Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 63 Sayı: 2 Yıl: 2015
Tuberculosis and Thorax
Volume: 63 Number: 2 Year: 2015
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Akciğer kanserli hastalarda serum VEGF ve Anjiopoietin-2 düzeyinin prognostik önemi
Prognostic significance of serum vascular endothelial growth factor and Angiopoietin-2 in patients with lung cancer (3552 defa görüntülendi)
71 - 77
doi: 10.5578/tt.9015 • PubMed: 26167963
Pınar AKIN KABALAK, Aydın ÇİLEDAĞ, Nalan DEMİR, Gökhan ÇELİK, Cabir YÜKSEL, Gözde KÖYCÜ, Derya GÖKMEN ÖZTUNA, Abbas TANER, Akın KAYA, Hakan KUTLAY, Numan NUMANOĞLU, İsmail SAVAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Uyku apne sendromu tanısında gündüz polisomnografinin rolü
Role of daytime polysomnography in the diagnosis of sleep apnea syndrome (3679 defa görüntülendi)
78 - 85
doi: 10.5578/tt.8538 • PubMed: 26167964
Fatih YAKAR, Aysun YAKAR, Murat SEZER, Mustafa ERELEL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sağlık bakımı ile ilişkili pnömoni
Health-care associated pneumonia (4701 defa görüntülendi)
86 - 93
doi: 10.5578/tt.9397 • PubMed: 26167965
Burcu KARABOĞA, Ruşen UZUN, Aykut ÇİLLİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Toplumda gelişen pnömoninin tedavisinde ampisilin-sulbaktam/makrolid kombinasyonu ile tek başına florokinolon tedavilerinin karşılaştırılması
Comparison of ampicillin-sulbactam/macrolide dual therapy versus fluoroquinolone monotherapy in hospitalized patients with community-acquired pneumonia (6384 defa görüntülendi)
94 - 101
doi: 10.5578/tt.9110 • PubMed: 26167966
Burcu KARABOĞA, Aykut ÇİLLİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda ventilatörden ayırma başarısını belirlemede hipofosfateminin yeri
Effect of hypophosphatemia on weaning success from mechanical ventilation (6830 defa görüntülendi)
102 - 108
doi: 10.5578/tt.8119 • PubMed: 26167967
Atilla KARA, Muhammet Cemal KIZILARSLANOĞLU, Başak BOLAYIR, Ebru ORTAÇ ERSOY, Serpil ÖCAL, Banu ÇAKIR, Sabahat TEZCAN, Arzu TOPELİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 İleri yaşta bir olguda Scimitar sendromuna ait ÇKBT bulguları
MDCT findings of Scimitar syndrome in an elderly patient (3329 defa görüntülendi)
109 - 110
doi: 10.5578/tt.8132 • PubMed: 26167968
Canan ALTAY, Naciye Sinem GEZER, Işıl BAŞARA, Pınar BALCI, Eyüp Sabri UÇAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 KOAH ve astımda atak
Acute exacerbation in COPD and asthma (12494 defa görüntülendi)
111 - 131
doi: 10.5578/tt.8975 • PubMed: 26167969
Nurhayat YILDIRIM, Tunçalp DEMİR, Bilun GEMİCİOĞLU, Esen KIYAN, Kıvılcım OĞUZÜLGEN, Mehmet POLATLI, Sevgi SARYAL, Abdullah SAYINER, Arzu YORGANCIOĞLU, Sevim BAVBEK, Gülfem E. ÇELİK, Hakan GÜNEN, Dilşad MUNGAN, Elif ŞEN, Haluk TÜRKTAŞ, Füsun YILDIZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Gebelerde pulmoner tromboembolinin tanı ve tedavisi
Treatment and diagnosis of pulmonary embolism in pregnancy (6489 defa görüntülendi)
132 - 139
doi: 10.5578/tt.6342 • PubMed: 26167970
Savaş ÖZSU, Oğuz UZUN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Toraks difüzyon ağırlıklı görüntülemede "b değeri"
"b value" of diffusion weighted imaging (3460 defa görüntülendi)
140 - 141
doi: 10.5578/tt.8757 • PubMed: 26167971
Arzu CANAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Uzamış hava kaçağının endobronşiyal valf ile tedavisi: Olgu sunumu
Treatment of persistent air leak with endobronchial valves: a case report (3221 defa görüntülendi)
142 - 144
doi: 10.5578/tt.8062 • PubMed: 26167972
Erdoğan ÇETİNKAYA, Zehra YAŞAR, Murat ACAT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 YKL 40 ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri
YKL-40 and non-small cell lung cancer (3663 defa görüntülendi)
145
doi: 10.5578/tt.8941 • PubMed: 26167973
Beuy JOOB, Viroj WIWANITKIT, Sim Sai TIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]