Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 66 Sayı: 4 Yıl: 2018
Tuberculosis and Thorax
Volume: 66 Number: 4 Year: 2018
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Yüksek serum YKL-40 düzeyi akciğer kanserinde kötü prognozla ilişkilidir
High serum YKL-40 level is associated with poor prognosis in patients with lung cancer (407 defa görüntülendi)
273-279
doi:10.5578/tt.67319
Aydın ÇİLEDAĞ, Pınar AKIN KABALAK, Gökhan ÇELİK, Nalan DEMİR, Cabir YÜKSEL, Gözde KÖYCÜ, Derya GÖKMEN ÖZTUNA, Abbas Yousefi RAD, Akın KAYA, Hakan KUTLAY, İsmail SAVAŞ, Numan NUMANOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kısa süreli tedaviler çok ilaca dirençli haricindeki dirençlerde yeterli mi?
Is short-course therapy enough at drug-resistant tuberculosis? (209 defa görüntülendi)
280-287
doi:10.5578/tt.67339
Hamza OGUN, İpek ÖZMEN, Elif ÖZARI YILDIRIM2, Tülay TÖRÜN, Haluk Celalettin ÇALIŞIR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Astımda sistemik komorbiditeler: Kontrol, ağırlık ve fenotip ile ilişkisi
Relation of systemic comorbidities in asthma with disease: control, severity and phenotype (250 defa görüntülendi)
288-296
doi:10.5578/tt.67629
Zeynep ÇELEBİ SÖZENER, Fatma ÇİFTCİ, Ömür AYDIN, Dilşad MUNGAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türkiye'de akciğer kanseri hastalarında uyku bozuklukları
Sleep disturbances in patients with lung cancer in Turkey (251 defa görüntülendi)
297-303
doi:10.5578/tt.67689
Yılmaz BÜLBÜL, Tevfik ÖZLÜ, Sibel ARINÇ, Berna AKINCI ÖZYÜREK, Hülya GÜNBATAR, Ayşegül ŞENTÜRK, Ayşe BAHADIR, Melike ÖZÇELİK, Ufuk YILMAZ, Makbule Ö. AKBAY, Leyla SAĞLAM, Talat KILIÇ, Gamze KIRKIL, Neslihan ÖZÇELİK, Dursun ALİZOROĞLU, Serap ARGUN BARIŞ, Durdu M. YAVŞAN, Hadice S. ŞEN, Serdar BERK, Murat ACAT, Gülfidan ÇAKMAK, Perran F. YUMUK, Yavuz Selim İNTEPE, Ümran TORU, Sibel ÖKTEM AYIK, İlknur BAŞYİĞİT, Sibel ÖZKURT, Levent C. MUTLU, Zehra YAŞAR, Hıdır ESME, Mehmet M. EROL, Özlem ORUÇ, Yurdanur ERDOĞAN, Selvi ASKER, Arife ULAŞ, Serhat EROL, Buğra KERGET, Ahmet Emin ERBAYCU, Turgut TEKE, Mehmet BEŞİROĞLU, Hüseyin CAN, Ayşe DALLI, Fahrettin TALAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Obstrüktif uyku apnesi osteoartrit için risk faktörüdür
Obstructive sleep apnea is a risk factor for osteoarthritis (218 defa görüntülendi)
304-311
doi:10.5578/tt.57403
Asiye KANBAY, Oğuz KÖKTÜRK, Aylin PIHTILI, Erkan CEYLAN, Selcan TULU, Ercan MADENCİ, Handan İNÖNÜ KÖSEOĞLU, Johan VERBRAECKEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Endobronşiyal hamartomların endoskopik tedavisinde nüksleri önleyebilir miyiz?
Can we prevent recurrences in the endoscopic treatment of endobronchial hamartomas? (234 defa görüntülendi)
312-316
doi:10.5578/tt.67434
Zafer AKTAŞ, Aydın YILMAZ, Ayperi ÖZTÜRK, Mevlüt KARATAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kronik obstrüktif akciğer hastalığında pulmoner fonksiyonel parametreler ve kan kotinin düzeyi
Pulmonary functional parameters and blood cotinine level in chronic obstructive pulmonary disease (206 defa görüntülendi)
317-324
doi:10.5578/tt.66932
Hatice KOZLUCA, Emrah DURAL, Gülseren KARABIYIKOĞLU, Tülin SÖYLEMEZOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Behçet hastalığında görülen toraks bilgisayarlı tomografi bulgularını kavrama
Insights into chest computed tomography findings in Behcet's disease (223 defa görüntülendi)
325-333
doi:10.5578/tt.27936
Betül KIZILDAĞ, Nursel YURTTUTAN, Mehmet Akif SARICA, Nurhan ATİLLA, Murat BAYKARA, Betül ŞEREFLİCAN, Gözde YILDIRIM ÇETİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında, cerrahi materyalden tespit edilen fosfor ve kurşun düzeylerinin hastalığın seyrine etkisi
The effect of surgical specimen-derived phosphorus and lead concentrations in non-small cell lung cancer patients on disease course (207 defa görüntülendi)
334-339
doi:10.5578/tt.67834
Ömer ARAZ, Aslı ARAZ, Elif YILMAZEL UÇAR, Elif DEMİRCİ, Yener AYDIN, Metin AKGÜN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 EGFR (+) akciğer adenokarsinomunun leptomeningeal metastazı: Olgu sunumu
Leptomeningeal metastasis of egfr (+) lung adenocarcinoma: a case report (268 defa görüntülendi)
340-344
doi:10.5578/tt.67609
Mutlu Onur GÜÇSAV, Aysu AYRANCI, Gülru POLAT, Gülistan KARADENİZ, Fatma DEMİRCİ ÜÇSULAR, Özgür ÖZTEKİN, Mediha Tülin BOZKURT, Murat AKYOL, Enver YALNIZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Künt travma sonrası total servikal rüptür
Total cervical tracheal rupture following blunt trauma (212 defa görüntülendi)
345-348
doi:10.5578/tt.67717
Ahmet DUMANLI, Adem GENCER, Neşe Nur USER, Abdulkadir BUCAK, Ersin GÜNAY, Gürhan ÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Multipl kaviter akciğer metastazı yapan endometriyum adenokarsinom olgusu
A case of endometrium adenocarcinoma with multiple cavitary pulmonary metastasis (216 defa görüntülendi)
349-352
doi:10.5578/tt.67686
Görkem VAYISOĞLU ŞAHİN, Gülistan KARADENİZ, Gülru POLAT, Fatma DEMİRCİ ÜÇSULAR, Zekiye AYDOĞDU, Enver YALNIZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 Yoğun bakımda IgG4 ilişkili hastalık nedeniyle takip edilen hastada gelişen hemafagositik sendrom
Hemophagocytic syndrome in a patient followed for IgG4-related disease in intensive care unit (531 defa görüntülendi)
353-358
doi:10.5578/tt.67630
Dursun Fırat ERGÜL, Mehtap PEHLİVANLAR KÜÇÜK, Özgür KÖMÜRCÜ, Fatma ÜLGER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
İNDEKS 
 
66. Cilt Yazar İndeksi ve Konu İndeksi
66th volume subject and author index

359-364