Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 65 Sayı: 2 Yıl: 2017
Tuberculosis and Thorax
Volume: 65 Number: 2 Year: 2017
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Kronik obstrüktif akciğer hastalarında farklı tiplerde inhaler cihazların değerlendirilmesi ve önemi
Evaluation and importance of different types of inhaler device in patients with chronic obstructive lung disease (2098 defa görüntülendi)
69-79
doi: 10.5578/tt.54112 • PubMed: 28990885
Can ÖZTÜRK, Yağmur ALDAĞ, Nilgün YILMAZ DEMİRCİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türkiye kronik hava yolu hastalıkları önleme ve kontrol programı (gard türkiye) birinci basamakta çalışan hekim eğitimi bilgi değerlendirme sonuçları
Assessing the knowledge in primary health care following an educational course structured in the context of gard chronic airway diseases national control program (2525 defa görüntülendi)
80-89
doi: 10.5578/tt.53804 • PubMed: 28990886
Ferda Öner ERKEKOL, Nurdan KÖKTÜRK, Dilşad MUNGAN, Cansın SAÇKESEN, Zeynep Pınar ÖNEN, Seçil ÖZKAN, Arzu BALKAN, Pınar ERGÜN, Can Naci KOCABAŞ, Nur Baran AKSAKAL, Banu EKİCİ, Zübeyde ÖZKAN ALTUNAY, Bilun GEMİCİOĞLU, Arzu YORGANCIOĞLU  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türk popülasyonundaki koah hastalarında IL-1β polimorfizmi
IL-1β polymorphism in copd patients in Turkish population (1739 defa görüntülendi)
90-96
doi: 10.5578/tt.52778 • PubMed: 28990887
Onur BAYKARA, Nuriye Banu TÖMEKÇE TAŞKIRAN, Şadan SOYYİĞİT, Nur BUYRU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Seksen yaş üzerindeki akciğer kanseri olguları ve sağkalımı etkileyen faktörler
Lung carcinoma patients aged eighty years over and prognostic factors affecting survival (9208 defa görüntülendi)
97-105
doi: 10.5578/tt.27881 • PubMed: 28990888
Umut Sabri KASAPOĞLU, Sinem GÜNGÖR, Sibel ARINÇ, Murat YALÇINSOY, Aysun MISIRLIOĞLU, Özlem Makbule AKBAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ağır amfizem için hacim azaltıcı sarmal tedavisi öncesi kantitatif perfüzyon sintigrafisi değerlendirmesinin işlemin etkinliğini belirlemedeki rolü
Role of quantitative perfusion scintigraphy evaluation in determination of the efficiency of the procedure before lung volume reduction coil treatment for severe emphysema (2701 defa görüntülendi)
106-111
doi: 10.5578/tt.57291 • PubMed: 28990889
Fidan YILDIZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Meme küçültme cerrahisinin solunum fonksiyon testleri üzerine etkisi
Effect of reduction mammoplasty on the pulmonary function tests (1679 defa görüntülendi)
112-116
doi: 10.5578/tt.50742 • PubMed: 28990890
Erhan UĞURLU, Adem TOPKARA, Adem ÖZKAN, Ramazan Hakan ÖZCAN, İlknur CAN, Göksel ALTINIŞIK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Polen gıda allerjisi sendromu
Pollen food allergy syndrome (3335 defa görüntülendi)
138-145
doi: 10.5578/tt.32167 • PubMed: 28990893
Özlem KAR KURT, Mustafa ERKOÇOĞLU, Mevlüt KURT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Türk Toraks Derneği ulusal spirometri ve laboratuvar standartları
Turkish Thoracic Society national spirometry and laboratory standards (5329 defa görüntülendi)
117-130
doi: 10.5578/tt.50748 • PubMed: 28990891
Gaye ULUBAY, Nurdan KÖKTÜRK, Aslı GÖREK DİLEKTAŞLI, Elif ŞEN, Fatma ÇİFTCİ, Tunçalp DEMİR, Öznur YILDIZ, Bilun GEMİCİOĞLU, Sevgi SARYAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hepatit C ve pulmoner fibrozis
Hepatitis C and pulmonary fibrosis (1979 defa görüntülendi)
131-137
doi: 10.5578/tt.35288 • PubMed: 28990892
Oğuzhan OKUTAN, Ömer AYTEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Dikkat; wheezing ve boyun ağrısı birlikteliği spontan pnömomediastinumun erken tanısı için işaret olabilir
Red flag; wheezing with neck pain may be a clue to the early diagnosis of spontaneous pneumomediastinum (2362 defa görüntülendi)
146-149
doi: 10.5578/tt.24232 • PubMed: 28990894
Ali YURTSEVEN, E. Ulaş SAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nadir senkron tümör: Skuamöz hücreli akciğer kanseri ve dilin adenoid kistik karsinomu
A rare synchronous tumor: primary squamous cell lung cancer and adenoid cystic carcinoma of the tongue (1803 defa görüntülendi)
150-153
doi: 10.5578/tt.13923 • PubMed: 28990895
Gülistan KARADENİZ, Zehra YAŞAR, Fatma ÜÇSULAR, Gülcan ÜRPEK, Melih BÜYÜKŞİRİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPORLAR 
 
 Eroin inhalasyonuna bağlı akut eozinofilik pnömoni
Acute eosinophilic pneumonia secondary to heroin inhalation (2137 defa görüntülendi)
154-156
doi: 10.5578/tt.10438 • PubMed: 28990896
Damla EYÜPOĞLU, Ebru ORTAÇ ERSOY, Kazım ROLLAS, Arzu TOPELİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bağışıklık sistemi normal bir olguda kist hidatik cerrahisi sonrası kronik nekrotizan pulmoner aspergillozis gelişimi
Chronic necrotizing pulmonary aspergillosis in an immunocompetent patient after the surgery of hydatid cyst (1784 defa görüntülendi)
157-60
doi: 10.5578/tt.13957 • PubMed: 28990897
Nagehan EMİRALİOĞLU, Hatice Nursun ÖZCAN, Diclehan ORHAN, Mithat HALİLOĞLU, Ali Bülent CENGİZ, Elmas Ebru YALÇIN, Deniz DOĞRU ERSÖZ, Nural KİPER, Hayriye Uğur ÖZÇELİK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Yaşlı hastada skapulaya komşu lipom
Lipoma adjacent to scapula in an elderly (1432 defa görüntülendi)
161-162
doi: 10.5578/tt.22082 • PubMed: 28990898
Shijima TAGUCHI, Norio TAKAYASHIKI, Hiroaki SATOH 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İmmünsüprese çocukta interstisyel akciğer hastalığını taklit eden sitomegalovirüs pnömonisi
Cytomegalovirus pneumonia in an immunosuppressed child mimicking interstitial lung disease (1454 defa görüntülendi)
163-164
doi: 10.5578/tt.26305 • PubMed: 28990899
Esra KARAKUŞ, Güzin CİNEL, Saliha Kanık YÜKSEK, Belgin GÜLHAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akciğer kanserinden duedenal ve pankreatik metastaz
Duodenal and pancreas metastasis from lung cancer (1885 defa görüntülendi)
165-168
doi: 10.5578/tt.24112 • PubMed: 28990900
Tomohiro TAMURA ,Gen OHARA, Katsunori KAGOHASHI, Norio TAKAYASHIKI, Hiroaki SATOH 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]