Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 65 Sayı: 2 Yıl: 2017
Tuberculosis and Thorax
Volume: 65 Number: 2 Year: 2017
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Kronik obstrüktif akciğer hastalarında farklı tiplerde inhaler cihazların değerlendirilmesi ve önemi
Evaluation and importance of different types of inhaler device in patients with chronic obstructive lung disease (188 defa görüntülendi)
69-79
doi:10.5578/tt.54112
Can ÖZTÜRK, Yağmur ALDAĞ, Nilgün YILMAZ DEMİRCİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Türkiye kronik hava yolu hastalıkları önleme ve kontrol programı (gard türkiye) birinci basamakta çalışan hekim eğitimi bilgi değerlendirme sonuçları
Assessing the knowledge in primary health care following an educational course structured in the context of gard chronic airway diseases national control program (284 defa görüntülendi)
80-89
doi:10.5578/tt.53804
Ferda Öner ERKEKOL, Nurdan KÖKTÜRK, Dilşad MUNGAN, Cansın SAÇKESEN, Zeynep Pınar ÖNEN, Seçil ÖZKAN, Arzu BALKAN, Pınar ERGÜN, Can Naci KOCABAŞ, Nur Baran AKSAKAL, Banu EKİCİ, Zübeyde ÖZKAN ALTUNAY, Bilun GEMİCİOĞLU, Arzu YORGANCIOĞLU  
[Özet ] [PDF ] 
 Türk popülasyonundaki koah hastalarında IL-1β polimorfizmi
IL-1β polymorphism in copd patients in Turkish population (155 defa görüntülendi)
90-96
doi:10.5578/tt.52778
Onur BAYKARA, Nuriye Banu TÖMEKÇE TAŞKIRAN, Şadan SOYYİĞİT, Nur BUYRU 
[Özet ] [PDF ] 
 Seksen yaş üzerindeki akciğer kanseri olguları ve sağkalımı etkileyen faktörler
Lung carcinoma patients aged eighty years over and prognostic factors affecting survival (218 defa görüntülendi)
97-105
doi:10.5578/tt.27881
Umut Sabri KASAPOĞLU, Sinem GÜNGÖR, Sibel ARINÇ, Murat YALÇINSOY, Aysun MISIRLIOĞLU, Özlem Makbule AKBAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Ağır amfizem için hacim azaltıcı sarmal tedavisi öncesi kantitatif perfüzyon sintigrafisi değerlendirmesinin işlemin etkinliğini belirlemedeki rolü
Role of quantitative perfusion scintigraphy evaluation in determination of the efficiency of the procedure before lung volume reduction coil treatment for severe emphysema (163 defa görüntülendi)
106-111
doi:10.5578/tt.57291
Fidan YILDIZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Meme küçültme cerrahisinin solunum fonksiyon testleri üzerine etkisi
Effect of reduction mammoplasty on the pulmonary function tests (178 defa görüntülendi)
112-116
doi:10.5578/tt.50742
Erhan UĞURLU, Adem TOPKARA, Adem ÖZKAN, Ramazan Hakan ÖZCAN, İlknur CAN, Göksel ALTINIŞIK 
[Özet ] [PDF ] 
 Polen gıda allerjisi sendromu
Pollen food allergy syndrome (187 defa görüntülendi)
138-145
doi:10.5578/tt.32167
Özlem KAR KURT, Mustafa ERKOÇOĞLU, Mevlüt KURT 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Türk Toraks Derneği ulusal spirometri ve laboratuvar standartları
Turkish Thoracic Society national spirometry and laboratory standards (292 defa görüntülendi)
117-130
doi:10.5578/tt.50748
Gaye ULUBAY, Nurdan KÖKTÜRK, Aslı GÖREK DİLEKTAŞLI, Elif ŞEN, Fatma ÇİFTCİ, Tunçalp DEMİR, Öznur YILDIZ, Bilun GEMİCİOĞLU, Sevgi SARYAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Hepatit C ve pulmoner fibrozis
Hepatitis C and pulmonary fibrosis (170 defa görüntülendi)
131-137
doi:10.5578/tt.35288
Oğuzhan OKUTAN, Ömer AYTEN 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Dikkat; wheezing ve boyun ağrısı birlikteliği spontan pnömomediastinumun erken tanısı için işaret olabilir
Red flag; wheezing with neck pain may be a clue to the early diagnosis of spontaneous pneumomediastinum (155 defa görüntülendi)
146-149
doi:10.5578/tt.24232
Ali YURTSEVEN, E. Ulaş SAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Nadir senkron tümör: Skuamöz hücreli akciğer kanseri ve dilin adenoid kistik karsinomu
A rare synchronous tumor: primary squamous cell lung cancer and adenoid cystic carcinoma of the tongue (144 defa görüntülendi)
150-153
doi:10.5578/tt.13923
Gülistan KARADENİZ, Zehra YAŞAR, Fatma ÜÇSULAR, Gülcan ÜRPEK, Melih BÜYÜKŞİRİN 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA RAPORLAR 
 
 Eroin inhalasyonuna bağlı akut eozinofilik pnömoni
Acute eosinophilic pneumonia secondary to heroin inhalation (165 defa görüntülendi)
154-156
doi:10.5578/tt.10438
Damla EYÜPOĞLU, Ebru ORTAÇ ERSOY, Kazım ROLLAS, Arzu TOPELİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Bağışıklık sistemi normal bir olguda kist hidatik cerrahisi sonrası kronik nekrotizan pulmoner aspergillozis gelişimi
Chronic necrotizing pulmonary aspergillosis in an immunocompetent patient after the surgery of hydatid cyst (158 defa görüntülendi)
157-60
doi:10.5578/tt.13957
Nagehan EMİRALİOĞLU, Hatice Nursun ÖZCAN, Diclehan ORHAN, Mithat HALİLOĞLU, Ali Bülent CENGİZ, Elmas Ebru YALÇIN, Deniz DOĞRU ERSÖZ, Nural KİPER, Hayriye Uğur ÖZÇELİK 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Yaşlı hastada skapulaya komşu lipom
Lipoma adjacent to scapula in an elderly (145 defa görüntülendi)
161-162
doi:10.5578/tt.22082
Shijima TAGUCHI, Norio TAKAYASHIKI, Hiroaki SATOH 
[Özet ] [PDF ] 
 İmmünsüprese çocukta interstisyel akciğer hastalığını taklit eden sitomegalovirüs pnömonisi
Cytomegalovirus pneumonia in an immunosuppressed child mimicking interstitial lung disease (148 defa görüntülendi)
163-164
doi:10.5578/tt.26305
Esra KARAKUŞ, Güzin CİNEL, Saliha Kanık YÜKSEK, Belgin GÜLHAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğer kanserinden duedenal ve pankreatik metastaz
Duodenal and pancreas metastasis from lung cancer (152 defa görüntülendi)
165-168
doi:10.5578/tt.24112
Tomohiro TAMURA ,Gen OHARA, Katsunori KAGOHASHI, Norio TAKAYASHIKI, Hiroaki SATOH 
[Özet ] [PDF ]