Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 62 Sayı: 2 Yıl: 2014
Tuberculosis and Thorax
Volume: 62 Number: 2 Year: 2014
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalarında Morisky 8-maddeli ilaca uyum anketinin (MMAS-8) Türkçe geçerliliğinin kanıtlanması çalışması
Turkish validation study of Morisky 8-item medication adherence questionnaire (MMAS-8) in patients with asthma and chronic obstructive pulmonary disease (10329 defa görüntülendi)
101 - 107
doi: 10.5578/tt.7401 • PubMed: 25038378
İpek Kıvılcım OĞUZÜLGEN, Nurdan KÖKTÜRK, Zeynep IŞIKDOĞAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İkram sektörü çalışanlarının sigara yasasına ilişkin görüşleri ve işyerlerinin değerlendirilmesi
The opinion of catering sector about the smoking ban and the evaluation of establishments (5933 defa görüntülendi)
108 - 115
doi: 10.5578/tt.6903 • PubMed: 25038379
Sibel DORUK, Deniz ÇELİK, Handan İNÖNÜ KÖSEOĞLU, İlker ETİKAN, İlhan ÇETİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Aktif tüberkülozlu birey ile teması olmayan çocuklarda QuantiFERON-TB gold in-tube test ile tüberkülin cilt testinin karşılaştırılması
Comparison of QuantiFERON-TB gold in-tube test with tuberculin skin test in children who had no contact with active tuberculosis case (4590 defa görüntülendi)
116 - 121
doi: 10.5578/tt.3552 • PubMed: 25038380
Özge METİN TİMUR, Gönül TANIR, Fatma Nur ÖZ, Gülsüm İclal BAYHAN, Türkan AYDIN TEKE, Nilden TUYGUN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Van yöresinde izole edilen Mycobacterium tuberculosis suşlarının dört farklı yöntemle antimikobakteriyel ajanlara duyarlılık tespiti
Mycobacterium tuberculosis strains isolated from Van region four different sensitivity detection method antimycobacterial agents (5919 defa görüntülendi)
122 - 130
doi: 10.5578/tt.7323 • PubMed: 25038381
Elif Sanem BAYKAL, Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU, Görkem YAMAN, Mustafa BERKTAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türk Toraks Derneği üyesi olan göğüs hastalıkları hekimleri arasında sigara bırakma polikliniği yapılma sıklığı ve ilişkili faktörler
The frequency of performing smoking cessation outpatient clinic in chest disease specialists who are members of Turkish Thoracic Society and factors affecting this performance (7662 defa görüntülendi)
131 - 136
doi: 10.5578/tt.7589 • PubMed: 25038382
Pınar PAZARLI BOSTAN, Osman ELBEK, Oğuz KILINÇ, Müşerref Şule AKÇAY, Sibel KIRAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İzmir halkının tütün kullanma özelliklerinin belirlenmesi
Smoking related behaviours in Izmir (6269 defa görüntülendi)
137 - 146
doi: 10.5578/tt.6132 • PubMed: 25038383
Pakize Ayşe TURAN, Gül ERGÖR, Onur TURAN, Sinem DOĞANAY, Oğuz KILINÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPORLAR 
 
 Küçük hücreli akciğer kanseri, cilt metastazı
Skin metastasis from small cell lung cancer (12634 defa görüntülendi)
147 - 150
doi: 10.5578/tt.6872 • PubMed: 25038384
Koichi KURISHIMA, Katsunori KAGOHASHI, Gen OHARA, Kunihiko MIYAZAKI, Mio KAWAGUCHI, Norio TAKAYASHIKI, Hiroaki SATOH 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Katamenial hemoptizi: Olgu sunumu
Catamenial hemoptysis: a case report (7322 defa görüntülendi)
151 - 153
doi: 10.5578/tt.6215 • PubMed: 25038385
Aylin OKUR, Bayram METİN, Yavuz Selim İNTEPE, Halil İbrahim SERİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Akciğer hastalıklarında pnömokok hastalıkları riski ve erişkin aşılamasının önemi
The risk of pneumococcal diseases in lung diseases and the importance of adult vaccination (8307 defa görüntülendi)
154 - 159
doi: 10.5578/tt.5926 • PubMed: 25038386
Abdullah SAYINER, Arzu MİRİCİ, Aykut ÇİLLİ, Esra UZASLAN, Murat AKOVA, Mustafa Hikmet ÖZHAN, Oğuz KILINÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 2015'e az bir zaman kala Türkiye, tüberküloz hedeflerinin neresinde?
Since little time remained to 2015; how far Turkey has achieved to reach the tuberculosis targets? (6577 defa görüntülendi)
160 - 164
doi: 10.5578/tt.7500 • PubMed: 25038387
Mustafa H. TÜRKKANI, Zeki YILDIRIM 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Astım, çevre ve epigenetik
Asthma, environment and epigenetic (6438 defa görüntülendi)
165 - 169
doi: 10.5578/tt.6818 • PubMed: 25038388
Serap DURU, Emine Bahar KURT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Akciğer kanseri bir cilt metastazı FDG-PET/CT tarama
FDG-PET/CT scan in a skin metastasis from lung cancer (4106 defa görüntülendi)
170 - 171
doi: 10.5578/tt.6921 • PubMed: 25038389
Koichi KURISHIMA, Katsunori KAGOHASHI, Shijima TAGUCHİ, Hiroaki SATOH 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Aort kavis akciğer kanseri bildirilmiş donukluk
Lung cancer superimposed opacity of aortic arch (4571 defa görüntülendi)
172 - 173
doi: 10.5578/tt.6786 • PubMed: 25038390
Koichi KURISHIMA, Katsunori KAGOHASHI, Hiroaki SATOH 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tedavi almamış akciğer kanserli hastada trakeoozefageal fistul
Tracheoesophageal fistula in a treatment naive patient with lung cancer (5274 defa görüntülendi)
174 - 176
doi: 10.5578/tt.7278 • PubMed: 25038391
Özge ÖZTÜRK, Deniz KÖKSAL, Salih EMRİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]