Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 63 Sayı: 3 Yıl: 2015
Tuberculosis and Thorax
Volume: 63 Number: 3 Year: 2015
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Yoğun bakımda takip edilen sepsisli hastalarda çoklu organ yetmezliği ve mortalite için risk faktörleri
Risk factors for multiorgan failure and mortality in severe sepsis patients who need intensive care unit follow-up (4868 defa görüntülendi)
147 - 157
doi: 10.5578/tt.9472 • PubMed: 26523895
Ece ÖZ, Cüneyt SALTÜRK, Zuhal KARAKURT, Özlem YAZICIOĞLU MOÇİN, Nalan ADIGÜZEL, Gökay GÜNGÖR, Özkan DEVRAN, Merih KALAMANOĞLU, Gülbanu HORZUM, Adnan YILMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 YKL-40: Obstrüktif uyku apne sendromunda yeni bir inflamatuvar biyobelirteç olarak kullanılabilir mi?
YKL-40: may be use as a new inflammatory biomarker in obstructive sleep apnea syndrome? (3121 defa görüntülendi)
158 - 164
doi: 10.5578/tt.9753 • PubMed: 26523896
Serap DURU, Gülbahar YÜCE, Hikmet FIRAT, Bengül ŞİMŞEK, Fatma UÇAR, Sadık ARDIÇ, Emine Bahar KURT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Toplumda gelişen pnömonide kombinasyon ve kinolon tedavisinin karşılaştırılması
Comparison of the combination and quinolone therapy in community acquired pneumonia (3191 defa görüntülendi)
165 - 169
doi: 10.5578/tt.9324 • PubMed: 26523897
Öznur KILIÇ SOYLAR, Oğuz KILINÇ, Hülya ELLİDOKUZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Zonguldak il merkezinde kronik obstrüktif akciğer hastalığı prevelansı
Prevalence of chronic obstructive pulmonary disease in Zonguldak province of Turkey (3022 defa görüntülendi)
170 - 177
doi: 10.5578/tt.9582 • PubMed: 26523898
Tacettin ÖRNEK, Meltem TOR, Sibel KIRAN, Figen ATALAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pulmoner hipertansiyonlu KOAH'lı olgularda pulmoner rehabilitasyon etkinliği
Pulmonary rehabilitation efficiency in copd patients with pulmonary hypertension (3590 defa görüntülendi)
178 - 184
doi: 10.5578/tt.9771 • PubMed: 26523899
İpek CANDEMİR, Pınar ERGÜN, Dicle KAYMAZ, Neşe DEMİR, Cennet Filiz TAŞDEMİR, Nurcan EGESEL, Fatma ŞENGÜL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tüberküloz hastaları nerede tanı alıyor ve tedavisi başlanıyor?
Where the tuberculosis patients are diagnosed and started to treatment? (3865 defa görüntülendi)
185 - 191
doi: 10.5578/tt.8029 • PubMed: 26523900
Tarkan ÖZDEMİR, İbrahim Halil AKKUŞ, Mustafa H. TÜRKKANI, Leyla YILMAZ AYDIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tüberküloz Damgalanma Ölçeği: Geçerliliği ve güvenilirlik
Stigma of tuberculosis scale: validity and reliability (3999 defa görüntülendi)
192 - 198
doi: 10.5578/tt.6787 • PubMed: 26523901
Saliha ÖZPINAR, Şafak TANER, Gülay YILDIRIM, Ceyda MAHLEÇ ANAR, Osman ALTIPARMAK, Hakan BAYDUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Türkiye'de tıp etiği bağlamında türbeküloz tedavisi
Treatment of tuberculosis in Turkey in terms of medical ethics (4746 defa görüntülendi)
199 - 206
doi: 10.5578/tt.9268 • PubMed: 26523903
Müge DEMİR, Nüket ÖRNEK BÜKEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 PET/CT'de pozitif tutulum saptanan eozinofilik granuloma olgusu
PET/CT positive in a case with eosiniophilic granuloma (3184 defa görüntülendi)
207 - 209
doi: 10.5578/tt.9794 • PubMed: 26523904
Melike DEMİR, Fatih METEROĞLU, Halide KAYA, Mahşuk TAYLAN, Derya YENİBERTİZ, Süreyya YILMAZ, Abdurrahman ŞENYİĞİT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Omur Yan İşlemi ile Psödotümör
Pseudotumor by lateral process of the vertebra (891411 defa görüntülendi)
210 - 211
doi: 10.5578/tt.9972 • PubMed: 26523905
Tomohiro TAMURA, Gen OHARA, Katsunori KAGOHASHİ, Hiroaki SATOH 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]