Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 65 Sayı: 3 Yıl: 2017
Tuberculosis and Thorax
Volume: 65 Number: 3 Year: 2017
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Türkiye'de astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda gerçek yaşam profili
Real life profile of asthma and chronic obstructive pulmonary disease patients in Turkey (3208 defa görüntülendi)
167-179
doi: 10.5578/tt.54065 • PubMed: 29135394
Zeynep MİSİRLİGİL, Arif ÇIMRIN, Hakan GÜNEN,Tevfik ÖZLÜ, Aykut ÇİLLİ, Levent AKYILDIZ, Hasan BAYRAM, Bilun GEMİCİOĞLU, Esra UZASLAN, Öznur ABADOĞLU, Mecit SUERDEM 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Periferik lenf nodu tüberkülozu hastalarında paradoksik yanıtın özellikleri ve göstergeleri
Pattern and predictors of paradoxical response in patients with peripheral lymph node tuberculosis (1654 defa görüntülendi)
180-185
doi: 10.5578/tt.27597 • PubMed: 29135395
Supreet BATRA, Govind Singh RAJAWAT, Rajendra Prasad TAKHAR, Manohar Lal GUPTA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Maraş otu kullanan ve sigara içenlerde serum telomeraz düzeyleri
Serum telomerase levels in smokers and smokeless tobacco users as Maras powder (1987 defa görüntülendi)
186-192
doi: 10.5578/tt.58640 • PubMed: 29135396
Fulsen BOZKUŞ, Nurhan ATİLLA, Seçil ŞİMŞEK, Ergül KURUTAŞ, Anıl SAMUR, Hüseyin ARPAĞ, Hasan KAHRAMAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pakistan Hazara Kpk bölgesinde çok ilaca dirençli tüberküloz tedavisi alan hastada amikasine bağlı gelişen elektrolit dengesizliği
Electrolytes imbalance caused by amikacin in patients receiving multi drug resistance- tuberculosis treatment at Hazara region Kpk, Pakistan (2704 defa görüntülendi)
193-201
doi: 10.5578/tt.54090 • PubMed: 29135397
Faheem JAN, Mukhtiar HASSAN, Naveed MUHAMAD, Shahid WALI, Hafiz Sajid AKBAR, Qazi Mashhood ATTA, Farzana GUL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Obezitenin KOAH’lı hastalarda dispne, egzersiz kapasitesi, yürüme işi ve iş yükü üzerine etkisi
The effect of obesity on dyspnea, exercise capacity, walk work and workload in patients with COPD (2260 defa görüntülendi)
202-209
doi: 10.5578/tt.57228 • PubMed: 29135398
Hülya ŞAHİN, İlknur NAZ, Yelda VAROL, Berna KÖMÜRCÜOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Difüz parankimal akciğer hastalıklarında prognozla ilişkili parametrelerin araştırılması
Investigation of parameters related to prognosis in diffuse parenchymal lung diseases prognosis in interstitial lung diseases (2133 defa görüntülendi)
210-219
doi: 10.5578/tt.57501 • PubMed: 29135399
Coşkun CANIVAR, Züleyha BİNGÖL, Zeki KILIÇASLAN, Tülin ÇAĞATAY, N. Gülfer OKUMUŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pneumocystis jirovecii pnömonisi tanısında mikroskopi ve gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu yöntemlerinin karşılaştırılması: Klinik bulgular ile yorumlanması
The comparison of microscopy and real time polymerase chain reaction methods for the diagnosis of Pneumocystis Jirovecii pneumonia: evaluation of clinical parameters (3719 defa görüntülendi)
220-226
doi: 10.5578/tt.58625 • PubMed: 29135400
Seray TÖZ, Cumhur GÜNDÜZ, Aslı TETİK, Meltem TAŞBAKAN, Hüsnü PULLUKÇU, Feza BACAKOĞLU, Mehmet Sezai TAŞBAKAN, Figen GÜLEN, Ayşegül ÜNVER, Nevin TURGAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Kronik öksürüğe yaklaşım
Approach to chronic cough (4572 defa görüntülendi)
227-236
doi: 10.5578/tt.57253 • PubMed: 29135401
Deniz DOĞAN MÜLAZIMOĞLU, Oya KAYACAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Şistosomiyazis ve pulmoner hipertansiyon
Schistosomiasis and pulmonary hypertension (2790 defa görüntülendi)
237-244
doi: 10.5578/tt.53798 • PubMed: 29135402
Nazan ŞEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Akciğer kanserini taklit eden tekrarlayan polikondrit olgusu
A case of relapsing polychondritis mimicking lung cancer (2426 defa görüntülendi)
245-248
doi: 10.5578/tt.46474 • PubMed: 29135403
Fatma CANBAY, Aydın YILMAZ, Ayperi ÖZTÜRK, Zafer AKTAŞ, Ebru TATCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 Pulmoner alveoler proteinozisli hastada iki taraflı total akciğer lavajı
Bilateral total lung lavage in a patient with pulmonary alveolar proteinosis (3907 defa görüntülendi)
249-254
doi: 10.5578/tt.50708 • PubMed: 29135404
Müge ERBAY, Yılmaz BÜLBÜL, Funda ÖZTUNA, Mehmet KILIÇ, Neslihan ÖZÇELİK, Şafak ERSÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Prediyaliz böbrek yetmezliği gelişmiş skuamöz hücreli akciğer kanseri hastasında başarılı bir şekilde göğüs radyasyonu
Successfully chest irradiation for an advanced squamous cell lung cancer patient with predialysis renal insufficiency (1966 defa görüntülendi)
255-257
doi: 10.5578/tt.24111 • PubMed: 29135405
Tomohiro TAMURA, Gen OHARA, Katsunori KAGOHASHI, Hiroaki SATOH 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Swyer-James sendromu için üç boyutlu BT taraması
Three-dimensional CT scan for Swyer-James syndrome (1362 defa görüntülendi)
258-259
doi: 10.5578/tt.53947 • PubMed: 29135406
Satoshi HAGIMOTO, Gen OHARA, Kunihiko MIYAZAKI, Hiroaki SATOH 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Küçük hücreli akciğer kanseri nedeniyle kardiyak tamponad ile uzun süreli sağkalım
A long-term survival with cardiac tamponade due to small cell lung cancer (1712 defa görüntülendi)
260-261
doi: 10.5578/tt.57346 • PubMed: 29135407
Yuki KAJI, Hajime OSAWA, Shinichiro OKAUCHI, Hiroaki SATOH 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nonagenarian'da Bronşektaziye Bağlı Hemoptizi
Hemoptysis due to bronchiectasis in a nonagenarian (1449 defa görüntülendi)
262-263
doi: 10.5578/tt.53946 • PubMed: 29135408
Shinichiro OKAUCHI, Hiroaki SATOH, Toshiyuki IRIE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]