Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 62 Sayı: 1 Yıl: 2014
Tuberculosis and Thorax
Volume: 62 Number: 1 Year: 2014
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Sigara ve İç Ortam Hava Kirliliğinin Tüberküloza Etkisi: Sigara, Tüberküloz, İç Ortam Hava Kirliliği
Effect of Smoking and Indoor Air Pollution on the Risk of Tuberculosis: Smoking, Indoor Air Pollution and Tuberculosis (5891 defa görüntülendi)
1 - 6
doi: 10.5578/tt.7013 • PubMed: 24814071
Ayşe Bilge ÖZTÜRK, Zeki KILIÇASLAN, Halim İŞSEVER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pulmoner ve Ekstrapulmoner Tüberkülozlu Hastalarda P2X7 Genindeki 1513 A/C Polimorfizmin Hastalıkla İlişkisinin Olmaması
Lack of Association of 1513 A/C Polymorphism in P2X7 Gene with Susceptibility to 7 Pulmonary and Extrapulmonary Tuberculosis (5270 defa görüntülendi)
7 - 11
doi: 10.5578/tt.4740 • PubMed: 24814072
Fethi Ahmet ÖZDEMİR, Deniz EROL, Vahit KONAR, Hüseyin YÜCE, Ebru KARA ŞENLİ, Funda BULUT, Figen DEVECİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Acil Servislerde Pulmoner Tromboemboli Ön Tanısı ile Gereksiz Tetkik Yapılması Wells Skoru ve Pulmoner Emboli Ekartasyon Kriterleri ile Önlenebilir mi?
Wells Score and Pulmonary Embolism Rule Out Criteria in Preventing Over Investigation of Pulmonary Embolism in Emergency Departments (9036 defa görüntülendi)
12 - 21
doi: 10.5578/tt.6493 • PubMed: 24814073
Müge AYDOĞDU, Nazlı TOPBAŞI SİNANOĞLU, Nurettin Özgür DOĞAN, İpek Kıvılcım OĞUZÜLGEN, Ahmet DEMİRCAN, Fikret BİLDİK, Numan Nadir EKİM 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Göğüs Hastalıkları Servisinde İzlenen 90 Yaş ve Üzeri Geriatrik Hastaların Değerlendirilmesi
The Evaluation of Geriatric Patients Aged 90 and Over in the Pulmonary Department (4635 defa görüntülendi)
22 - 26
doi: 10.5578/tt.5599 • PubMed: 24814074
Ege GÜLEÇ BALBAY, Şengül CANGÜR, Fatih ALAŞAN, Elif TANRIVERDİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 4207 Sayılı Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Sonra Sigara İçme Davranışları ve Pasif Maruziyet ile İlgili Değişikliklerin Saptanması
The Changes in Smoking Related Behaviours and Second Hand Smoke After the Smoking Ban in Izmir (4428 defa görüntülendi)
27 - 38
doi: 10.5578/tt.6133 • PubMed: 24814075
Pakize Ayşe TURAN, Gül ERGÖR, Onur TURAN, Sinem DOĞANAY, Oğuz KILINÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Astımlı Çocuklarda Obezite Daha Kötü Kontrol ile İlişkili mi?
Is Obesity Related to Worse Control in Children with Asthma? (4450 defa görüntülendi)
39 - 44
doi: 10.5578/tt.6226 • PubMed: 24814076
Özge YILMAZ, Ayhan SÖĞÜT, Arda BOZGÜL, Ahmet TÜRKELİ, Şebnem KADER, Hasan YÜKSEL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Tc99m ile Sentinel Lenf Nodunun Saptanması
Determination of Sentinel Lymph Node by Tc99m in Small-Cell Lung Cancer (4168 defa görüntülendi)
45 - 50
doi: 10.5578/tt.5987 • PubMed: 24814077
Arife ZEYBEK, Alpay SARPER, Abdullah ERDOĞAN, Levent DERTSİZ, Abid DEMİRCAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 Ağır Astım Tedavisi: Uzman Görüşü
Treatment of Severe Asthma: Expert Opinion (10872 defa görüntülendi)
51 - 67
doi: 10.5578/tt.7154 • PubMed: 24814078
Haluk TÜRKTAŞ, Sevim BAVBEK, Gülfem ÇELİK, Tunçalp DEMİR, Bilun GEMİCİOĞLU, Hakan GÜNEN, Esen KIYAN, Dilşad MUNGAN, İpek Kıvılcım OĞUZÜLGEN, Mehmet POLATLI, Sevgi SARYAL, Abdullah SAYINER, Elif ŞEN, Nurhayat YILDIRIM, Füsun YILDIZ, Arzu YORGANCIOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Santral Uyku Apne Sendromu Tedavisi, Güncel Bilgiler ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
The Treatment of Central Sleep-Apnea Syndrome, Updated Information, and Review of the Literature (5110 defa görüntülendi)
68 - 78
doi: 10.5578/tt.6810 • PubMed: 24814079
Handan İNÖNÜ KÖSEOĞLU, Asiye KANBAY, Oğuz KÖKTÜRK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akciğer Kanserinde 7. TNM Evrelemesinden 8.'ye Doğru
From the 7th TNM Staging to the 8th in Lung Cancer (9174 defa görüntülendi)
79 - 84
doi: 10.5578/tt.6982 • PubMed: 24814080
Deniz KÖKSAL, Seha AKDUMAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Elastofibroma Dorsi: 11 Olgunun Analizi ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Elastofi broma Dorsi: Report of 11 Cases Analysis and Review of the Literature (9256 defa görüntülendi)
85 - 88
doi: 10.5578/tt.6825 • PubMed: 24814081
Bülent Mustafa YENİGÜN, Oya YILDIZ, Cabir YÜKSEL, Serkan ENÖN, Ayten KAYI CANGIR, Hakan KUTLAY, Murat AKAL, Hasan Şevket KAVUKCU, İlker ÖKTEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kucuk Hucreli Dışı Akciğer Kanseri Tibia Metastaz
Tibia Metastasis from Small Cell Lung Cancer (6984 defa görüntülendi)
89 - 90
doi: 10.5578/tt.6706 • PubMed: 24814082
Koichi KURISHIMA, Katsunori KAGOHASHI, Takeo MAMMOTO, Hiroaki SATOH 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Dev İntrapulmoner Malign Lokalize Fibroz Tumor: Olgu Sunumu
Giant Intrapulmonary Malignant Localized Fibrous Tumor: A Case Presentation (4364 defa görüntülendi)
91 - 94
doi: 10.5578/tt.6512 • PubMed: 24814083
Bülent Mustafa YENİGÜN, Çiğdem GONCA, Murat ÖZKAN, Cabir YÜKSEL, Serkan ENÖN, Hakan KUTLAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Girişimsel Bronkoskopi ile Tedavi Edilen Endobronşiyal Renal Hucreli Karsinom: Olgu Sunumu
A Case of Endobronchial Metastases of Renal Cell Carcinoma Treated with Interventional Bronchoscopy (5428 defa görüntülendi)
95 - 97
doi: 10.5578/tt.6055 • PubMed: 24814084
Derya ÖZAYDIN, Fatih SEĞMEN, Zafer AKTAŞ, Aydın YILMAZ, Nazan ŞEN, Funda DEMİRAĞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Osteoporoz: Silikozisle İlişkili Olabilir mi?
Osteoporosis: Can It Be Related to Silicosis? (3901 defa görüntülendi)
98 - 99
doi: 10.5578/tt.5721 • PubMed: 24814085
Mustafa Turgut YILDIZGÖREN, Timur EKİZ, Türkan NADİR ÖZİŞ, Ali Erdem BAKİ, Engin TUTKUN, Neşe ÖZGİRGİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]