Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 67 Sayı: 1 Yıl: 2019
Tuberculosis and Thorax
Volume: 67 Number: 1 Year: 2019
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Akut pulmoner emboli hastalarında tedavi öncesi ve sonrası sol atriyum boyutu ve hastalığın şiddeti arasındaki ilişkinin bilgisayarlı tomografi pulmoner anjiyografi ile değerlendirilmesi
Assessment of the association between pre-treatment and post-treatment left atrium size and severity of disease in patients with acute pulmonary embolism by using computed tomography pulmonary angiography (1403 defa görüntülendi)
1-7
doi: 10.5578/tt.67305 • PubMed: 31130129
Kerim ASLAN, Ahmet Veysel POLAT, Aygül GÜZEL, Mesut ÖZTÜRK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Plevral plakların F-18 Fdg Pet/ct ve Ct ile değerlendirilmesi
The F-18 Fdg Pet/ct and Ct evaluation of pleural plaques (1344 defa görüntülendi)
8-14
doi: 10.5578/tt.67947 • PubMed: 31130130
Zehra Pınar KOÇ, Pelin ÖZCAN KARA, Yüksel BALCI, Gülhan ÖREKİCİ, Rabia BOZDOĞAN ARPACI, Eylem SERCAN ÖZGÜR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Fleksibl bronkoskopik kriyoekstraksiyon uygulamaları rijit bronkoskopiye bir alternatif mi?
Are flexible bronchoscopic cryoextraction practices an alternative to rigid bronchoscopy? (1231 defa görüntülendi)
15-21
doi: 10.5578/tt.67901 • PubMed: 31130131
Cengiz ÖZDEMİR, Sinem Nedime SÖKÜCÜ, Celalettin İbrahim KOCATÜRK, Kaan KARA, Seda TURAL ÖNÜR, Sedat ALTIN, Levent DALAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Malign hava yolu darlığı nedeniyle yerleştirilen silikon Y stentlerinin komplikasyonları
Complications of silicone Y stents placed due to malignant airway stenosis (1531 defa görüntülendi)
22-30
doi: 10.5578/tt.68070 • PubMed: 31130132
Zafer AKTAŞ, Ayperi ÖZTÜRK, Aydın YILMAZ, Derya KIZILGÖZ, Gülşah YURTSEVEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yaşlı astımında klinik zorluklar
Clinical challenges in elderly asthma (1309 defa görüntülendi)
31-38
doi: 10.5578/tt.68041 • PubMed: 31130133
Bilun GEMİCİOĞLU, Benan MÜSELLİM, Berk DEĞİRMENCİ, Esra SARI, Ayşe Firuze ÖZGÖKÇE, İpek ÇALIK, Onur MERZİFONLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Türk seramik çalışanlarında silikozis gelişiminde prediktif risk faktörleri
Predictive risk factors for development of silicosis in Turkish ceramic workers (2423 defa görüntülendi)
39-46
doi: 10.5578/tt.67990 • PubMed: 31130134
Mevlüt KARATAŞ, Meşide GÜNDÜZÖZ, Osman Gökhan ÖZAKINCI, Özlem KARKURT, Nergis BAŞER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sağlık çalışanlarında obstrüktif uyku apne sendromu riskinin değerlendirilmesi
Assessment of the risk of obstructive sleep apnoea syndrome among healthcare workers (1248 defa görüntülendi)
47-54
doi: 10.5578/tt.68166 • PubMed: 31130135
Özge AYDIN GÜÇLÜ, Mehmet KARADAĞ, Yavuz Selim İNTEPE, Turan ACICAN, Sertaç ARSLAN, Bünyamin SERTOĞULLARINDAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Postentübasyon/posttrakeostomi trakeal stenozlarda 8 yıllık tecrübemiz
Our eight years experience in postintubation/posttracheostomy tracheal stenosis (1588 defa görüntülendi)
55-62
doi: 10.5578/tt.68188 • PubMed: 31130136
Mehmet Akif ÖZGÜL, Şule GÜL, Erdoğan ÇETİNKAYA, Demet TURAN, Gamze KIRKIL, Efsun Gonca UĞUR CHOUSEIN, Elif TANRIVERDİ, Güler ÖZGÜL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
DERLEME 
 
 KOAH erken tanısında spirometri dışındaki yöntemler
The methods other than spirometry in the early diagnosis of COPD (2146 defa görüntülendi)
63-70
doi: 10.5578/tt.68162 • PubMed: 31130137
İrem ŞERİFOĞLU, Gaye ULUBAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Nadir bir hastalık; erişkin dönemde rastlanılan konjenital pulmoner hava yolu malformasyonu
A rare disease; congenital pulmonary airway malformation in an adult (1884 defa görüntülendi)
71-76
doi: 10.5578/tt.68095 • PubMed: 31130138
Neslihan ÖZÇELİK, Songül ÖZYURT, Bilge YILMAZ KARA, Ünal ŞAHİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 KOAH ve Non-Hodgkin Lenfomalı bir olguda yeni başlangıçlı nefes darlığı; Non-Hodgkin Lenfoma ile ilişkili pulmoner komplikasyonlar nedeniyle
The pulmonary complications related lymphoma in the patient with COPD and Non-Hodgkin Lymphoma (1668 defa görüntülendi)
77-82
doi: 10.5578/tt.68034 • PubMed: 31130139
Şeyda Nur ÇÖVÜT, Banu GÜLBAY, Cabir YÜKSEL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ]