Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 48 Sayı: 3 Yıl: 2000
Tuberculosis and Thorax
Volume: 48 Number: 3 Year: 2000
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Astımlı Hastanın Eğitimi; Halk Astım Okulu Deneyimi
Education of Asthmatic Patient; The Experience of Public Asthma School (2471 defa görüntülendi)
187 - 195
Esra KUNT UZASLAN, Nihat ÖZYARDIMCI, Eser GÜRDAL YÜKSEL, Mehmet KARADAĞ, Ercüment EGE, R. Oktay GÖZÜ, Sevil KONUK 
[Özet ] [PDF ] 
 Oto ve Mobilya Boyacılarında Mesleksel Astım Tanısında Standart Anketlerin ve Solunum Fonksiyon Testlerinin Yeri
The Place of Standised Questionnaires and Pulmonary Function Tests in Diagnosis of Occupational Asthma in Automobile and Furniture Painters (2133 defa görüntülendi)
196 - 203
İrfan UÇGUN, Necla ÖZDEMİR, Sinan ERGİNEL, Mustafa KOLSUZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Sigara İçen Annelerin Yenidoğan Kordon Kanı Eritropoetin Seviyeleri
Cord Blood Erythropoietinconcentration in Neonates Born to Smoker Morhers (2119 defa görüntülendi)
204 - 207
Füsun YILDIZ, Esra BASKIN, Erdener BALIKÇI, Ahmet ILGAZLI, Engin ARISOY, Oktay ÖZKARAKAŞ, A. Sevim GÖKALP, Fezan ŞAHİN 
[Özet ] [PDF ] 
 Akciğer Karsinomlu Olgularda İntraoperatif Plevra Yıkama Sıvısında Malign Hücre Saptanmasının Sağkalıma Etkisi
Effect of Determining Malignant Cells in Intraoperative Pleural Lavage Fluid on Survival in Lung Carcinoma (1962 defa görüntülendi)
208 - 212
Şaban ÜNSAL, Alpaslan ÇAKAN, İbrahim TAYLAN, Mehmet AŞKIN, Teoman BUDUNELİ, Sülün ERMETE 
[Özet ] [PDF ] 
 Tüberkülozlu Olguların Tedaviye ve Sosyal Yaşama Uyumlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Compliances of Tuberculous Cases to Treatment and Social Life (1971 defa görüntülendi)
213 - 218
Sibel ÖZKURT, Nalan KALKAN OĞUZHANOĞLU, Osman ÖZDEL, Remzi ALTIN, Halime BALKANLI, Turcen KONYA, Beyza AKDAĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Isparta'da Tüberkülozun Bazı Epidemiyolojik Özelliklerindeki Değişimler
Changes in Some Epidemiological Features of Tuberculosis in Isparta (1918 defa görüntülendi)
219 - 226
Rezan DEMİRALAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Tüberkülozun Mevsimselliği
Seasonality of Tuberculosis (1969 defa görüntülendi)
227 - 231
Rezan DEMİRALAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Torakotomi Sonrası Ekspansiyon Kusuru ve Apikal Pnömotoraksta Posterior İnterkostal Tüp Torakostominin Etkinliği
The Effectiveness of Posterior Intercostal Tube Thoracostomy in Inadequate Post-Thoracotomy Expansion and Apical Pneumothorax (2139 defa görüntülendi)
232 - 237
Hakan KAYABAŞ, Alpaslan ÇAKAN, Birgül YILMAZ AVCI, Şencan AKDAĞ, Serpil SEVİNÇ, Teoman BUDUNELİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Van İli ve İlçelerinde 1997 Yılında Yapılan PPD Sonuçları
Purified Protein Derivate (PPD) Test Results of Van City and It's Countys in 1997 (1983 defa görüntülendi)
238 - 242
Kürşat UZUN, Bülent ÖZBAY, Nevzat AKMAN, Erkan CEYLAN, Filiz AĞCA, Mahmut ŞENEL 
[Özet ] [PDF ] 
 Verem Savaş Dispanseri Hizmet Değerlendirme Çalışması
The Study of Evaluation of Tuberculous Patients who Registered in Kahramanlar Tuberculous Struggle Dispensary (1790 defa görüntülendi)
243 - 247
Aygün ÖZTOP, Yasemin ŞİRİN, Vildan Avkan OĞUZ, Rıza ÇAKMAK 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Dalakta Kitle Nedeniyle Opere Edilen Bir Dalak Tüberkülozu Olgusu
A Patient with Spleen Tuberculosis Who was Operated for Splenic Mass (2735 defa görüntülendi)
248 - 250
Levent KART, Ramazan DEMİR, Mustafa KEÇELİ, Özlem CANÖZ, İnci GÜLMEZ, Mustafa ÖZESMİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Simvastatinin Neden Olduğu Akut Pulmoner Emboliyi Taklit Eden Miyozit ve Ses Kısıklığı
Simvastatin Induced Myositis Mimicking Acute Pulmonary Embolism and Hoarseness (1997 defa görüntülendi)
251 - 253
Gül KARAKAYA, Z. Toros SELÇUK, A. Fuat KALYONCU, Soner ÖZKAN, Mustafa ARTVİNLİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Alveoler Mikrolitiyazis -Kardeş 2 Olgu Nedeni İle-
Alveolar Microlithiasis-Because of Two Siblings- (2089 defa görüntülendi)
254 - 258
Mustafa ERELEL, Çağlar ÇUHADAROĞLU, Esen KIYAN, Dilek YILMAZBAYHAN, Zeki KILIÇASLAN, Atadan TUNACI 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Tüberküloz Tedavisi ve Hepatotoksisite
Tüberküloz Tedavisi ve Hepatotoksisite (1886 defa görüntülendi)
259 - 265
Göksel KITER 
[Özet ] [PDF ] 
 Vertebra Tüberkülozunda Tanı ve Tedavi
Vertebra Tüberkülozunda Tanı ve Tedavi (2300 defa görüntülendi)
266 - 272
Emel GÖNEN BAŞ, Numan NUMANOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Sonuçları
Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Sonuçları (2097 defa görüntülendi)
273 - 289
Oğuz KÖKTÜRK 
[Özet ] [PDF ]