Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 66 Sayı: 3 Yıl: 2018
Tuberculosis and Thorax
Volume: 66 Number: 3 Year: 2018
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Akut pulmoner embolide erken dönem mortalitenin göstergesi olarak plevral efüzyon
Pleural effusion as an indicator of short term mortality in acute pulmonary embolism (34 defa görüntülendi)
185-196
doi:10.5578/tt.67203
Şehnaz OLGUN YILDIZELİ, Umut Sabri KASAPOĞLU, Hüseyin ARIKAN, Canan ÇİMŞİT, Nuri Çagatay ÇİMŞİT, Melek SÜZER ASLAN, Derya KOCAKAYA, Emel ERYÜKSEL, Berrin CEYHAN, Sait KARAKURT 
[Özet ] [PDF ] 
 Vücut yüzey alanı: obstrüktif uyku apne sendromu için yeni bir antropometrik ölçüm
Body surface area: a new anthropometric measurement for obstructive sleep apnea syndrome (38 defa görüntülendi)
197-204
doi:10.5578/tt.67398
Sibel DORUK, Handan İNÖNÜ KÖSEOĞLU, Emel CEYLAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Kliniğimizde takip edilen Pulmoner Langerhans Hücreli Histiyositozis olgularının genel özellikleri
General features of patients with Pulmonary Langerhans Cell Histiocytosis followed in our instution (33 defa görüntülendi)
205-211
doi:10.5578/tt.67334
Murat ACAT, Elif TANRIVERDİ, Efsun Gonca UĞUR CHOUSEİN, Barış DEMİRKOL, Binnaz Zeynep YILDIRIM, Demet TURAN, Mehmet Akif ÖZGÜL, Erdoğan ÇETİNKAYA 
[Özet ] [PDF ] 
 Mediastinal/hiler granülomatöz lenfadenit etyolojisi
Causes of mediastinal/hilar granulomatous lymphadenitis (34 defa görüntülendi)
212-216
doi:10.5578/tt.67018
Müge ERBAY, Savaş ÖZSU, Emine Sevil AYAYDIN MÜRTEZAOĞLU, Atila TÜRKYILMAZ, Neslihan ÖZÇELİK, Yılmaz BÜLBÜL, Şafak ERSÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Tıp fakültesi öğrencileri arasında huzursuz bacak sendromu sıklığı, depresyon, anksiyete ve uyku kalitesi arasındaki ilişki
Frequency of restless legs syndrome and relationship between depression, anxiety and sleep quality among medical school students (30 defa görüntülendi)
217-223
doi:10.5578/tt.29167
Muzaffer SARIAYDIN, Ersin GÜNAY, Mehmet ÜNLÜ 
[Özet ] [PDF ] 
 Manisa ili ilköğretim öğrencilerinde sigara içme prevalansı
Smoking prevalence of elementary school students in Manisa (28 defa görüntülendi)
224-233
doi:10.5578/tt.67106
Çayan ALKAÇ, Pınar ÇELİK, Beyhan Cengiz ÖZYURT, Ayşın ŞAKAR COŞKUN, Aylin Özgen ALPAYDIN, Tuğba GÖKTALAY, Murat DEMET, Ayşe Arzu YORGANCIOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Kültür ile kanıtlanmış akciğer dışı tüberküloz: ilaç duyarlılığı ve genetik profil analizi
Culture proven extra pulmonary tuberculosis: drug susceptibility and genetic profile analysis (32 defa görüntülendi)
234-238
doi:10.5578/tt.67376
Mehmet Sezai TAŞBAKAN, Damla AKDAĞ, Hasip KAHRAMAN, Deniz AKYOL, Meltem TAŞBAKAN, Cengiz ÇAVUŞOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME 
 
 Postentübasyon trakeal stenoz
Postintubation tracheal stenosis (36 defa görüntülendi)
239-248
doi:10.5578/tt.67108
Efsun Gonca UĞUR CHOUSEIN, Mehmet Akif ÖZGÜL 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Akciğer kanserinde nadir görülen yaygın cilt metastazı
Aggressive skin metastasis in lung cancer (30 defa görüntülendi)
249-252
doi:10.5578/tt.67010
Nargız MAJIDOVA, Güzin DEMİRAĞ, Mehtap PEHLİVANLAR KÜÇÜK 
[Özet ] [PDF ] 
 Karbonmonoksit intoksikasyonundan organ donasyonuna; ağır pulmoner hasarda organ koruyucu mekanik ventilasyon
From carbonmonoxide intoxication to organ donation; organ protective mechanic ventilation in severe pulmonary damage (30 defa görüntülendi)
253-257
doi:10.5578/tt.67100
Mehtap PEHLİVANLAR KÜÇÜK, Nazan KÖYLÜ İLKAYA, Çağatay Erman ÖZTÜRK, Halil CEBECİ, Davut AYDIN, Fatma ÜLGER 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 Ekstrakorporeal karbondioksit uzaklaştırma (ecco2r): olgu serisi ve literatür eşliğinde değerlendirme
Extracorporeal carbondioxide removal (ecco2r): case series and review of literature (31 defa görüntülendi)
258-265
doi:10.5578/tt.26368
Fulsen BOZKUŞ, Bora BİLAL, Hafize ÖKSÜZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Sternal diastaz: bilgisayarlı tomografi bulguları
Sternal diastasis; computerized tomography findings (34 defa görüntülendi)
266-267
doi:10.5578/tt.67187
Canan ALTAY, Işıl BAŞARA AKIN, Pınar BALCI 
[Özet ] [PDF ] 
 Büyümüş lenf nodu mu yoksa başka bir şey mi? Nadir bir pulmoner arter anevrizması olgusu
Enlarged lymph node or what else? A rare case of pulmonary artery aneurysm (32 defa görüntülendi)
268-270
doi:10.5578/tt.67287
Ersin GÜNAY, Furkan KAYA, Sibel GÜNAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Sarkoidoz hastalarında gelişen pulmoner tüberküloz
Pulmonary tuberculosis developed in sarcoidosis patients (39 defa görüntülendi)
271
doi:10.5578/tt.67367
Kunihiko MIYAZAKI, Hideyasu YAMADA , Tomohiro TAMURA, Toshihiro SHIOZAWA, Hiroaki SATOH 
[Özet ] [PDF ] 
 Cevap: Sarkoidoz hastalarında pulmoner tüberküloz: iki olgu
Answer: Pulmonary tuberculosis in sarcoidosis patients: two cases (21 defa görüntülendi)
272
doi:10.5578/tt.2018272
Fatma ÜÇSULAR, Gülistan KARADENİZ, Gülru POLAT, Enver YALNIZ 
[Özet ] [PDF ]