Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 62 Sayı: 3 Yıl: 2014
Tuberculosis and Thorax
Volume: 62 Number: 3 Year: 2014
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Akut hiperkapnik solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik ventilasyonun geç başarısızlığı için risk faktörleri
The risk factors for late failure of non-invasive mechanical ventilation in acute hypercapnic respiratory failure (8099 defa görüntülendi)
177 - 182
doi: 10.5578/tt.8320 • PubMed: 25492814
Aydın ÇİLEDAĞ, Akın KAYA, Özlem ERÇEN DİKEN, Zeynep Pınar ÖNEN, Elif ŞEN, Nalan DEMİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tüberküloz kontrol programı kapsamında il değerlendirmesi
Provincial assessment in the scope of the tuberculosis control program (5308 defa görüntülendi)
183 - 190
doi: 10.5578/tt.7899 • PubMed: 25492815
Tarkan ÖZDEMİR, Mustafa H. TÜRKKANI, Leyla YILMAZ AYDIN, Çiğdem BALCI, Rabia DANACI BAŞ, Adem BİLGİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akciğer kanserli olguların biyolojik örneklerinde arsenik ve kadmiyum düzeylerinin değerlendirilmesi
The evaluation of arsenic and cadmium levels in biological samples of cases with lung cancer (4647 defa görüntülendi)
191 - 198
doi: 10.5578/tt.7902 • PubMed: 25492816
Nalan DEMİR, Vugar Ali TÜRKSOY, Zeliha KAYAALTI, Tülin SÖYLEMEZOĞLU, İsmail SAVAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akut pulmoner tromboemboli sonrası gelişen kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon sıklığı
The incidence of chronic thromboembolic pulmonary hypertension secondary to acute pulmonary thromboembolism (4496 defa görüntülendi)
199 - 206
doi: 10.5578/tt.7717 • PubMed: 25492817
İsmail KAYAALP, Yelda VAROL, Pınar ÇİMEN, Fatma DEMİRCİ ÜÇSULAR, Nuran KATGI, Mehmet ÜNLÜ, Cenk KIRAKLI, Salih Zeki GÜÇLÜ, Oktay ERGENE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Koroner arter hastalığı olan ve olmayan hastalarda obstrüktif uyku apnesinin homosistein, nitrik oksit ve total antioksidan kapasite düzeyleri ile ilişkisi
Association of obstructive sleep apnea with homocystein, nitric oxide and total antioxidant capacity levels in patients with or without coronary artery disease (6017 defa görüntülendi)
207 - 214
doi: 10.5578/tt.7845 • PubMed: 25492818
Ebru ORTAÇ ERSOY, Hikmet FIRAT, Sevgi AKAYDIN, Yeşim ÖZKAN, Mine DURUSU, Gülbahar DARILMAZ YÜCE, Recai ERGÜN, Arzu TOPELİ, Sadık ARDIÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Toraks difüzyon manyetik rezonans görüntüleme
Diffusion magnetic resonance imaging of thorax (14068 defa görüntülendi)
215 - 230
doi: 10.5578/tt.8317 • PubMed: 25492819
Adem KARAMAN, Mustafa KAHRAMAN, Erol BOZDOĞAN, Fatih ALPER, Metin AKGÜN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Önemli bir beraberlik: interstisyel akciğer hastalıkları ve uyku ilişkili solunum bozuklukları
An important concomitancy: interstitial lung diseases and sleep related breathing disorders (5900 defa görüntülendi)
231 - 235
doi: 10.5578/tt.7885 • PubMed: 25492820
Handan İNÖNÜ KÖSEOĞLU, Asiye KANBAY, Oğuz KÖKTÜRK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Warfarin doz ayarlanmasında genetik varyasyonların etkisi
Effect of genetic variations on adjusting of warfarin dose (6279 defa görüntülendi)
236 - 242
doi: 10.5578/tt.7425 • PubMed: 25492821
Gülbahar DARILMAZ YÜCE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Primer Sjogren sendromunda mukozal kuruluğa bağlı kronik oksuruk: olgu sunumu
Chronic cough due to mucosal dryness in primary Sjogren’s syndrome: a case report (3942 defa görüntülendi)
243 - 244
doi: 10.5578/tt.7937 • PubMed: 25492822
Ayşe Bilge ÖZTÜRK, Erman ÖZTÜRK, Esen KASAPOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Adölesan dönemde tanı alan çift aortik ark olgusu
An adolescent diagnosed with double aortic arch (5626 defa görüntülendi)
245 - 247
doi: 10.5578/tt.7147 • PubMed: 25492823
Fatih FIRINCI, Funda AKPINAR, Sema YILDIRIM ASLAN, Mustafa DOĞAN, Ali KOÇYİĞİT, Emin METE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pulmoner malakoplaki: olgu sunumu ve literaturun gozden gecirilmesi
Pulmonary malakoplakia: a case report and review of the literature (5440 defa görüntülendi)
248 - 252
doi: 10.5578/tt.7840 • PubMed: 25492824
Deniz KÖKSAL, Ayşenaz ÖZCAN, Funda DEMİRAĞ, Beril AKMAN, Leyla Nesrin ACAR, Erkmen GÜLHAN, Özlem ÖZMEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Cocukluk cağında spontan pnomomediastinum: astım tanısı alan adolesan olgu
Spontaneous pneumomediastinum in childhood: report of an adolescent case diagnose with asthma (5749 defa görüntülendi)
253 - 254
doi: 10.5578/tt.6814 • PubMed: 25492825
Fatih FIRINCI, Funda ÖZGÜRLER, Mustafa DOĞAN, Ali KOÇYİĞİT, Emin METE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Katastrofik tip antifosfolipid sendromlu bir olgu
A case with catastrophic antiphospholipid syndrome (3855 defa görüntülendi)
255 - 257
doi: 10.5578/tt.7360 • PubMed: 25492826
Serdar KALEMCİ, Fatma ÇİFTÇİ, Yasemin KARABACAKOĞLU, Aydın ÇİLEDAĞ, Ayten KAYI ÇANKIR, Melek TULUNAY, Akın KAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]