Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 67 Sayı: 1 Yıl: 2019
Tuberculosis and Thorax
Volume: 67 Number: 1 Year: 2019
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Akut pulmoner emboli hastalarında tedavi öncesi ve sonrası sol atriyum boyutu ve hastalığın şiddeti arasındaki ilişkinin bilgisayarlı tomografi pulmoner anjiyografi ile değerlendirilmesi
Assessment of the association between pre-treatment and post-treatment left atrium size and severity of disease in patients with acute pulmonary embolism by using computed tomography pulmonary angiography (90 defa görüntülendi)
1-7
doi:10.5578/tt.67305
Kerim ASLAN, Ahmet Veysel POLAT, Aygül GÜZEL, Mesut ÖZTÜRK 
[Özet ] [PDF ] 
 Plevral plakların F-18 Fdg Pet/ct ve Ct ile değerlendirilmesi
The F-18 Fdg Pet/ct and Ct evaluation of pleural plaques (68 defa görüntülendi)
8-14
doi:10.5578/tt.67947
Zehra Pınar KOÇ, Pelin ÖZCAN KARA, Yüksel BALCI, Gülhan ÖREKİCİ, Rabia BOZDOĞAN ARPACI, Eylem SERCAN ÖZGÜR 
[Özet ] [PDF ] 
 Fleksibl bronkoskopik kriyoekstraksiyon uygulamaları rijit bronkoskopiye bir alternatif mi?
Are flexible bronchoscopic cryoextraction practices an alternative to rigid bronchoscopy? (84 defa görüntülendi)
15-21
doi:10.5578/tt.67901
Cengiz ÖZDEMİR, Sinem Nedime SÖKÜCÜ, Celalettin İbrahim KOCATÜRK, Kaan KARA, Seda TURAL ÖNÜR, Sedat ALTIN, Levent DALAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Malign hava yolu darlığı nedeniyle yerleştirilen silikon Y stentlerinin komplikasyonları
Complications of silicone Y stents placed due to malignant airway stenosis (86 defa görüntülendi)
22-30
doi:10.5578/tt.68070
Zafer AKTAŞ, Ayperi ÖZTÜRK, Aydın YILMAZ, Derya KIZILGÖZ, Gülşah YURTSEVEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Yaşlı astımında klinik zorluklar
Clinical challenges in elderly asthma (74 defa görüntülendi)
31-38
doi:10.5578/tt.68041
Bilun GEMİCİOĞLU, Benan MÜSELLİM, Berk DEĞİRMENCİ, Esra SARI, Ayşe Firuze ÖZGÖKÇE, İpek ÇALIK, Onur MERZİFONLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Türk seramik çalışanlarında silikozis gelişiminde prediktif risk faktörleri
Predictive risk factors for development of silicosis in Turkish ceramic workers (65 defa görüntülendi)
39-46
doi:10.5578/tt.67990
Mevlüt KARATAŞ, Meşide GÜNDÜZÖZ, Osman Gökhan ÖZAKINCI, Özlem KARKURT, Nergis BAŞER 
[Özet ] [PDF ] 
 Sağlık çalışanlarında obstrüktif uyku apne sendromu riskinin değerlendirilmesi
Assessment of the risk of obstructive sleep apnoea syndrome among healthcare workers (62 defa görüntülendi)
47-54
doi:10.5578/tt.68166
Özge AYDIN GÜÇLÜ, Mehmet KARADAĞ, Yavuz Selim İNTEPE, Turan ACICAN, Sertaç ARSLAN, Bünyamin SERTOĞULLARINDAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Postentübasyon/posttrakeostomi trakeal stenozlarda 8 yıllık tecrübemiz
Our eight years experience in postintubation/posttracheostomy tracheal stenosis (71 defa görüntülendi)
55-62
doi:10.5578/tt.68188
Mehmet Akif ÖZGÜL, Şule GÜL, Erdoğan ÇETİNKAYA, Demet TURAN, Gamze KIRKIL, Efsun Gonca UĞUR CHOUSEIN, Elif TANRIVERDİ, Güler ÖZGÜL 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME 
 
 KOAH erken tanısında spirometri dışındaki yöntemler
The methods other than spirometry in the early diagnosis of COPD (97 defa görüntülendi)
63-70
doi:10.5578/tt.68162
İrem ŞERİFOĞLU, Gaye ULUBAY 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Nadir bir hastalık; erişkin dönemde rastlanılan konjenital pulmoner hava yolu malformasyonu
A rare disease; congenital pulmonary airway malformation in an adult (72 defa görüntülendi)
71-76
doi:10.5578/tt.68095
Neslihan ÖZÇELİK, Songül ÖZYURT, Bilge YILMAZ KARA, Ünal ŞAHİN 
[Özet ] [PDF ] 
 KOAH ve Non-Hodgkin Lenfomalı bir olguda yeni başlangıçlı nefes darlığı; Non-Hodgkin Lenfoma ile ilişkili pulmoner komplikasyonlar nedeniyle
The pulmonary complications related lymphoma in the patient with COPD and Non-Hodgkin Lymphoma (69 defa görüntülendi)
77-82
doi:10.5578/tt.68034
Şeyda Nur ÇÖVÜT, Banu GÜLBAY, Cabir YÜKSEL 
[Özet ] [PDF ]