Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 62 Sayı: 2 Yıl: 2014
Tuberculosis and Thorax
Volume: 62 Number: 2 Year: 2014
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalarında Morisky 8-maddeli ilaca uyum anketinin (MMAS-8) Türkçe geçerliliğinin kanıtlanması çalışması
Turkish validation study of Morisky 8-item medication adherence questionnaire (MMAS-8) in patients with asthma and chronic obstructive pulmonary disease (8152 defa görüntülendi)
101 - 107
doi:10.5578/tt.7401
İpek Kıvılcım OĞUZÜLGEN, Nurdan KÖKTÜRK, Zeynep IŞIKDOĞAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İkram sektörü çalışanlarının sigara yasasına ilişkin görüşleri ve işyerlerinin değerlendirilmesi
The opinion of catering sector about the smoking ban and the evaluation of establishments (4154 defa görüntülendi)
108 - 115
doi:10.5578/tt.6903
Sibel DORUK, Deniz ÇELİK, Handan İNÖNÜ KÖSEOĞLU, İlker ETİKAN, İlhan ÇETİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Aktif tüberkülozlu birey ile teması olmayan çocuklarda QuantiFERON-TB gold in-tube test ile tüberkülin cilt testinin karşılaştırılması
Comparison of QuantiFERON-TB gold in-tube test with tuberculin skin test in children who had no contact with active tuberculosis case (3799 defa görüntülendi)
116 - 121
doi:10.5578/tt.3552
Özge METİN TİMUR, Gönül TANIR, Fatma Nur ÖZ, Gülsüm İclal BAYHAN, Türkan AYDIN TEKE, Nilden TUYGUN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Van yöresinde izole edilen Mycobacterium tuberculosis suşlarının dört farklı yöntemle antimikobakteriyel ajanlara duyarlılık tespiti
Mycobacterium tuberculosis strains isolated from Van region four different sensitivity detection method antimycobacterial agents (4888 defa görüntülendi)
122 - 130
doi:10.5578/tt.7323
Elif Sanem BAYKAL, Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU, Görkem YAMAN, Mustafa BERKTAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türk Toraks Derneği üyesi olan göğüs hastalıkları hekimleri arasında sigara bırakma polikliniği yapılma sıklığı ve ilişkili faktörler
The frequency of performing smoking cessation outpatient clinic in chest disease specialists who are members of Turkish Thoracic Society and factors affecting this performance (6463 defa görüntülendi)
131 - 136
doi:10.5578/tt.7589
Pınar PAZARLI BOSTAN, Osman ELBEK, Oğuz KILINÇ, Müşerref Şule AKÇAY, Sibel KIRAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İzmir halkının tütün kullanma özelliklerinin belirlenmesi
Smoking related behaviours in Izmir (4921 defa görüntülendi)
137 - 146
doi:10.5578/tt.6132
Pakize Ayşe TURAN, Gül ERGÖR, Onur TURAN, Sinem DOĞANAY, Oğuz KILINÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPORLAR 
 
 Küçük hücreli akciğer kanseri, cilt metastazı
Skin metastasis from small cell lung cancer (11660 defa görüntülendi)
147 - 150
doi:10.5578/tt.6872
Koichi KURISHIMA, Katsunori KAGOHASHI, Gen OHARA, Kunihiko MIYAZAKI, Mio KAWAGUCHI, Norio TAKAYASHIKI, Hiroaki SATOH 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Katamenial hemoptizi: Olgu sunumu
Catamenial hemoptysis: a case report (6077 defa görüntülendi)
151 - 153
doi:10.5578/tt.6215
Aylin OKUR, Bayram METİN, Yavuz Selim İNTEPE, Halil İbrahim SERİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Akciğer hastalıklarında pnömokok hastalıkları riski ve erişkin aşılamasının önemi
The risk of pneumococcal diseases in lung diseases and the importance of adult vaccination (7026 defa görüntülendi)
154 - 159
doi:10.5578/tt.5926
Abdullah SAYINER, Arzu MİRİCİ, Aykut ÇİLLİ, Esra UZASLAN, Murat AKOVA, Mustafa Hikmet ÖZHAN, Oğuz KILINÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 2015'e az bir zaman kala Türkiye, tüberküloz hedeflerinin neresinde?
Since little time remained to 2015; how far Turkey has achieved to reach the tuberculosis targets? (5455 defa görüntülendi)
160 - 164
doi:10.5578/tt.7500
Mustafa H. TÜRKKANI, Zeki YILDIRIM 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Astım, çevre ve epigenetik
Asthma, environment and epigenetic (5115 defa görüntülendi)
165 - 169
doi:10.5578/tt.6818
Serap DURU, Emine Bahar KURT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Akciğer kanseri bir cilt metastazı FDG-PET/CT tarama
FDG-PET/CT scan in a skin metastasis from lung cancer (3351 defa görüntülendi)
170 - 171
doi:10.5578/tt.6921
Koichi KURISHIMA, Katsunori KAGOHASHI, Shijima TAGUCHİ, Hiroaki SATOH 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Aort kavis akciğer kanseri bildirilmiş donukluk
Lung cancer superimposed opacity of aortic arch (3635 defa görüntülendi)
172 - 173
doi:10.5578/tt.6786
Koichi KURISHIMA, Katsunori KAGOHASHI, Hiroaki SATOH 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tedavi almamış akciğer kanserli hastada trakeoozefageal fistul
Tracheoesophageal fistula in a treatment naive patient with lung cancer (4073 defa görüntülendi)
174 - 176
doi:10.5578/tt.7278
Özge ÖZTÜRK, Deniz KÖKSAL, Salih EMRİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]