Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 65 Sayı: 4 Yıl: 2017
Tuberculosis and Thorax
Volume: 65 Number: 4 Year: 2017
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Sodyum hiyalüronat-karboksimetil selüloz membranın parankim hava kaçaklarını önleme etkisi: sıçanlarda deneysel ve manometrik bir çalışma
The effect of sodium hyaluronate-carboxymethyl cellulose membrane in the prevention of parenchymal air leaks: an experimental and manometric study in rats (1737 defa görüntülendi)
265-270
doi: 10.5578/tt.9681 • PubMed: 29631524
Songül BÜYÜKKALE, Necati ÇITAK, Özgür İŞGÖRÜCÜ, Adnan SAYAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hastane kökenli pnömoni nedeniyle kolistin ile tedavi edilen olgularda nefrotoksisite ve prognozun değerlendirilmesi
Evaluation of nephrotoxicity and prognosis in patients treated with colistin due to hospital-acquired pneumonia (1982 defa görüntülendi)
271-281
doi: 10.5578/tt.59748 • PubMed: 29631525
Pervin KORKMAZ EKREN, Zehra Nur TÖREYİN, Huriye BERK TAKIR, Merih KALAMANOĞLU BALCI, Ümmügülsüm GAYGISIZ, Gül GÜRSEL, Begüm ERGAN, Aslıhan YALÇIN, Cüneyt SALTÜRK, Müge AYDOĞDU, Recai ERGÜN, Pınar GÜVEN, Gaye ULUBAY, Aslıhan GÜRÜN KAYA, Aygül ÇELTİK, Hatice ULUER, Feza BACAKOĞLU, Abdullah SAYINER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 KOAH alevlenmesinde eozinofil ve nötrofil/lenfosit oranı hastaneye tekrar başvuruyu etkiler mi?
Does eosinophilia and neutrophil to lymphocyte ratio affect hospital re-admission in cases of copd exacerbation? (2249 defa görüntülendi)
282-290
doi: 10.5578/tt.57278 • PubMed: 29631526
Meltem ÇOBAN AĞCA, Emine AKSOY, Dildar DUMAN, İpek ÖZMEN, Elif YILDIRIM, Sinem GÜNGÖR, Nagihan DURMUŞ, Ülkü AKA AKTÜRK, Cüneyt SALTÜRK, Fatma Merve TEPETAM, Zuhal KARAKURT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akciğer kanseri ile eş zamanlı teşhis edilen Mycobacterium tuberculosis veya nontüberküloz mikobakteri infeksiyonları
Lung cancer diagnosed with Mycobacterium tuberculosis or nontuberculosis mycobacteria concomitantly (2074 defa görüntülendi)
291-295
doi: 10.5578/tt.59675 • PubMed: 29631527
Abdullah ŞİMŞEK, Serdar KALEMCİ, Nevin MUTLU, İlhami YAPICI, Nilüfer Aylin ACET ÖZTÜRK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Çağrı merkezi çalışanlarında öksürük yakınma sıklığı: “çağrı merkezi öksürüğü”
The cough frequency among call center workers: “call center cough” (1467 defa görüntülendi)
296-300
doi: 10.5578/tt.53799 • PubMed: 29631528
Ayşe COŞKUN BEYAN, Adem DİRİCAN, Şevket ÖZKAYA, Nurhan KÖKSAL, Hülya BAYIZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İnfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji araştırma görevlisi ve uzman hekimlerinin tüberküloz tanı ve tedavisinde yaklaşımlarının ve bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi
Evaluation of the approaches and knowledge level of tuberculosis diagnosis and treatment of infectious disease research assistants and specialist physicians (1959 defa görüntülendi)
301-307
doi: 10.5578/tt.66329 • PubMed: 29631529
Mustafa ALTINDİŞ, Zehra KARACAER, Sedat KAYGUSUZ, Ferhat Gürkan ASLAN, Selma ALTINDİŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hastaların influenza aşısına karşı düşünce ve tutumlarını hangi faktörler etkiler?
Which factors effects patients belief and attitudes about influenza vaccination? (2124 defa görüntülendi)
308-316
doi: 10.5578/tt.66324 • PubMed: 29631530
Fatma ÇİFTCİ, Elif ŞEN, Nalan DEMİR, Oya KAYACAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Akciğer kanseri ve yoğun bakım: hangi hasta ne kadar?
Lung cancer and intensive care: which patient how long? (7875 defa görüntülendi)
317-326
doi: 10.5578/tt.57350 • PubMed: 29631531
Fatma YILDIRIM, Serdar AKPINAR, Ahmet Selim YURDAKUL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hac ve erişkinlerde pnömokok hastalığı yükü
The pilgrimage and the burden of pneumococcal disease in adults (2189 defa görüntülendi)
327-332
doi: 10.5578/tt.40365 • PubMed: 29631532
İftihar KÖKSAL, Esin ŞENOL, Aykut ÇİLLİ, Devrim Emel ALICI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Nadir bir noninvaziv ventilasyon başarısızlığı nedeni: trakeal stenoz
A rare cause of noninvasive ventilation failure: tracheal stenosis (1896 defa görüntülendi)
333-336
doi: 10.5578/tt.53863 • PubMed: 29631533
Begüm ERGAN, Kutlay AYDIN, Merve DEMİRCİ, Begüm GÖRGÜLÜ, Kemal Can TERTEMİZ, Murat Emre TOKUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 Nadir görülen bir olgu: Kikuchi-Fujimoto hastalığı
A rare case: Kikuchi-Fujimoto disease (2931 defa görüntülendi)
337-341
doi: 10.5578/tt.40395 • PubMed: 29631534
Mehtap PEHLİVANLAR KÜÇÜK, Hayriye BEKTAŞ AKSOY, Savaş Sedat ÖZSU, Ümit ÇOBANOĞLU, Tevfik ÖZLÜ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Lokalize plevra sıvısını taklit eden plevral tümör
Pleural tumor simulating localized pleural fluid (1339 defa görüntülendi)
342-343
doi: 10.5578/tt.10501 • PubMed: 29631535
Hiroko WATANABE, Tomohiro TAMURA, Hiroaki SATOH 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bağışıklığı baskılanmamış erişkin hastalarda nontüberküloz mikobakteri infeksiyonu: 6 olgu nedeniyle
Clinical characteristics of nontuberculosis mycobacterial pulmonary infection in immunocompetent adult patients: 6 cases (1538 defa görüntülendi)
344-348
doi: 10.5578/tt.48563 • PubMed: 29631536
Pelin Duru ÇETİNKAYA, Ceyda ANAR, Serir ÖZKAN AKTOĞU, Onur Fevzi ERER, Güneş ŞENOL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kontrol altında olmayan astım hastalarında yaşam tarzı değişikliklerinin önemi
The importance of lifestyle changes in patients with uncontrolled asthma (1307 defa görüntülendi)
349-350
doi: 10.5578/tt.10869 • PubMed: 29631537
Yelda VAROL, Umut VAROL, Özgür BATUM 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yetişkinde akciğerde kitle düşündüren bronş atrezisi
Bronchial atresia in an adult misdiagnosed as pulmonary mass (1250 defa görüntülendi)
351-353
doi: 10.5578/tt.24132 • PubMed: 29631538
Melike DEMİR, Mahşuk TAYLAN, Süreyya YILMAZ, Elif DURSUN, Cengizhan SEZGİ, Recep IŞIK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
65. Cilt Yazar İndeksi ve Konu İndeksi
65th volume subject and author index

(6 defa görüntülendi)