 defa görüntülendi)
193 - 199
doi:10.5578/tt.5841
Sevinç SARINÇ ULAŞLI, Serdar ORUÇ, Ersin GÜNAY, Orçun AKTAŞ, Olcay AKAR, Tülay KOYUNCU, Mehmet ÜNLÜ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pulmoner ve ekstrapulmoner tüberküloz hastalarında CCL1 rs159294 T/A gen polimorfizminin araştırılması
Investigation of CCL1 rs159294 T/A gene polymorphism in pulmonary and extrapulmonary tuberculosis patients (6410 defa görüntülendi)
200 - 208
doi:10.5578/tt.5481
Fethi Ahmet ÖZDEMİR, Deniz EROL, Hüseyin YÜCE, Vahit KONAR, Ebru KARA ŞENLİ, Funda BULUT, Figen DEVECİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Gümüşhane il merkezinde yaşayan erişkinlerde kronik bronşit prevalansı
The prevalence of chronic bronchitis in adults living in the center of Gumushane (4529 defa görüntülendi)
209 - 215
doi:10.5578/tt.3070
Nuri TUTAR, Selma YEŞİLKAYA, Mehmet Erdem MEMETOĞLU, Deniz ÖZEL, Emre BOŞNAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Obstrüktif uyku apne sendromlu hastaların psikiyatrik açıdan değerlendirilmesi
Psychiatric evaluation in patients with obstructive sleep apnea syndrome (3194 defa görüntülendi)
216 - 220
doi:10.5578/tt.5524
Sibel ÖZKURT, Esma ÖZTÜRK, Ali İhsan YILDIZ, Neşe DURSUNOĞLU, Osman ÖZDEL, Beyza AKDAĞ, Figan ÇULHA ATEŞCİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Obstrüktif uyku apne sendromu tanılı hastalarda bronş hiperreaktivitesi
Bronchial hyperresponsiveness in patients with obstructive sleep apnea syndrome (3824 defa görüntülendi)
221 - 226
doi:10.5578/tt.5791
Emel BULCUN, Mehmet EKİCİ, Aydanur EKİCİ, Gokhan TİRELİ, Tulay KARAKOC, Erol ŞENTURK, Volkan ALTINKAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ankilozan spondilitli hastaların solunum fonksiyonlarının egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesi ile ilişkisi
The relationship between pulmonary function and exercise capacity and quality of life in patients with ankylosing spondylitis (8898 defa görüntülendi)
227 - 234
doi:10.5578/tt.4272
Gonca AKYOL, Sevgi OZALEVLİ, Eyup Sabri UCAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırılan yenidoğanlarda toplumda gelişen respiratuar sinsityal virüs pnömonisinin klinik seyri
Clinical course of community-acquired respiratory syncytial virus pneumonia in newborns hospitalized in neonatal intensive care unit (5675 defa görüntülendi)
235 - 244
doi:10.5578/tt.4598
Banu AYDIN, Ayşegul ZENCİROĞLU, Dilek DİLLİ, Nurullah OKUMUŞ, M. Şah İPEK, Mustafa AYDIN, Nuran UZUNALIC, Nilay HAKAN, Ahmet Afşin KUNDAK, Arzu DURSUN, Nilgun KARADAĞ, Gulay KORUKLUOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bronkopulmoner displazi tedavisinde postnatal oral hidrokortizon tedavisi: Gözlemsel bir çalışma
Postnatal oral hydrocortisone in treatment of bronchopulmonary dysplasia: an observational study (4027 defa görüntülendi)
245 - 249
doi:10.5578/tt.4066
Banu MUTLU, Gonca SANDAL, Gözde KANMAZ, Zeynep ERASLAN, Ömer ERDEVE, Şerife Suna OĞUZ, Uğur DİLMEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Obstrüktif uyku apnesi ve astım birlikteliği: Sadece CPAP meselesi mi?
Obstructive sleep apnea and asthma: is it just a matter of CPAP (3053 defa görüntülendi)
250 - 251
doi:10.5578/tt.3781
Antonio M. ESQUINAS, Ezgi ÖZYILMAZ, Egbert PRAVINKUMAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin immünoterapisi sonrası gelişen miliyer tüberküloz
Miliary tuberculosis after intravesical Bacillus Calmette-Guerin immunotherapy (3832 defa görüntülendi)
252 - 254
doi:10.5578/tt.4692
Abdullah ŞİMŞEK, Müjgan GÜLER, Sibel GÜNAY, Nermin ÇAPAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tedavisi geciken bir testis tüberkülozunun seyri: Bir olgu nedeniyle
Progress of treatment delayed testicular tuberculosis: one case (6545 defa görüntülendi)
255 - 257
doi:10.5578/tt.4622
Murat YALÇINSOY, Sinem GÜNGÖR, Esen AKKAYA, Sevinç BİLGİN, Esra AKKÜTÜK, Mehmet SIRMALI, Deniz KONYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sjögren sendromunun eşlik ettiği pulmoner alveoler mikrolitiazis olgusu
A case of pulmonary alveolar microlithiasis with Sjögren’s syndrome (3231 defa görüntülendi)
258 - 259
doi:10.5578/tt.4904
Ayşe Nur SOYTÜRK, Emine ARGÜDER, Ayşegül KARALEZLİ, H. Canan HASANOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İntratorasik benign hastalığa minimal invaziv yaklaşımlar
Minimal invasive approachs for intrathoracic benign disease (2936 defa görüntülendi)
260 - 262
doi:10.5578/tt.5539
Hussein ELKHAYAT, Mahmoud KHAIRY, Ahmed ELMINSHAWY, Dalia BADARI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Astmatik hava yoluna mekanik bronkodilatasyon: CPAP tedavisinin yeri
Mechanical bronchodilatation for asthmatic airway: role of CPAP therapy (3386 defa görüntülendi)
263 - 264
doi:10.5578/tt.5363
Antonio M. ESQUINAS, Ezgi ÖZYILMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tüberküloza bağlı adrenal yetmezlik tanısı almış bir hastada insidentalomayı taklit eden adrenal kitle
Adrenal mass mimicking the incidentaloma in a patient with newly diagnosed adrenal failure due to tuberculosis (3935 defa görüntülendi)
265 - 267
doi:10.5578/tt.5663
Murat Mehmet RİFAİOĞLU, Ersin Şükrü ERDEN, Emine Nur RİFAİOĞLU, İhsan ÜSTÜN, Cumali GÖKÇE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]