Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 61 Sayı: 4 Yıl: 2013
Tuberculosis and Thorax
Volume: 61 Number: 4 Year: 2013
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Plazma D-dimer düzeyleri akciğer kanserinde prognoz için bir belirteç olabilir mi?
Could plasma D-dimer levels be a predictive marker for prognosis in lung cancer? (13814 defa görüntülendi)
269 - 274
doi: 10.5578/tt.6128 • PubMed: 24506741
Bahar KURT, Ozlem KAR KURT, Defne KALAYCI, Tuncer TUĞ, Fahrettin TALAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 KOAH ve akciğer kanserinde yaşla ilişkili olarak GST polimorfizmi karşılaştırmalı çalışma
Comparative study of GST polymorphism in relation to age in COPD and lung cancer (5399 defa görüntülendi)
275 - 282
doi: 10.5578/tt.6252 • PubMed: 24506742
Rajni KANT SHUKLA, Surya KANT, Balraj MITTAL, Sandeep BHATTACHARYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hafif obstrüktif uyku apneli hastalarda REM ile ilişkili obstrüktif uyku apne sıklığı ve özellikleri
The frequency and properties of REM related obstructive sleep apnea among the patients with mild related obstructive sleep apnea (4289 defa görüntülendi)
283 - 287
doi: 10.5578/tt.6208 • PubMed: 24506743
Hatice KUTBAY OZCELİK, Muhammed Emin AKKOYUNLU, Pınar BOSTANLI, Mehmet BAYRAM, Ersan ATAHAN, Murat SEZER, Fatmanur KARAKOSE, Levent KART 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ventilatörle ilişkili pnömoni tanısında endotrakeal aspiratın değeri
The role of endotracheal aspiration in the diagnosis of ventilator associated pneumonia (6410 defa görüntülendi)
288 - 294
doi: 10.5578/tt.6610 • PubMed: 24506744
Alev GURGUN, Pervin KORKMAZ EKREN, Feza BACAKOĞLU, Ozen KACMAZ BAŞOĞLU, Nigar DİRİCAN, Şohret AYDEMİR, Deniz NART, Abdullah SAYINER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İnterstisyel akciğer hastalıklarında pulmoner rehabilitasyon
Pulmonary rehabilitation in interstitial lung diseases (6955 defa görüntülendi)
295 - 302
doi: 10.5578/tt.6291 • PubMed: 24506745
Dicle KAYMAZ, Pınar ERGÜN, İpek CANDEMİR, Ezgi UTKU, Neşe DEMİR, Fatma ŞENGÜL, Nurcan EGESEL, Pervin DEMİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bronkoalveoler lavaj (BAL) ve bronşiyal lavaj yapılan hastalardaki Pneumocystis jirovecii kolonizasyonu ve tanıda kullanılan yöntemlerin karşılaştırması
The Pneumocystis jirovecii colonization in bronchoalveolar lavage (BAL) and bronchial washing and the comparison of methods which are used in diagnosis (8501 defa görüntülendi)
303 - 311
doi: 10.5578/tt.2954 • PubMed: 24506746
Ahmet ÖZMEN, Reşit MISTIK, Oktay ALVER, Funda COŞKUN, Ahmet URSAVAŞ, Esra UZASLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hacettepe Erişkin Hastanesine başvuran hastaların sigara bırakma hizmetleri hakkındaki yaklaşımlarının değerlendirilmesi
Evaluation of smoking cessation services approaches of the patients applying to Hacettepe Adult Hospital (6757 defa görüntülendi)
312 - 319
doi: 10.5578/tt.5416 • PubMed: 24506747
Bekir KAPLAN, Hilal ÖZCEBE, Sema ATTİLA, Elif ERTAN, Bahriye KILIÇASLAN, Selda KANMAZ, Yavuz OCAK, Huriye ERBAK, Zafer KAYA, Fırat Şiyar KALKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Çocukluk çağı tüberkülozu ile bitmeyen savaş: Daha az ilaç ve daha kısa sürede tedavi edilebilir mi?
Unfinished battle with childhood tuberculosis: is it curable with less drugs and shorter duration? (4357 defa görüntülendi)
320 - 326
doi: 10.5578/tt.3890 • PubMed: 24506748
Güzin CİNEL, Nural KİPER, Sevgi PEKCAN, Mustafa KOYUN, Mehmet KÖSE, Nazan ÇOBANOĞLU, Ayşe TANA ASLAN, Ebru YALÇIN, Deniz DOĞRU, Uğur ÖZÇELİK, Ayhan GÖÇMEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Dispanser bölgemizdeki belediye otobüsü şoförlerinde akciğer tüberkülozu prevalansı
Tuberculosis prevalence in municipality bus drivers in our dispensary region (6263 defa görüntülendi)
327 - 332
doi: 10.5578/tt.6094 • PubMed: 24506749
Beyhan ÇAKAR, Gülden BİLGİN, Selda YAVUZ ŞUMNULU, Demet KARNAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pulmoner Langerhans hücreli histiyositozis; 11 olgunun özellikleri
Pulmonary Langerhans cell histiocytosis; characteristics of 11 cases (6232 defa görüntülendi)
333 - 341
doi: 10.5578/tt.5944 • PubMed: 24506750
Koray AYDOĞDU, Ersin GÜNAY, Göktürk FINDIK, Sibel GÜNAY, Yetkin AĞAÇKIRAN, Sadi KAYA, Nurettin KARAOĞLANOĞLU, İrfan TAŞTEPE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 Yaşlı hastada küçük pnömotoraksın girişimsel olmayan tedavisi
Non-interventional management of small pneumothorax in the very elderly (4888 defa görüntülendi)
341 - 345
doi: 10.5578/tt.6585 • PubMed: 24506751
Katsunori KAGOHASHI, Gen OHARA, Koichi KURISHIMA, Hiroaki SATOH 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 EGFR-TKI'ya tepki sonrası akciğer adenokarsinomadan peritoneal relaps
Peritoneal relapse from lung adenocarcinoma after a response to EGFR-TKI (3970 defa görüntülendi)
346 - 347
doi: 10.5578/tt.6534 • PubMed: 24506752
Hiroaki SATOH, Katsunori KAGOHASHI, Koichi KURISHIMA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Girişimsel bronkoskopi ile tedavi edilen endobronşiyal hamartom olgusu
A case of endobronchial hamartoma treated with interventional bronchoscopy (7447 defa görüntülendi)
348 - 350
doi: 10.5578/tt.5923 • PubMed: 24506753
Fatih SEĞMEN, Zafer AKTAŞ, Aydın YILMAZ, Esra ÖZADIN, Akın KAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akciğer kanseri konusunda bilimsel yayınlar: Türkiye'den bir bakış
Scientific publication in lung cancer: an overview from Turkey (4382 defa görüntülendi)
351 - 354
doi: 10.5578/tt.6667 • PubMed: 24506754
Gürhan ÖZ, Sevinç SARINÇ ULAŞLI, Ersin GÜNAY, Mükremin UYSAL, Ahmet AHSEN, Okan SOLAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Erişkin yaşta saptanan Swyer-James-MacLeod sendromu olgusu
A case of Swyer-James-MacLeod syndrome diagnosed in adulthood (5691 defa görüntülendi)
355 - 356
doi: 10.5578/tt.6131 • PubMed: 24506755
Nurefşan BOYACI, Ömer KARAKAŞ, Ekrem KARAKAŞ, Funda YALÇIN, Sema YILDIZ, Hasan ÇEÇE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ameliyat sonrası karmaşık plevral yapışma ile pnömotoraks
Pneumothorax with postoperative complicated pleural adhesion (3776 defa görüntülendi)
357 - 359
doi: 10.5578/tt.6268 • PubMed: 24506756
Hiroaki SATOH, Koichi KURISHIMA, Katsunori KAGOHASHI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
61. Cilt Konu ve Yazar İndeksi (10 defa görüntülendi)360 - 366