Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 63 Sayı: 4 Yıl: 2015
Tuberculosis and Thorax
Volume: 63 Number: 4 Year: 2015
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Türkiye'de akut solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik ventilasyon kullanımına göğüs hastalıkları doktorlarının yaklaşımı
Approach of pulmonologists in Turkey to noninvasive mechanical ventilation use in acute respiratory failure (3924 defa görüntülendi)
213-225
doi: 10.5578/tt.10147 • PubMed: 26963304
Aylin ÖZSANCAK UĞURLU, Begüm ERGAN, Huriye BERK TAKIR, Erdal İN, Ezgi ÖZYILMAZ, Özlem ERTAN EDİPOĞLU, Eylem ACARTÜRK, Ege GÜLEÇ BALBAY, Aslı GÖREK DİLEKTAŞLI, Tülay KIVANÇ, Pervin KORKMAZ EKREN, Sevinç SARINÇ ULAŞLI, Ilgaz DOĞRUL, Elif YILMAZEL UÇAR, Şehnaz OLGUN, Özkan DEVRAN, Recai ERGUN, Zuhal KARAKURT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Mdr ve Xdr Mycobacterium tuberculosis örneklerinden streptomisin direncinden sorumlu rpsL ve rrs gen mutasyonlarının analizi
Analysis of rpsL and rrs genes mutations related to streptomycin resistance in Mdr and Xdr clinical isolates of Mycobacterium tuberculosis (4233 defa görüntülendi)
235-242
doi: 10.5578/tt.6474 • PubMed: 26963306
Mohammad ARJOMANDZADEGAN, Somayeh GRAVAND 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Plevral tüberküloz tanısında plevrasıvısı adenozin deaminaz ve neopterin düzeylerinin kıyaslanması
The comparative value of pleural fluid adenosine deaminase and neopterin levels in diagnostic utility of pleural tuberculosis (3108 defa görüntülendi)
243-249
doi: 10.5578/tt.9973 • PubMed: 26963307
Filiz KOŞAR, Sibel YURT, Burcu ARPINAR YİĞİTBAŞ, Barış ŞEKER, Hatice KUTBAY ÖZÇELİK, Hafize UZUN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Fagerström nikotin bağımlılığı testinin Türkçe versiyonunun psikometrik özellikleri
Psychometric properties of the Turkish version of the Fagerström test for nicotine dependence (11356 defa görüntülendi)
250-256
doi: 10.5578/tt.8878 • PubMed: 26963308
Mehmet Atilla UYSAL, Derya ÖZTUNA, Ayşe BAHADIR, Aslı GÖREK DİLEKTAŞLI, Çağatay KARŞIDAĞ, Aynur HOROZ, Sinem İLİAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
ORJİNAL ARAŞTIRMA 
 
 Astımlı hastalarda depo akarı duyarlılığı ve ilişkili faktörler
Storage mite sensitivity and related factors in asthmatic patients (4281 defa görüntülendi)
226-234
doi: 10.5578/tt.8854 • PubMed: 26963305
Serdar AKPINAR, Sema CANBAKAN, Dilşad MUNGAN, Yılmaz BAŞER, Evrim Eylem AKPINAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Wegener granülomatozis akciğer tutulumunda bilgisayarlı tomografi bulguları: Resimlerle bir konu
Computed tomography findings in pulmonary involvement of wegener's granulomatosis: Pictorial review (8745 defa görüntülendi)
257-264
doi: 10.5578/tt.9986 • PubMed: 26963309
Necdet POYRAZ, Celalettin KORKMAZ, Durdu Mehmet YAVŞAN, Suat KESKİN, Turgut TEKE, Kemal ÖDEV 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Astım-KOAH overlap sendromu
Asthma-COPD overlap syndrome (7457 defa görüntülendi)
265-277
doi: 10.5578/tt.9885 • PubMed: 26963310
Elif ŞEN, Kıvılcım OĞUZÜLGEN, Sevim BAVBEK, Hakan GÜNEN, Esen KIYAN, Haluk TÜRKTAŞ, Arzu YORGANCIOĞLU, Mehmet POLATLI, Füsun YILDIZ, Gülfem ÇELİK, Tunçalp DEMİR, Bilun GEMİCİOĞLU, Dilşad MUNGAN, Sevgi SARYAL, Abdullah SAYINER, Nurhayat YILDIRIM 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İdiopatik pulmoner fibroziste güncel tedavi yaklaşımı
Current management of idiopathic pulmonary fibrosis (8238 defa görüntülendi)
278-290
doi: 10.5578/tt.9181 • PubMed: 26963311
Zehra YAŞAR, Erdoğan ÇETİNKAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Endobronşiyal tutulum gösteren Takayasu arteriti olgusu
A case of Takayasu's arteritis with endobronchial involvement (3814 defa görüntülendi)
291-295
doi: 10.5578/tt.8613 • PubMed: 26963312
Meltem ÇOBAN AĞCA, Dildar DUMAN, Fatma Merve TEPETAM, Fatma TOKGÖZ, Ayçim ŞEN, Hakan GÜNEN, Tülay YARKIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Toraksın difüzyon ağırlıklı MR görüntülemesi
Diffusion weighted imaging of the chest (2687 defa görüntülendi)
296-297
doi: 10.5578/tt.8912 • PubMed: 26963313
Ali Kemal SİVRİOĞLU, Kemal KARA, Ersin ÖZTÜRK, Erol KILIÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 
Homozygous methylene tetra hydro folate reductase-677TT gene mutation: Case of pulmonary thromboembolism (2874 defa görüntülendi)
298-299
doi: 10.5578/tt.9050 • PubMed: 26963314
Gülistan KARADENİZ, Serpil BULAÇ KIR, Sibel DORUK, Özlem İNCE, Dilek GÜNDÜZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 
Does diabetic neuropathy affect cyclic alternating pattern rates in patients with obstructive sleep apnea syndrome? (2857 defa görüntülendi)
300-301
doi: 10.5578/tt.9612 • PubMed: 26963315
Asiye KANBAY, Handan İNÖNÜ KÖSEOĞLU, Oğuz KÖKTÜRK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
63. cilt konu ve yazar indeksi
63nd volume subject and author index

(9 defa görüntülendi)
302-307
Düzeltme/Erratum (9 defa görüntülendi)308