Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 63 Sayı: 1 Yıl: 2015
Tuberculosis and Thorax
Volume: 63 Number: 1 Year: 2015
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Ciddi kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan olgularda nöromusküler elektriksel stimülasyonu ve endurans eğitim etkinliğinin karşılaştırılması
Comparison of the effects of neuromuscular electrical stimulation and endurance training in patients with severe chronic obstructive pulmonary disease (11415 defa görüntülendi)
1 - 7
doi: 10.5578/tt.8493 • PubMed: 25849049
Dicle KAYMAZ, Pınar ERGÜN, Ebru DEMİRCİ, Neşe DEMİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun bakım dışı kliniklerde gelişen hastanede gelişen pnömoninin mali yükü
Economic burden of nosocomial pneumonia in non-intensive care clinics (3914 defa görüntülendi)
8 - 12
doi: 10.5578/tt.8725 • PubMed: 25849050
Ebru ÇAKIR EDİS, Osman Nuri HATİPOĞLU, İlker YILMAM, Necdet SÜT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pulmoner embolide yanlış tanı ve sebepleri
Misdiagnosis of pulmonary embolism and causes (5385 defa görüntülendi)
13 - 21
doi: 10.5578/tt.8562 • PubMed: 25849051
Ahmet İLVAN, Mehmet ÇELİKDEMİR, Cüneyt AYRIK, Eylem Sercan ÖZGÜR, Seyran BOZKURT, İbrahim ÇEVİK, İbrahim TOKER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tırnak yatağı kapillaroskopisinin interstisyel akciğer hastalığındaki yeri - idiyopatik olguları kollajen doku hastalığı ile ilişkili interstisyel akciğer hastalıklarından ayırabilir mi?
The role of nailfold capillaroscopy in interstitial lung diseases - can it differentiate idiopathic cases from collagen tissue disease associated interstitial lung diseases? (4502 defa görüntülendi)
22 - 30
doi: 10.5578/tt.8673 • PubMed: 25849052
Dilek ÇAKMAKÇI KARADOĞAN, Ayşe BALKARLI, Özgür ÖNAL, Göksel ALTINIŞIK, Veli ÇOBANKARA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Üst solunum yolu rezistansı sendromu (UARS) tanısında yeni bir yaklaşım: PAP yöntemi
A new approach in the diagnosis of upper airway esistance syndrome (UARS): PAP method (13777 defa görüntülendi)
31 - 36
doi: 10.5578/tt.8799 • PubMed: 25849053
Oğuz KÖKTÜRK, Ayşe BAHA, Asiye KANBAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 Nadir görülen bir difüz parankimal akciğer hastalığı: Difüz pulmoner meningotelyomatozis
A rarely seen diffuse parenchymal lung disease: diffuse pulmonary meningotheliomatosis (4532 defa görüntülendi)
37 - 41
doi: 10.5578/tt.8468 • PubMed: 25849054
Nazan ŞEN, Emine Tuba CANPOLAT, Zafer KOÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEME 
 
 Fiberoptik bronkoskopide sedasyon: Literatürün gözden geçirilmesi
Sedation for fiberoptic bronchoscopy: review of the literature (6001 defa görüntülendi)
42 - 47
doi: 10.5578/tt.8849 • PubMed: 25849055
Özlem KAR KURT, Fahrettin TALAY, Aysel KARĞI, Zehra YAŞAR, Tuncer TUĞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yeni tanımlanan bir antite: Kombine pulmoner fibrozis ve amfizem sendromu
A newly-defined entity: combined pulmonary fibrosis and emphysema syndrome (5737 defa görüntülendi)
48 - 52
doi: 10.5578/tt.7747 • PubMed: 25849056
Neslihan ÖZÇELİK, Savaş ÖZSU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Obstrüktif uyku apne sendromu olan hastalarda perioperatif değerlendirme
Perioperative evaluation for the patients with obstructive sleep apnea syndrome (4015 defa görüntülendi)
53 - 59
doi: 10.5578/tt.8378 • PubMed: 25849057
Mustafa ÇÖRTÜK, Kemal KİRAZ, Abdurrahman SÖNMEZLER, Selahattin AKYOL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Ventilatör ilişkili pnömoni tanılı yenidoğan bebeklerde endotrakeal aspirat kültürünün değeri
The value of endotracheal aspirate culture in newborn infants with ventilator associated pneumonia (3982 defa görüntülendi)
60 - 61
doi: 10.5578/tt.7846 • PubMed: 25849058
Kadir Şerafettin TEKGÜNDÜZ, Mustafa KARA, İbrahim CANER, Yaşar DEMİRELLİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nadir görülen bir bronşektazi nedeni
A rare cause of bronchiectasis (3745 defa görüntülendi)
62 - 64
doi: 10.5578/tt.8126 • PubMed: 25849059
Fatma ÇİFTCİ, Aydın ÇİLEDAĞ, Akın KAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Orta yaşlı bir hastada Bochdalek hernisi
Bochdalek hernia in a middle-aged man (5364 defa görüntülendi)
65 - 66
doi: 10.5578/tt.8064 • PubMed: 25849060
Hiroko WATANABE, Tomohiro TAMURA, Kesao IGUCHI, Katsunori KAGOHASHI, Hiroaki SATOH 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tekrarlayan pnömoninin nadir bir sebebi: FMF
A rare case of recurrent pneumonia: FMF (4084 defa görüntülendi)
67 - 70
doi: 10.5578/tt.7841 • PubMed: 25849061
Hikmet ÇOBAN, Hasan DÜZENLİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]