Türkçe       English
Tüberküloz ve Toraks
Cilt: 48 Sayı: 4 Yıl: 2000
Tuberculosis and Thorax
Volume: 48 Number: 4 Year: 2000
   
 
 
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Eskişehir Merkezinde Oto ve Mobilya Boyacılarında Mesleksel Astım Tanısında Zirve Akım Hızı (PEF) Takibinin Yeri
The Place of Peak Expiratory Flow Monitoring in Diagnosing Occupational Asthma in Car And Furniture Painters in the Centre of Eskişehir (2138 defa görüntülendi)
295 - 300
İrfan UÇGUN, Necla ÖZDEMİR, Muzaffer METİNTAŞ, Sinan ERGİNEL, Mustafa KOLSUZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Halı Mağazası Çalışanlarında Solunumsal Yakınmalar ve Solunum Fonksiyon Testleri
Respiratory Complaints and Pulmonary Function Tests in Workers of Carpet Store (2046 defa görüntülendi)
301 - 305
Sibel ÖZKURT, Fatma FİŞEKÇİ, Sevin BAŞER, Remzi ALTIN, Beyza AKDAĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Serum İntraselüler Adezyon Molekülü (sICAM-1)
Circulating Levels of Soluble Intercellular Adhesion Molecule-1 in Non-Small Cell Lung Cancer (2020 defa görüntülendi)
306 - 311
İsmail ŞAVAŞ, Akın KAYA, Özlem URAL GÜRKAN, Banu ERİŞ, Uğur GÖNÜLLÜ 
[Özet ] [PDF ] 
 İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri İçin Sisplatin ve Vinorelbin
Cisplatin and Vinorelbine for Advanced Stage Non-Small Cell Lung Cancer (2247 defa görüntülendi)
312 - 316
Ufuk YILMAZ, Gülay UTKANER, Enver YALNIZ, Sibel KARA, Gülru ERBAY, Muharrem YÜKSEL 
[Özet ] [PDF ] 
 Akut KOAH Alevlenmesiyle Başvuran Hastalarda Tedavinin Oksidan/Antioksidan Sistem Üzerine Olan Etkisi
The Effect of Treatment of Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease on Oxidant/Antioxidant Imbalance (2452 defa görüntülendi)
317 - 324
Ünal ŞAHİN, Mehmet ÜNLÜ, Recep SÜTÇÜ, Namık DELİBAŞ, Ahmet AKKAYA 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik Solunum Yetmezlikli Olgularda Nazal İntermittan Pozitif Basınçlı Ventilasyon (NIPPV) Etkinliği ve Takipte Karşılaşılan Sorunlar
Efficacy of Noninvasive Positive Pressure Ventilation in Patients with Chronic Respiratory Failure (1949 defa görüntülendi)
325 - 332
Özlem URAL GÜRKAN, Gökhan ÇELİK, Akın KAYA, Özlem KUMBASAR, Turan ACICAN, Sevgi SARYAL 
[Özet ] [PDF ] 
 İzmir Eşrefpaşa Verem Savaş Dispanseri'nde Ocak 1997-Haziran 1998 Döneminde Kayıtlı Tüberkülozlu Hastaların Değerlendirmesi
Evaluation of Tuberculosis Patients Enrolled to Eşrefpaşa Tuberculosis Dispensary Between January 1997 to June 1998 (2040 defa görüntülendi)
333 - 339
Göksel KITER, İpek COŞKUNOL, Serpil ALPTEKİN 
[Özet ] [PDF ] 
 Kreş Çocuklarında PPD Deri Testine Yanıtlar
Response to PPD Skin Test in Nursery Children (2272 defa görüntülendi)
340 - 344
Mehmet Ali KURÇER, Metin GENÇ, Mücahit EĞRİ, Erkan PEHLİVAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Endobronşiyal Yerleşimli Selim Tümoral Lezyonlarda Cerrahi Tedavi
Surgery of Endobronchial Benign Tumors (2188 defa görüntülendi)
345 - 348
Aysun ÖLÇMEN, Adnan SAYAR, Muzaffer METİN, Yıldıray BEKAR, Erdal KAYA, Adalet DEMİR, Orhan TAŞÇI, Müfid ÖLÇMEN 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Pankreas ve Abdominal Lenf Nodu Tutulumu Yapmış Bir Akciğer Adenokanser Olgusu
A Case of Adenocarcinoma of Lung Metastatic to Pancreas and Abdominal Lymph Nodes (2221 defa görüntülendi)
349 - 352
Ferda ÖNER, İsmail SAVAŞ, Numan NUMANOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi Yardımıyla Tanı Alan Bir Romatoid Artrite Sekonder Gelişen Bronşiolitis Obliterans Olgusu
A Case of Bronchiolitis Obliterans Secondary to Rheumatoid Arthritis that Diagnosed by the Aid of High Resolution Computed Tomography (2157 defa görüntülendi)
353 - 356
Serhat FINDIK, Levent ERKAN, Hulusi ATMACA 
[Özet ] [PDF ] 
 Progresif Sistemik Skleroz ve Sjögren Sendromu Olan Bir Hastada Akciğer Tutulumu
Pulmonary Involvement in a Patient with Secondary Sjögren's Syndrome Due to Progressive Systemic Sclerosis (2155 defa görüntülendi)
357 - 360
Münire GÖKIRMAK, Oya KAYACAN, Gülten DURMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEMELER 
 
 Yoğun Bakım Ünitelerinde Pnömoni
Yoğun Bakım Ünitelerinde Pnömoni (1751 defa görüntülendi)
361 - 370
Kadir BİBEROĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitesinde Fleksibl Bronkoskopi ve Bronkoalveoler Lavajın Kullanımı
Yoğun Bakım Ünitesinde Fleksibl Bronkoskopi ve Bronkoalveoler Lavajın Kullanımı (1846 defa görüntülendi)
371 - 378
Gül GÜRSEL 
[Özet ] [PDF ] 
 Kemik ve Eklem Tüberkülozu
Kemik ve Eklem Tüberkülozu (2944 defa görüntülendi)
379 - 384
Emel GÖNEN BAŞ, Numan NUMANOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Sistemik Sklerozda Akciğer Tutulumu ve Tedavi Yaklaşımları
Sistemik Sklerozda Akciğer Tutulumu ve Tedavi Yaklaşımları (2269 defa görüntülendi)
385 - 392
Deniz KÖKSAL, Aydın KÖKSAL, Ümit ÖLMEZ 
[Özet ] [PDF ]