Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 66 Sayı: 4 Yıl: 2018
Tuberculosis and Thorax
Volume: 66 Number: 4 Year: 2018
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Yüksek serum YKL-40 düzeyi akciğer kanserinde kötü prognozla ilişkilidir
High serum YKL-40 level is associated with poor prognosis in patients with lung cancer (1496 defa görüntülendi)
273-279
doi: 10.5578/tt.67319 • PubMed: 30683021
Aydın ÇİLEDAĞ, Pınar AKIN KABALAK, Gökhan ÇELİK, Nalan DEMİR, Cabir YÜKSEL, Gözde KÖYCÜ, Derya GÖKMEN ÖZTUNA, Abbas Yousefi RAD, Akın KAYA, Hakan KUTLAY, İsmail SAVAŞ, Numan NUMANOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kısa süreli tedaviler çok ilaca dirençli haricindeki dirençlerde yeterli mi?
Is short-course therapy enough at drug-resistant tuberculosis? (1274 defa görüntülendi)
280-287
doi: 10.5578/tt.67339 • PubMed: 30683022
Hamza OGUN, İpek ÖZMEN, Elif ÖZARI YILDIRIM2, Tülay TÖRÜN, Haluk Celalettin ÇALIŞIR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Astımda sistemik komorbiditeler: Kontrol, ağırlık ve fenotip ile ilişkisi
Relation of systemic comorbidities in asthma with disease: control, severity and phenotype (1796 defa görüntülendi)
288-296
doi: 10.5578/tt.67629 • PubMed: 30683023
Zeynep ÇELEBİ SÖZENER, Fatma ÇİFTCİ, Ömür AYDIN, Dilşad MUNGAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türkiye'de akciğer kanseri hastalarında uyku bozuklukları
Sleep disturbances in patients with lung cancer in Turkey (1444 defa görüntülendi)
297-303
doi: 10.5578/tt.67689 • PubMed: 30683024
Yılmaz BÜLBÜL, Tevfik ÖZLÜ, Sibel ARINÇ, Berna AKINCI ÖZYÜREK, Hülya GÜNBATAR, Ayşegül ŞENTÜRK, Ayşe BAHADIR, Melike ÖZÇELİK, Ufuk YILMAZ, Makbule Ö. AKBAY, Leyla SAĞLAM, Talat KILIÇ, Gamze KIRKIL, Neslihan ÖZÇELİK, Dursun ALİZOROĞLU, Serap ARGUN BARIŞ, Durdu M. YAVŞAN, Hadice S. ŞEN, Serdar BERK, Murat ACAT, Gülfidan ÇAKMAK, Perran F. YUMUK, Yavuz Selim İNTEPE, Ümran TORU, Sibel ÖKTEM AYIK, İlknur BAŞYİĞİT, Sibel ÖZKURT, Levent C. MUTLU, Zehra YAŞAR, Hıdır ESME, Mehmet M. EROL, Özlem ORUÇ, Yurdanur ERDOĞAN, Selvi ASKER, Arife ULAŞ, Serhat EROL, Buğra KERGET, Ahmet Emin ERBAYCU, Turgut TEKE, Mehmet BEŞİROĞLU, Hüseyin CAN, Ayşe DALLI, Fahrettin TALAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Obstrüktif uyku apnesi osteoartrit için risk faktörüdür
Obstructive sleep apnea is a risk factor for osteoarthritis (1260 defa görüntülendi)
304-311
doi: 10.5578/tt.57403 • PubMed: 30683025
Asiye KANBAY, Oğuz KÖKTÜRK, Aylin PIHTILI, Erkan CEYLAN, Selcan TULU, Ercan MADENCİ, Handan İNÖNÜ KÖSEOĞLU, Johan VERBRAECKEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Endobronşiyal hamartomların endoskopik tedavisinde nüksleri önleyebilir miyiz?
Can we prevent recurrences in the endoscopic treatment of endobronchial hamartomas? (1262 defa görüntülendi)
312-316
doi: 10.5578/tt.67434 • PubMed: 30683026
Zafer AKTAŞ, Aydın YILMAZ, Ayperi ÖZTÜRK, Mevlüt KARATAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kronik obstrüktif akciğer hastalığında pulmoner fonksiyonel parametreler ve kan kotinin düzeyi
Pulmonary functional parameters and blood cotinine level in chronic obstructive pulmonary disease (1197 defa görüntülendi)
317-324
doi: 10.5578/tt.66932 • PubMed: 30683027
Hatice KOZLUCA, Emrah DURAL, Gülseren KARABIYIKOĞLU, Tülin SÖYLEMEZOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Behçet hastalığında görülen toraks bilgisayarlı tomografi bulgularını kavrama
Insights into chest computed tomography findings in Behcet's disease (1750 defa görüntülendi)
325-333
doi: 10.5578/tt.27936 • PubMed: 30683028
Betül KIZILDAĞ, Nursel YURTTUTAN, Mehmet Akif SARICA, Nurhan ATİLLA, Murat BAYKARA, Betül ŞEREFLİCAN, Gözde YILDIRIM ÇETİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında, cerrahi materyalden tespit edilen fosfor ve kurşun düzeylerinin hastalığın seyrine etkisi
The effect of surgical specimen-derived phosphorus and lead concentrations in non-small cell lung cancer patients on disease course (1324 defa görüntülendi)
334-339
doi: 10.5578/tt.67834 • PubMed: 30683029
Ömer ARAZ, Aslı ARAZ, Elif YILMAZEL UÇAR, Elif DEMİRCİ, Yener AYDIN, Metin AKGÜN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 EGFR (+) akciğer adenokarsinomunun leptomeningeal metastazı: Olgu sunumu
Leptomeningeal metastasis of egfr (+) lung adenocarcinoma: a case report (1718 defa görüntülendi)
340-344
doi: 10.5578/tt.67609 • PubMed: 30683030
Mutlu Onur GÜÇSAV, Aysu AYRANCI, Gülru POLAT, Gülistan KARADENİZ, Fatma DEMİRCİ ÜÇSULAR, Özgür ÖZTEKİN, Mediha Tülin BOZKURT, Murat AKYOL, Enver YALNIZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Künt travma sonrası total servikal rüptür
Total cervical tracheal rupture following blunt trauma (1319 defa görüntülendi)
345-348
doi: 10.5578/tt.67717 • PubMed: 30683031
Ahmet DUMANLI, Adem GENCER, Neşe Nur USER, Abdulkadir BUCAK, Ersin GÜNAY, Gürhan ÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Multipl kaviter akciğer metastazı yapan endometriyum adenokarsinom olgusu
A case of endometrium adenocarcinoma with multiple cavitary pulmonary metastasis (1658 defa görüntülendi)
349-352
doi: 10.5578/tt.67686 • PubMed: 30683032
Görkem VAYISOĞLU ŞAHİN, Gülistan KARADENİZ, Gülru POLAT, Fatma DEMİRCİ ÜÇSULAR, Zekiye AYDOĞDU, Enver YALNIZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 Yoğun bakımda IgG4 ilişkili hastalık nedeniyle takip edilen hastada gelişen hemafagositik sendrom
Hemophagocytic syndrome in a patient followed for IgG4-related disease in intensive care unit (3404 defa görüntülendi)
353-358
doi: 10.5578/tt.67630 • PubMed: 30683033
Dursun Fırat ERGÜL, Mehtap PEHLİVANLAR KÜÇÜK, Özgür KÖMÜRCÜ, Fatma ÜLGER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
66. Cilt Yazar İndeksi ve Konu İndeksi
66th volume subject and author index

(6 defa görüntülendi)
359-364