Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 66 Sayı: 1 Yıl: 2018
Tuberculosis and Thorax
Volume: 66 Number: 1 Year: 2018
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Pulmoner rehabilitasyon programını tamamlayan koah tanılı olgularda oral nütrisyonel destek; altı ay ve bir yıllık takipleri
Oral nutritional supplement in patients with COPD who completed PR program: six months and one year follow ups (2648 defa görüntülendi)
1-7
doi: 10.5578/tt.66443 • PubMed: 30020035
İpek CANDEMİR, Pınar ERGÜN, Dicle KAYMAZ, Filiz TAŞDEMİR, Fatma ŞENGÜL, Nurcan EGESEL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Obez olan ve olmayan osas'lı olgularda nötrofil lenfosit oranının önemi var mı?
Does the neutrophil-to-lymphocyte ratio have any importance between subjects with obstructive sleep apnea syndrome with obesity and without obesity? (2041 defa görüntülendi)
8-15
doi: 10.5578/tt.66535 • PubMed: 30020036
Fulsen BOZKUŞ, Nursel DİKMEN, Anıl SAMUR, Nagihan BİLAL, Nurhan ATİLLA, Hüseyin ARPAĞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pakistan'da çok ilaca dirençli tüberküloz için toplum temelli tedavi alan hastalarda advers etki gelişimi
Occurrence of adverse events in patient receiving community-based therapy for multidrug-resistant tuberculosis in Pakistan (1878 defa görüntülendi)
16-25
doi: 10.5578/tt.64054 • PubMed: 30020037
Arshad JAVAID, Mazhar Ali KHAN, Faheem JAN, Mifra RAUF, Mir Azam KHAN, Anila BASIT, Sumaira MEHREEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pakistan, Hazara Bölgesinde akciğer tüberkülozu hastalarının birinci basamak tedavilerinde Mycobacterium tuberculosis ilaç direnci paterni
Drug resistance pattern in Mycobacterium tuberculosis to the first line drugs of pulmonary tuberculosis patients at Hazara Region, Pakistan (1538 defa görüntülendi)
26-31
doi: 10.5578/tt.60781 • PubMed: 30020038
Faheem JAN, Shahid WALI, Sadia, Muhammad Taj AKBAR, Hafiz Sajid AKBAR, Waqas AHMAD, Manzoor AHMAD, Anwar KHALID 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Mycobacterium tuberculosis kökenleri üzerine siprofloksasin, levofloksasin ve moksifloksasinin in vitro etkinliği
In vitro effects of ciprofloxacin, levofloxacin and Moxifloxacin on Mycobacterium tuberculosis isolates (1544 defa görüntülendi)
32-36
doi: 10.5578/tt.58677 • PubMed: 30020039
Fethiye Ferda YILMAZ, Bayrı ERAÇ, Şafak ERMERTCAN, Cengiz ÇAVUŞOĞLU, Can BİÇMEN, Serir AKTOĞU ÖZKAN, Mine HOŞGÖR LİMONCU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kaynakçıların akciğerlerine daha dikkatli bakalım
Look closer to welders' lung (1992 defa görüntülendi)
37-42
doi: 10.5578/tt.66752 • PubMed: 30020040
İpek ÖZMEN, Elif YILDIRIM, Reyhan YILDIZ, Hamza OGUN, Emine AKSOY, Tülay TÖRÜN, Peri ARBAK, Haluk ÇALIŞIR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Allerjik rinitli hastaların sigaraya yönelik tutumları astım ve KOAH hastalarından farklı mı?
Smoking attitudes of the patients with allergic rhinitis: a comparison with asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Are there differences when only upper airways are involved? (1741 defa görüntülendi)
43-51
doi: 10.5578/tt.66524 • PubMed: 30020041
Zeynep ÇELEBİ SÖZENER, Fatma ÇİFTÇİ, Şadan SOYYİĞİT, Ömür AYDIN, Elif ŞEN, Dilşad MUNGAN, Gülfem ÇELİK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hipoksemik solunum yetmezliği ile yoğun bakıma başvuran influenza pnömonili hastaların özellikleri
Characteristics of influenza pneumonia patients admitted to the icu due to hypoxemic respiratory failure (1715 defa görüntülendi)
52-56
doi: 10.5578/tt.57434 • PubMed: 30020042
Özlem EDİBOĞLU, Sena ATAMAN, Cenk KIRAKLI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Nemlendirme tedavisi; KOAH ve OUAS hastalarında uzun vadeli etkileri
Humidification therapy; long-term effects in COPD and OSAS patients (2260 defa görüntülendi)
57-63
doi: 10.5578/tt.66532 • PubMed: 30020043
Dorina ESENDAĞLI, Sevinç SARINÇ ULAŞLI, Antonio ESQUINAS 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Gebe kadınlarda parapnömonik efüzyonun yönetimi
Management of parapneumonic effusion in pregnant women (1602 defa görüntülendi)
64-67
doi: 10.5578/tt.66557 • PubMed: 30020044
Ebru DİKENSOY, Öner DİKENSOY, Richard W. LİGHT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Gebelikte yabancı cisim aspirasyonu: Başarıyla çıkarılan leblebi tanesi
Foreign body aspiration in a pregnant woman: successfully removed roasted chickpea (2592 defa görüntülendi)
68-71
doi: 10.5578/tt.66180 • PubMed: 30020045
Barış Mustafa POYRAZ, Ayşegül ALKILIÇ, Murat ÖZKAN, Servet Seçkin Tunç KASAP, Numan NUMANOĞLU, Gökhan TULUNAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Anti-TNF tedavi ile ilişkili lupus like sendromu
Lupus-like syndrome in patients treated with anti-TNF-α factors (2082 defa görüntülendi)
72-75
doi: 10.5578/tt.46502 • PubMed: 30020046
Elvan ŞENTÜRK, Savaş ÖZSU, Erhan ÇAPKIN, Atilla TÜRKYILMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Pnömotoraksım pulmoner fibrozla sekogenardaki tedavisinde güçlük
Difficulty in management of pneumothorax in an octogenarian with pulmonary fibrosis (1632 defa görüntülendi)
76-77
doi: 10.5578/tt.66527 • PubMed: 30020047
Shinichiro OKAUCHI, Hajime OSAWA, Hiroaki SATOH 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Astım-KOAH overlop bir astım fenotipi midir yoksa KOAH fenotimi midir?
Is Asthma-COPD overlap an asthma phenotype or a COPD phenotype? (1760 defa görüntülendi)
78-79
doi: 10.5578/tt.66337 • PubMed: 30020048
İnsu YILMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bağışıklık kontrol noktası inhibitörü ile ilişkili hipereozinofili ve tümör küçülmesi
Immuno-checkpoint inhibitor-associated hyper-eosinophilia and tumor shrinkage (1949 defa görüntülendi)
80-83
doi: 10.5578/tt.66667 • PubMed: 30020049
Hajime OSAWA, Shinichiro OKAUCHI, Shijima TAGUCHI, Katsunori KAGOHASHI, Hiroaki SATOH 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]