Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 64 Sayı: 1 Yıl: 2016
Tuberculosis and Thorax
Volume: 64 Number: 1 Year: 2016
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Türkiye'de kronik solunum yetmezliğinde evde noninvaziv mekanik ventilasyon kullanımına göğüs hastalıkları doktorlarının yaklaşımı
Approach of pulmonologists in Turkey to noninvasive mechanical ventilation use at home for chronic respiratory failure (3209 defa görüntülendi)
1-8
doi: 10.5578/tt.8651 • PubMed: 27266279
Aylin ÖZSANCAK UĞURLU, Huriye BERK TAKIR, Begüm ERGAN, Erdal İN, Ezgi ÖZYILMAZ, Özlem ERTAN EDİPOĞLU, Eylem ACARTÜRK, Ege GÜLEÇ BALBAY, Aslı GÖREK DİLEKTAŞLI, Tülay KIVANÇ, Pervin KORKMAZ EKREN, Sevinç SARINÇ ULAŞLI, Ilgaz DOĞRUL, Elif YILMAZEL UÇAR, Şehnaz OLGUN, Özkan DEVRAN, Recai ERGUN, Zuhal KARAKURT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İyatrojenik immün baskılanmış hastalarda pulmoner mikrosporidiosisin değerlendirilmesi
Evaluation of pulmonary microsporidiosis in iatrogenically immunosuppressed patients (3328 defa görüntülendi)
9-16
doi: 10.5578/tt.10207 • PubMed: 27266280
Soykan ÖZKOÇ, Songül BAYRAM DELİBAŞ, Çiler AKISÜ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı infektif alevlenmelerinde nebül magnezyum sülfatın etkinliği
Efficiency of nebulised magnesium sulphate in infective exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease (4880 defa görüntülendi)
17-26
doi: 10.5578/tt.9854 • PubMed: 27266281
Şule CÖMERT, Esen KIYAN, Gülfer OKUMUŞ, Orhan ARSEVEN, Turhan ECE, Halim İŞSEVER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akciğer tüberkülozu temaslılarında hastalanma ve koruyucu tedavinin etkinliği
Tuberculosis screening and efficacy of prophylaxis in contacts of patients with pulmonary tuberculosis (3130 defa görüntülendi)
27-33
doi: 10.5578/tt.9167 • PubMed: 27266282
Bektaş KISA, Nesrin SARIMURAT, Sinem KOYMAN, Şevket SAYICI, Aylin BABALIK, Zeki KILIÇASLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde tümör belirteci olarak DR-70'in sensitivite ve spesifitesi
The sensitivity and specifity of DR-70 immunoassay as a tumor marker for non-small cell lung cancer (3283 defa görüntülendi)
34-40
doi: 10.5578/tt.10327 • PubMed: 27266283
Sibel ARINÇ, Umut Sabri KASAPOĞLU, Özlem Makbule AKBAY, Özlem ORUÇ, Nurcan PAKER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kronik obstrüktif akciğer hastalığında nutrisyon değerlendirmesinde göğüs hastalıkları doktorlarının farkındalığı
The awareness of chest physicians about nutritional assessment in chronic obstructive pulmonary disease (3325 defa görüntülendi)
41-46
doi: 10.5578/tt.10457 • PubMed: 27266284
Sinem İLİAZ, Raim İLİAZ, Şermin BÖREKÇİ, Sinem ATİK GÜNGÖR, Efsun Gonca UĞUR CHOUSEIN, Seda TURAL ONUR, Elif TANRIVERDİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Kronik obstrüktif akciğer hastalığında epigenetik ve güncel tedavi yaklaşımları
Epigenetic and current treatment approaches in chronic obstructive pulmonary disease (3649 defa görüntülendi)
47-52
doi: 10.5578/tt.7882 • PubMed: 27266285
Serap DURU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İntratorasik lenfadenopatilerin tanısında transbronşiyal iğne aspirasyonu yöntemi ile elde edilen aspirata sitopatolojik yaklaşım
A cytopathological approach to diagnosing intrathoracic lymphadenopathy using aspirates obtained by the transbronchial needle aspiration method (3580 defa görüntülendi)
53-59
doi: 10.5578/tt.9478 • PubMed: 27266286
Gülzade ÖZYALVAÇLI, Zehra YAŞAR, Erdoğan ÇETİNKAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Malign plevral mezotelyomada ilaç taşıyıcı nanosistemler
Drug carrier nanosystems in malignant pleural mesothelioma (3434 defa görüntülendi)
60-68
doi: 10.5578/tt.10008 • PubMed: 27266287
Didem TURGUT COŞAN, Güntülü AK, İlknur DAĞ, Ahu SOYOCAK, Gökhan DİKMEN, Aylin DAL, Hasan V. GÜNEŞ, Muzaffer METİNTAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 β-HCG sektere eden küçük hücre dışı akciğer kanseri
β-HCG secretion by a non-small cell lung cancer: a case report (3817 defa görüntülendi)
69-72
doi: 10.5578/tt.8936 • PubMed: 27266288
Burcu CİRİT KOÇER, Yurdanur ERDOĞAN, Berna AKINCI ÖZYÜREK, Sertaç BÜYÜKYAYLACI ÖZDEN, Funda DEMİRAĞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Çoklu pulmoner nodülün nadir sebebi; herediter hemorajik telenjiektazi
An uncommon cause of multiple pulmonary nodules; hereditary hemorrhagic telangiectasia (3284 defa görüntülendi)
73-76
doi: 10.5578/tt.8900 • PubMed: 27266289
Şule KOŞAR, Betül KIZILDAĞ, Arzu CANAN, Ozan KARATAĞ, Uğur GÖNLÜGÜR, Abdullah SARIYILDIRIM 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPORLAR 
 
 Trakea divertikülü: Kronik öksürük ve tekrarlayan akciğer infeksiyonlarının nadir bir nedeni
Tracheal diverticulum: an unusual cause of chronic cough and recurrent respiratory infections (4222 defa görüntülendi)
77-82
doi: 10.5578/tt.9700 • PubMed: 27266290
Rajendra Prasad TAKHAR, Motilal BUNKAR, Shubhra JAIN, Sanjay GHABALE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda ekstrakorporeal karbondioksit uygulaması
Removal of extracorporeal carbon dioxide in chronic obstructive pulmonary disease patients (2899 defa görüntülendi)
83-86
doi: 10.5578/tt.9756 • PubMed: 27266291
Fulsen BOZKUŞ, Bora BİLAL, Hafize ÖKSÜZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 İntratorasik dev fibrolipomanın radyolojik görünümü
The radiological appearance of a giant intrathoracic fibrolipoma (2528 defa görüntülendi)
87-90
doi: 10.5578/tt.8892 • PubMed: 27266292
Emine DAĞISTAN, Abdullah Yüksel BARUT, Yeşim KARAGÖZ, Neslihan FENER, Arzu CANAN, Betül KIZILDAĞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yeni tanımlanan bir antite: Kombine pulmoner fibrozis ve amfizem sendromu
The newly defined entity: combined pulmonary fibrosis and emphysema syndrome (7653 defa görüntülendi)
91-93
doi: 10.5578/tt.10133 • PubMed: 27266293
Gülistan KARADENİZ, Sibel DORUK, Neslin ŞAHİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nargile kullanımı
Waterpipe tobacco smoking (1313 defa görüntülendi)
94-96
doi: 10.5578/tt.13935 • PubMed: 27266294
Hakan GÜNEN, Hisham TARRAF, Abbas NEMATI, Mohammed AL GHOBAIN4, Sana AL MUTAIRI, Zeina AOUN BACHA 
[Özet ] [PDF ]