Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 64 Sayı: 4 Yıl: 2016
Tuberculosis and Thorax
Volume: 64 Number: 4 Year: 2016
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Türkiye'de akciğer kanseri tanısında hastane yatış maliyetleri: Hastalığın histolojik tipi ve evresi maliyeti etkiler mi?
Hospitalization costs of lung cancer diagnosis in Turkey: Is there a difference between histological types and stages? (2619 defa görüntülendi)
263-268
doi: 10.5578/tt.10132 • PubMed: 28393715
Murat TÜRK, Fatma YILDIRIM, Ahmet Selim YURDAKUL, Can ÖZTÜRK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Erişkin astımlı hastanın influenza aşısına yaklaşımı farklı mı?
Attitudes of adult asthma patients towards influenze vaccination (2062 defa görüntülendi)
269-274
doi: 10.5578/tt.42397 • PubMed: 28366139
Zeynep ÇELEBİ SÖZENER, Mehmet MISIRLIGİL, Pamir ÇERÇİ, Ömür AYDIN, Reşat KENDİRLİNAN, Betül SİN, Zeynep MISIRLIGİL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türkiye'de sektörlere göre pnömokonyoz ve farklı özellikleri
Pneumoconiosis in different sectors and their differences in Turkey (2421 defa görüntülendi)
275-282
doi: 10.5578/tt.27995 • PubMed: 28393716
Nur Şafak ALICI, Arif ÇIMRIN, Ayşe COŞKUN BEYAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Obstrüktif uyku apne sendromlu çocuklarda leptin seviyeleri
Leptin levels in children with obstructive sleep apnea syndrome (1806 defa görüntülendi)
283-288
doi: 10.5578/tt.21009 • PubMed: 28393717
Ayhan SÖĞÜT, Şerefden AÇIKGÖZ, Lokman UZUN, Mehmet Birol UĞUR, Remzi ALTIN, Elif DAĞLI, Athanasios KADITIS, Refika ERSU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Kronik obstrüktif akciğer hastalığında komorbiditelerin hastalık üzerine etkileri
Comorbidities and their impact on chronic obstructive pulmonary disease (2195 defa görüntülendi)
289-298
doi: 10.5578/tt.2245 • PubMed: 28393718
Neşe DURSUNOĞLU, Nurdan KÖKTÜRK, Ayşe BAHA, Ahmet Kaya BİLGE, Şermin BÖREKÇİ, Fatma ÇİFTÇİ, Makbule GEZMEN KARADAĞ, Ebru ÇALIK KÜTÜKÇÜ, Ayşın NOYAN, Mehmet POLATLI, Zeynep Pınar ÖNEN, Sevinç SARINÇ, Sema UMUT, Esra UZASLAN, Ayşe KUBAT ÜZÜM, Öznur AKKOCA YILDIZ, Turkish Thoracic Society- COPD Comorbidity Group 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Uyku testi nerde yapılmalı; laboratuvarda mı, evde mi?
Where do we perform sleep test: In the laboratory or at home? (3304 defa görüntülendi)
299-305
doi: 10.5578/tt.28034 • PubMed: 28366143
Handan İNÖNÜ KÖSEOĞLU, Asiye KANBAY, Turan ACICAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Astım tanısı alan trakeal leiyomiyom olgusu
A case of tracheal leiomyoma misdiagnosed as asthma (1952 defa görüntülendi)
306-309
doi: 10.5578/tt.27665 • PubMed: 28393719
Ayperi ÖZTÜRK, Zafer AKTAŞ, Aydın YILMAZ, Havva YEŞİLDAĞLI, Leyla MEMİŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 İnflamatuvar bağırsak hastalığı ve pulmoner emboli: 3 olgu nedeniyle
Inflammatory bowel disease and pulmonary embolism: Because of 3 cases (2956 defa görüntülendi)
310-314
doi: 10.5578/tt.10745 • PubMed: 28366145
Betül ABANOZ, Arif MANSUR COŞAR, Müge ERBAY, Savaş ÖZSU, Yılmaz BÜLBÜL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Metakron primer akciğer kanserleri: Hayat boyu takibin önemi
Metachronous primary lung cancers: The importance of a lifelong follow up (1522 defa görüntülendi)
315-316
doi: 10.5578/tt.28072 • PubMed: 28393720
Zafer KOÇAK, Osman HATİPOĞLU, Dilruba OKUMUŞ, Gündeniz ALTIAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 EGFR Mutasyon akciğer adenokarsinom olarak gefitinib iktisap T790M direnci
Acquired T790M resistance do afatinib in EGFR mutated lung adenocarcinoma (1543 defa görüntülendi)
317-318
doi: 10.5578/tt.22081 • PubMed: 28393721
Kunihiko MIYAZAKI, Shinya SATO, Takahide KODAMA, Hiroaki SATOH, Nobuyuki HIZAWA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pozitif FDG PET/Pnömokonyoz olan bir hastada BT bulguları
Positive FDG PET/CT findings in a patient with pneumoconiosis (1833 defa görüntülendi)
319-320
doi: 10.5578/tt.25304 • PubMed: 28393722
Tomohiro TAMURA, Gen OHARA, Katsunori KAGOHASHI, Hiroaki SATOH 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Dev endotrakeal trombüs: Post-operatif dispnenin nadir bir nedeni
Giant endotracheal thrombus: a rare cause of post-operative dyspnea (1875 defa görüntülendi)
321-323
doi: 10.5578/tt.9236 • PubMed: 28393723
Özge ÖZTÜRK, Dorina ESENDAĞLI, Emine Yazıcı, Deniz Köksal, Salih Kahraman Ahmet Emrİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
64. Cilt Konu ve Yazar İndeksi
64nd volume subject and author index

(6 defa görüntülendi)
324-329