Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 66 Sayı: 3 Yıl: 2018
Tuberculosis and Thorax
Volume: 66 Number: 3 Year: 2018
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Akut pulmoner embolide erken dönem mortalitenin göstergesi olarak plevral efüzyon
Pleural effusion as an indicator of short term mortality in acute pulmonary embolism (1384 defa görüntülendi)
185-196
doi: 10.5578/tt.67203 • PubMed: 30479225
Şehnaz OLGUN YILDIZELİ, Umut Sabri KASAPOĞLU, Hüseyin ARIKAN, Canan ÇİMŞİT, Nuri Çagatay ÇİMŞİT, Melek SÜZER ASLAN, Derya KOCAKAYA, Emel ERYÜKSEL, Berrin CEYHAN, Sait KARAKURT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Vücut yüzey alanı: obstrüktif uyku apne sendromu için yeni bir antropometrik ölçüm
Body surface area: a new anthropometric measurement for obstructive sleep apnea syndrome (1369 defa görüntülendi)
197-204
doi: 10.5578/tt.67398 • PubMed: 30479226
Sibel DORUK, Handan İNÖNÜ KÖSEOĞLU, Emel CEYLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kliniğimizde takip edilen Pulmoner Langerhans Hücreli Histiyositozis olgularının genel özellikleri
General features of patients with Pulmonary Langerhans Cell Histiocytosis followed in our instution (1441 defa görüntülendi)
205-211
doi: 10.5578/tt.67334 • PubMed: 30479227
Murat ACAT, Elif TANRIVERDİ, Efsun Gonca UĞUR CHOUSEİN, Barış DEMİRKOL, Binnaz Zeynep YILDIRIM, Demet TURAN, Mehmet Akif ÖZGÜL, Erdoğan ÇETİNKAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Mediastinal/hiler granülomatöz lenfadenit etyolojisi
Causes of mediastinal/hilar granulomatous lymphadenitis (2426 defa görüntülendi)
212-216
doi: 10.5578/tt.67018 • PubMed: 30479228
Müge ERBAY, Savaş ÖZSU, Emine Sevil AYAYDIN MÜRTEZAOĞLU, Atila TÜRKYILMAZ, Neslihan ÖZÇELİK, Yılmaz BÜLBÜL, Şafak ERSÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tıp fakültesi öğrencileri arasında huzursuz bacak sendromu sıklığı, depresyon, anksiyete ve uyku kalitesi arasındaki ilişki
Frequency of restless legs syndrome and relationship between depression, anxiety and sleep quality among medical school students (1662 defa görüntülendi)
217-223
doi: 10.5578/tt.29167 • PubMed: 30479229
Muzaffer SARIAYDIN, Ersin GÜNAY, Mehmet ÜNLÜ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Manisa ili ilköğretim öğrencilerinde sigara içme prevalansı
Smoking prevalence of elementary school students in Manisa (1451 defa görüntülendi)
224-233
doi: 10.5578/tt.67106 • PubMed: 30479230
Çayan ALKAÇ, Pınar ÇELİK, Beyhan Cengiz ÖZYURT, Ayşın ŞAKAR COŞKUN, Aylin Özgen ALPAYDIN, Tuğba GÖKTALAY, Murat DEMET, Ayşe Arzu YORGANCIOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kültür ile kanıtlanmış akciğer dışı tüberküloz: ilaç duyarlılığı ve genetik profil analizi
Culture proven extra pulmonary tuberculosis: drug susceptibility and genetic profile analysis (1550 defa görüntülendi)
234-238
doi: 10.5578/tt.67376 • PubMed: 30479231
Mehmet Sezai TAŞBAKAN, Damla AKDAĞ, Hasip KAHRAMAN, Deniz AKYOL, Meltem TAŞBAKAN, Cengiz ÇAVUŞOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEME 
 
 Postentübasyon trakeal stenoz
Postintubation tracheal stenosis (2853 defa görüntülendi)
239-248
doi: 10.5578/tt.67108 • PubMed: 30479232
Efsun Gonca UĞUR CHOUSEIN, Mehmet Akif ÖZGÜL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Akciğer kanserinde nadir görülen yaygın cilt metastazı
Aggressive skin metastasis in lung cancer (1910 defa görüntülendi)
249-252
doi: 10.5578/tt.67010 • PubMed: 30479233
Nargız MAJIDOVA, Güzin DEMİRAĞ, Mehtap PEHLİVANLAR KÜÇÜK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Karbonmonoksit intoksikasyonundan organ donasyonuna; ağır pulmoner hasarda organ koruyucu mekanik ventilasyon
From carbonmonoxide intoxication to organ donation; organ protective mechanic ventilation in severe pulmonary damage (1368 defa görüntülendi)
253-257
doi: 10.5578/tt.67100 • PubMed: 30479234
Mehtap PEHLİVANLAR KÜÇÜK, Nazan KÖYLÜ İLKAYA, Çağatay Erman ÖZTÜRK, Halil CEBECİ, Davut AYDIN, Fatma ÜLGER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 Ekstrakorporeal karbondioksit uzaklaştırma (ecco2r): olgu serisi ve literatür eşliğinde değerlendirme
Extracorporeal carbondioxide removal (ecco2r): case series and review of literature (1297 defa görüntülendi)
258-265
doi: 10.5578/tt.26368 • PubMed: 30479235
Fulsen BOZKUŞ, Bora BİLAL, Hafize ÖKSÜZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUPLAR 
 
 Sternal diastaz: bilgisayarlı tomografi bulguları
Sternal diastasis; computerized tomography findings (1196 defa görüntülendi)
266-267
doi: 10.5578/tt.67187 • PubMed: 30479236
Canan ALTAY, Işıl BAŞARA AKIN, Pınar BALCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Büyümüş lenf nodu mu yoksa başka bir şey mi? Nadir bir pulmoner arter anevrizması olgusu
Enlarged lymph node or what else? A rare case of pulmonary artery aneurysm (1122 defa görüntülendi)
268-270
doi: 10.5578/tt.67287 • PubMed: 30479237
Ersin GÜNAY, Furkan KAYA, Sibel GÜNAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sarkoidoz hastalarında gelişen pulmoner tüberküloz
Pulmonary tuberculosis developed in sarcoidosis patients (1011 defa görüntülendi)
271
doi: 10.5578/tt.67367 • PubMed: 30479238
Kunihiko MIYAZAKI, Hideyasu YAMADA , Tomohiro TAMURA, Toshihiro SHIOZAWA, Hiroaki SATOH 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Cevap: Sarkoidoz hastalarında pulmoner tüberküloz: iki olgu
Answer: Pulmonary tuberculosis in sarcoidosis patients: two cases (915 defa görüntülendi)
272
doi: 10.5578/tt.2018272 • PubMed: 30479239
Fatma ÜÇSULAR, Gülistan KARADENİZ, Gülru POLAT, Enver YALNIZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]