Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 63 Sayı: 2 Yıl: 2015
Tuberculosis and Thorax
Volume: 63 Number: 2 Year: 2015
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Akciğer kanserli hastalarda serum VEGF ve Anjiopoietin-2 düzeyinin prognostik önemi
Prognostic significance of serum vascular endothelial growth factor and Angiopoietin-2 in patients with lung cancer (2658 defa görüntülendi)
71 - 77
doi:10.5578/tt.9015
Pınar AKIN KABALAK, Aydın ÇİLEDAĞ, Nalan DEMİR, Gökhan ÇELİK, Cabir YÜKSEL, Gözde KÖYCÜ, Derya GÖKMEN ÖZTUNA, Abbas TANER, Akın KAYA, Hakan KUTLAY, Numan NUMANOĞLU, İsmail SAVAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Uyku apne sendromu tanısında gündüz polisomnografinin rolü
Role of daytime polysomnography in the diagnosis of sleep apnea syndrome (2685 defa görüntülendi)
78 - 85
doi:10.5578/tt.8538
Fatih YAKAR, Aysun YAKAR, Murat SEZER, Mustafa ERELEL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sağlık bakımı ile ilişkili pnömoni
Health-care associated pneumonia (3761 defa görüntülendi)
86 - 93
doi:10.5578/tt.9397
Burcu KARABOĞA, Ruşen UZUN, Aykut ÇİLLİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Toplumda gelişen pnömoninin tedavisinde ampisilin-sulbaktam/makrolid kombinasyonu ile tek başına florokinolon tedavilerinin karşılaştırılması
Comparison of ampicillin-sulbactam/macrolide dual therapy versus fluoroquinolone monotherapy in hospitalized patients with community-acquired pneumonia (4739 defa görüntülendi)
94 - 101
doi:10.5578/tt.9110
Burcu KARABOĞA, Aykut ÇİLLİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda ventilatörden ayırma başarısını belirlemede hipofosfateminin yeri
Effect of hypophosphatemia on weaning success from mechanical ventilation (5542 defa görüntülendi)
102 - 108
doi:10.5578/tt.8119
Atilla KARA, Muhammet Cemal KIZILARSLANOĞLU, Başak BOLAYIR, Ebru ORTAÇ ERSOY, Serpil ÖCAL, Banu ÇAKIR, Sabahat TEZCAN, Arzu TOPELİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 İleri yaşta bir olguda Scimitar sendromuna ait ÇKBT bulguları
MDCT findings of Scimitar syndrome in an elderly patient (2568 defa görüntülendi)
109 - 110
doi:10.5578/tt.8132
Canan ALTAY, Naciye Sinem GEZER, Işıl BAŞARA, Pınar BALCI, Eyüp Sabri UÇAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 KOAH ve astımda atak
Acute exacerbation in COPD and asthma (8533 defa görüntülendi)
111 - 131
doi:10.5578/tt.8975
Nurhayat YILDIRIM, Tunçalp DEMİR, Bilun GEMİCİOĞLU, Esen KIYAN, Kıvılcım OĞUZÜLGEN, Mehmet POLATLI, Sevgi SARYAL, Abdullah SAYINER, Arzu YORGANCIOĞLU, Sevim BAVBEK, Gülfem E. ÇELİK, Hakan GÜNEN, Dilşad MUNGAN, Elif ŞEN, Haluk TÜRKTAŞ, Füsun YILDIZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Gebelerde pulmoner tromboembolinin tanı ve tedavisi
Treatment and diagnosis of pulmonary embolism in pregnancy (4607 defa görüntülendi)
132 - 139
doi:10.5578/tt.6342
Savaş ÖZSU, Oğuz UZUN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Toraks difüzyon ağırlıklı görüntülemede "b değeri"
"b value" of diffusion weighted imaging (2621 defa görüntülendi)
140 - 141
doi:10.5578/tt.8757
Arzu CANAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Uzamış hava kaçağının endobronşiyal valf ile tedavisi: Olgu sunumu
Treatment of persistent air leak with endobronchial valves: a case report (2365 defa görüntülendi)
142 - 144
doi:10.5578/tt.8062
Erdoğan ÇETİNKAYA, Zehra YAŞAR, Murat ACAT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 YKL 40 ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri
YKL-40 and non-small cell lung cancer (2940 defa görüntülendi)
145
doi:10.5578/tt.8941
Beuy JOOB, Viroj WIWANITKIT, Sim Sai TIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]