Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 61 Sayı: 4 Yıl: 2013
Tuberculosis and Thorax
Volume: 61 Number: 4 Year: 2013
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Plazma D-dimer düzeyleri akciğer kanserinde prognoz için bir belirteç olabilir mi?
Could plasma D-dimer levels be a predictive marker for prognosis in lung cancer? (8341 defa görüntülendi)
269 - 274
doi:10.5578/tt.6128
Bahar KURT, Ozlem KAR KURT, Defne KALAYCI, Tuncer TUĞ, Fahrettin TALAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 KOAH ve akciğer kanserinde yaşla ilişkili olarak GST polimorfizmi karşılaştırmalı çalışma
Comparative study of GST polymorphism in relation to age in COPD and lung cancer (4404 defa görüntülendi)
275 - 282
doi:10.5578/tt.6252
Rajni KANT SHUKLA, Surya KANT, Balraj MITTAL, Sandeep BHATTACHARYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hafif obstrüktif uyku apneli hastalarda REM ile ilişkili obstrüktif uyku apne sıklığı ve özellikleri
The frequency and properties of REM related obstructive sleep apnea among the patients with mild related obstructive sleep apnea (3230 defa görüntülendi)
283 - 287
doi:10.5578/tt.6208
Hatice KUTBAY OZCELİK, Muhammed Emin AKKOYUNLU, Pınar BOSTANLI, Mehmet BAYRAM, Ersan ATAHAN, Murat SEZER, Fatmanur KARAKOSE, Levent KART 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ventilatörle ilişkili pnömoni tanısında endotrakeal aspiratın değeri
The role of endotracheal aspiration in the diagnosis of ventilator associated pneumonia (5291 defa görüntülendi)
288 - 294
doi:10.5578/tt.6610
Alev GURGUN, Pervin KORKMAZ EKREN, Feza BACAKOĞLU, Ozen KACMAZ BAŞOĞLU, Nigar DİRİCAN, Şohret AYDEMİR, Deniz NART, Abdullah SAYINER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İnterstisyel akciğer hastalıklarında pulmoner rehabilitasyon
Pulmonary rehabilitation in interstitial lung diseases (5880 defa görüntülendi)
295 - 302
doi:10.5578/tt.6291
Dicle KAYMAZ, Pınar ERGÜN, İpek CANDEMİR, Ezgi UTKU, Neşe DEMİR, Fatma ŞENGÜL, Nurcan EGESEL, Pervin DEMİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bronkoalveoler lavaj (BAL) ve bronşiyal lavaj yapılan hastalardaki Pneumocystis jirovecii kolonizasyonu ve tanıda kullanılan yöntemlerin karşılaştırması
The Pneumocystis jirovecii colonization in bronchoalveolar lavage (BAL) and bronchial washing and the comparison of methods which are used in diagnosis (7312 defa görüntülendi)
303 - 311
doi:10.5578/tt.2954
Ahmet ÖZMEN, Reşit MISTIK, Oktay ALVER, Funda COŞKUN, Ahmet URSAVAŞ, Esra UZASLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hacettepe Erişkin Hastanesine başvuran hastaların sigara bırakma hizmetleri hakkındaki yaklaşımlarının değerlendirilmesi
Evaluation of smoking cessation services approaches of the patients applying to Hacettepe Adult Hospital (5385 defa görüntülendi)
312 - 319
doi:10.5578/tt.5416
Bekir KAPLAN, Hilal ÖZCEBE, Sema ATTİLA, Elif ERTAN, Bahriye KILIÇASLAN, Selda KANMAZ, Yavuz OCAK, Huriye ERBAK, Zafer KAYA, Fırat Şiyar KALKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Çocukluk çağı tüberkülozu ile bitmeyen savaş: Daha az ilaç ve daha kısa sürede tedavi edilebilir mi?
Unfinished battle with childhood tuberculosis: is it curable with less drugs and shorter duration? (3350 defa görüntülendi)
320 - 326
doi:10.5578/tt.3890
Güzin CİNEL, Nural KİPER, Sevgi PEKCAN, Mustafa KOYUN, Mehmet KÖSE, Nazan ÇOBANOĞLU, Ayşe TANA ASLAN, Ebru YALÇIN, Deniz DOĞRU, Uğur ÖZÇELİK, Ayhan GÖÇMEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Dispanser bölgemizdeki belediye otobüsü şoförlerinde akciğer tüberkülozu prevalansı
Tuberculosis prevalence in municipality bus drivers in our dispensary region (5024 defa görüntülendi)
327 - 332
doi:10.5578/tt.6094
Beyhan ÇAKAR, Gülden BİLGİN, Selda YAVUZ ŞUMNULU, Demet KARNAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pulmoner Langerhans hücreli histiyositozis; 11 olgunun özellikleri
Pulmonary Langerhans cell histiocytosis; characteristics of 11 cases (4881 defa görüntülendi)
333 - 341
doi:10.5578/tt.5944
Koray AYDOĞDU, Ersin GÜNAY, Göktürk FINDIK, Sibel GÜNAY, Yetkin AĞAÇKIRAN, Sadi KAYA, Nurettin KARAOĞLANOĞLU, İrfan TAŞTEPE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 Yaşlı hastada küçük pnömotoraksın girişimsel olmayan tedavisi
Non-interventional management of small pneumothorax in the very elderly (3751 defa görüntülendi)
341 - 345
doi:10.5578/tt.6585
Katsunori KAGOHASHI, Gen OHARA, Koichi KURISHIMA, Hiroaki SATOH 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 EGFR-TKI'ya tepki sonrası akciğer adenokarsinomadan peritoneal relaps
Peritoneal relapse from lung adenocarcinoma after a response to EGFR-TKI (3164 defa görüntülendi)
346 - 347
doi:10.5578/tt.6534
Hiroaki SATOH, Katsunori KAGOHASHI, Koichi KURISHIMA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Girişimsel bronkoskopi ile tedavi edilen endobronşiyal hamartom olgusu
A case of endobronchial hamartoma treated with interventional bronchoscopy (5962 defa görüntülendi)
348 - 350
doi:10.5578/tt.5923
Fatih SEĞMEN, Zafer AKTAŞ, Aydın YILMAZ, Esra ÖZADIN, Akın KAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akciğer kanseri konusunda bilimsel yayınlar: Türkiye'den bir bakış
Scientific publication in lung cancer: an overview from Turkey (3359 defa görüntülendi)
351 - 354
doi:10.5578/tt.6667
Gürhan ÖZ, Sevinç SARINÇ ULAŞLI, Ersin GÜNAY, Mükremin UYSAL, Ahmet AHSEN, Okan SOLAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Erişkin yaşta saptanan Swyer-James-MacLeod sendromu olgusu
A case of Swyer-James-MacLeod syndrome diagnosed in adulthood (4584 defa görüntülendi)
355 - 356
doi:10.5578/tt.6131
Nurefşan BOYACI, Ömer KARAKAŞ, Ekrem KARAKAŞ, Funda YALÇIN, Sema YILDIZ, Hasan ÇEÇE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ameliyat sonrası karmaşık plevral yapışma ile pnömotoraks
Pneumothorax with postoperative complicated pleural adhesion (2909 defa görüntülendi)
357 - 359
doi:10.5578/tt.6268
Hiroaki SATOH, Koichi KURISHIMA, Katsunori KAGOHASHI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
İNDEKS 
 
61. Cilt Konu ve Yazar İndeksi (3 defa görüntülendi)360 - 366